Binaya entegre fotovoltaik sistemlerde azimut ve eğim açısı etkilerinin incelenmesi

Erdal Yıldırım, Mehmet Azmi Aktacir
1.102 263

Öz


Bina enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji sistemlerinden birisi de fotovoltaik panellerdir. Bina çatısına ve yüzeylerine yerleştirilmiş panellerin potansiyelinin belirlenmesinde eğim ve yönün bilinmesi gereklidir. Bu çalışmada doğu, güneydoğu, batı, güneybatı ve güneye yönlendirilmiş PV panellerin optimum eğimleri yıllık ve aylık olarak belirlenmiştir. Optimum eğimlerde elde edilebilecek elektrik enerjisi hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, binaya entegre PV sistem tasarımlarında kullanılmak amacıyla pratik sonuçlar sunulmuştur. Eğik yüzeyler için optimum azimut açısı 0 derecede (güney) optimum eğim %1.5 hata oranıyla  φ-20 ile  φ  arasında olduğu belirlenmiştir. Dikey yüzeyler için belirli azimut açıları arasında maksimum enerji -45 derecede (güneydoğu) elde edilmiştir ve yatay yüzeye göre % 20.6 daha azdır.


Anahtar kelimeler


Optimum eğim; Güneş ışınımı; Binaya entegre fotovoltaik paneller

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.