Patlama kaynağı yöntemi ile birleştirilen ferritik paslanmaz çelik (AISI 430) – S235JR kompozit malzemelerde patlayıcı oranının mikroyapı ve yorulma özelliklerine etkisi

Özer Pamuk, Ahmet Durgutlu
1.207 170

Öz


ÖZET

Bu çalışmada, Ferritik paslanmaz çelik (AISI 430) ve S235JR levhalar, katı hal kaynak yöntemlerinden olan patlama kaynağı yöntemi ile iki farklı patlayıcı oranı (R=1,5-2) kullanılarak birleştirilmişlerdir. Birleştirme işlemleri sonrasında elde edilen kompozit malzemelerin birleşme arayüzeylerinde meydana gelen değişimleri görmek ve mekanik özelliklerini tespit etmek amacıyla mikroyapı, sertlik ve yorulma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan mikroyapı incelemeleri sonucunda her iki numunenin birleşme ara yüzeylerinde çok az bir dalgalanmanın meydana geldiği görülmüş, ancak daha yüksek patlayıcı oranının kullanıldığı numune arayüzeyinde ise oluşan dalgaların boylarında ve genliklerinde çok az bir artışın meydana geldiği tespit edilmiştir. Patlayıcı oranının artmasıyla beraber oluşan deformasyondan dolayı kompoziti meydana getiren malzemelerin sertliklerinde de bir artışın meydana geldiği belirlenmiştir. Kompozit malzemelere uygulanan yorulma deneylerinde ise patlayıcı oranının artmasıyla beraber kompozitlerin yorulma ömürlerinde bir azalmanın meydana geldiği tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Patlamalı kaynak, Patlama oranı, Mikroyapı, Yorulma, Sertlik

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.