Nesnelerin interneti teknolojisi için güvenlik: Var olan mekanizmalar, protokoller ve yaşanılan zorlukların araştırılması

Sedat Görmüş, Hakan Aydın, Güzin Ulutaş
2.424 293

Öz


Kablosuz duyarga ağları (KDA) son yıllarda küçük cihazların İnternet'e dahil olmasıyla araştırmacıların yoğun ilgi duyduğu alanlardan birisidir. Geniş uygulama alanlarına hitap eden bu ağlar; askeri, tıbbi, kimyasal ve çevre gözetleme gibi alanlarda kullanılmaktadır. Internet Engineering Task Force (IETF) 6LoWPAN, PANA, 6TiSCH gibi protokol eklentileriyle, uyumlu ve kararlı bir şekilde küçük cihazların İnternet'e dahil edilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların nihai hedefi, birbirleriyle İnternet üzerinden haberleşebilecek nesnelerin oluşturacağı yeni nesil İnternet'i mümkün kılmaktır. Milyarlarca cihazı birbirine global olarak bağlayacak olan bu yeni nesil ağ kavramına Nesnelerin İnternet’i (Internet of Things) ya da "Şeylerin İnternet"'i adı verilmektedir. Bu sayede yeni nesil İnternet artık kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve büyük sunucuların oluşturduğu bir İnternet olmaktan öte taşıtlar, ev elektroniği ürünleri, fabrikalar ve giyilebilir elektronik cihazlar gibi küçük cihazların bağlı olduğu bir İnternet olacaktır.  Bu yapıların yaygınlaşması ile birlikte bu ağ üzerinde milyarlarca cihaz aktif olarak veri üretecek ve bu verileri tüketeceklerdir.

Yeni nesil İnternet'i oluşturacak küçük ve gömülü (embedded) cihazların büyük bölümü,  kısıtlı kaynaklarla global İnternet'in ortaya koyduğu birçok güvenlik tehdidiyle başa çıkmak zorunda kalacaklardır. Bu çalışmada Nesnelerin İnterneti teknolojisindeki güvenli haberleşme için kullanılan mekanizmalar ve var olan protokoller küçük cihazların mimari yapısı göz önüne alınarak katman katman incelenecektir. Bu katmanlardaki güvenlik mekanizmalarından ve karşılaşılan zorluklardan bahsedilip; güvenli bir Nesnelerin İnterneti için atılması gereken adımlar hakkında öneriler ortaya konulacaktır. Bu bağlamda 6TiSCH ve 6LoWPAN gibi yeni nesil Nesnelerin İnterneti protokolleri tanıtılarak; bu protokollerde yaşanılan zorluklar için muhtemel güvenlik mekanizmaları ele alınacaktır.


Anahtar kelimeler


Kablosuz Duyarga Ağlar; Nesnelerin İnterneti; Gömülü Cihazlar; IEEE; IETF; 6LoWPAN; PANA; 6TiSCH;

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.