MOS2 ve Grafit kaplamaların farklı ortam şartlarında tribolojik özelliklerinin araştırılması

Yiğit İmece, Oğuz Erdem, Bedri Tuç
734 205

Öz


Bu çalışmada, günümüzde katı yağlayıcı olarak yaygın kullanılan MoS2 ve grafit tozları AISI1008 çeliğinden imal edilmiş 10 mm çapında ve 20 mm boyundaki numunelere sürme-sıvama metoduyla kaplanmıştır. Aşınma ve sürtünme deneyleri için pin-disk tipi tribometre tasarlanmış ve imal edilmiştir. Deneyler üç farklı; kuru, yağlı ve yağ + %5 Molykote-A katkısı içeren ortam altında gerçekleştirilmiştir. Kuru ortamda, MoS2 ve grafit kaplamalarının sürtünmeyi sırasıyla ortalama %42 ve %51 oranında azalttığı tespit edilmiştir. MoS2 ve grafit kaplaması için yağlı ortamdaki sürtünme katsayıları kuru ortamdakilere göre sırasıyla yaklaşık 10 kat ve 8 kat daha düşük elde edilmiştir. Aşınmış yüzeylerin incelemesinde, kuru ortamda aşındırılmış numunelerde kazınma izleri ve bölgesel olarak metal yüzeyler görülmüştür. Yağlı ortamda ise, kaplamalar yüzeysel olarak aşınmış ve aşınmış yüzeylerde herhangi bir metal bölge görülmemiştir. %30, %60 ve %95 güvenilirlik değerleri için MoS2 ve grafit kaplamaların ömür değerleri istatiksel olarak hesaplanmıştır.


Anahtar kelimeler


katı film yağlayıcılar; sürtünme; aşınma; pin-disk tipi tribometre

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.