Farklı formasyonlar için hidrolik iletkenlik ile formasyon katsayısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Bursa örneği

Gökçen Eryılmaz Türkkan, Serdar Korkmaz
1.151 341

Öz


Bu çalışmada amaç; farklı formasyonlar için hidrolik iletkenlik ile rezistivite arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 2009 yılında oluşturduğu Bursa ili jeoloji haritasından faydalanarak Bursa’nın farklı formasyondan oluşan bölümleri çalışma alanı olarak tercih edilmiştir. Bursa’nın Qal, Tmm ve Kys formasyonlarında yer alan 6 farklı lokasyonda arazi çalışması yürütülmüştür. Bu bölgelerde açılan 6 farklı kuyuda slug test uygulanmış, hidrolik iletkenlik değerleri Bouwer-Rice ve Dagan analitik metotları kullanılarak bulunmuştur. Buna ek olarak, düşey elektrik sondaj yönteminin arazi uygulaması olarak Schlumberger dizilimi yapılmıştır. Arazi çalışması sonucu elde edilen Schlumberger dizilim değerleri IPI2WIN yazılımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucu çalışılan bölgelerdeki zeminlerin gerçek rezistivite değerleri bulunmuştur. Açılan her bir kuyudan su numunesi alınmıştır. Su numunelerinin elektrik iletkenliği laboratuvarda ölçülmüş ve bunlardan suyun rezistivitesi hesaplanmıştır. Her bir lokasyon için gerçek rezistivite değerleri, suyun rezistivite değerlerine oranlanarak formasyon katsayıları bulunmuştur. Bu çalışmada, farklı formasyonlar için formasyon katsayısı ile hidrolik iletkenlik arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmanın yeraltı suyu araştırmaları açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir.


Anahtar kelimeler


Düşey elektrik sondaj yöntemi, Ipı2wın, Slug testler

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.