Sıcak su deniz deşarjlarının yakın alan dağılımının modellenmesi

Nihal Yılmaz, Asu İnan
1.221 220

Öz


Nükleer santrallerde ve endüstriyel tesislerde soğutma işleminin suyla sağlanmasıyla atık termal su açığa çıkar. Alıcı ortamdan daha yüksek sıcaklıkta bulunan kontrolsüz atık su, alıcı ortam ekosisteminin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olur. Bu çalışmada sıcak atık suyu yakın alan dağılımları modellenecek, kirlilik bulutlarının davranışları incelenecektir. Bu amaçla CORMIX (CORMIX2) ve Visual Plumes yazılımları kullanılacaktır. Çeşitli parametrelerin (deşarj debisi, difüzör uzunluğu, delik detayları, denizel akıntı) yakın alan dağılımına etki derecelerini belirlemek için hassasiyet analizleri yapılmış, her iki modelin parametrelere karşı hassiyetleri de karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma varsayımsal olsa da, gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için gerçek bir denizel alanın özellikleri kullanılmıştır. Bu amaçla Samsun denizel alanına yaz mevsimi koşullarında CORMIX (CORMIX2) ve Visual Plumes yazılımları uygulanarak sıcak atık suyun yakın alan dağılımları modellenerek parametrelerin etkileri tartışılmıştır. 


Anahtar kelimeler


Sıcak su deşarjı, yakın alan dağılımı, modelleme, Visual Plumes, CORMIX

Tam metin:

PDF


Referanslar


Acar, G., Sıcak ve Tuzlu Suların Yakın Alan Seyrelmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2014.

Kanberli, M., Deniz Deşarjında Seyrelme Modellemesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2003.

Cheng, R.Y., Chou, H.T., Outflow Distribution along Multiple-port Diffusers, Proc. Natl. Sci. Counc. ROC (A), 25(2), 94-101, 2001.

UNEP, Desalination Resource ang Guidance Manual For Enviromental Impact Assessments, 2008.

Odgaard, J., Analytical Dilution Models, Coastal Pollution Control, Volume I, DANIDA & WHO, 1976.

Yalçın, Ö.B., Derin Deniz Deşarjı ile Deşarj Edilen Atık suların Alıcı Ortamda Tutsaklanması Durumunda Bakteri Konsantrasyonunun Tahmini ve Belirsizliklerin İncelenmesi, Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya, 2011.

Wood, I., Bell, R., Wilkinson, D., Ocean Disposal of Wastewater, Adv. Series on Ocean Engineering, 8, World Scientific Pub., Singapore, 1993.

Öztürk, İ., Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Sistemleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1996.

Doneker, R.L., Jirka, G.H., Cormix User Manual, U.S. Environmental Protection Agency, 2007.

Frick, W.E., Roberts, P.J.W., Davis, L.R., Keyes, J., Baumgartner, D. J., Geroge, K.P., Dilution Models for Effluent Discharges, 4th Edition (Visual Plumes), U.S. Environmental Protection Agency, Athens, Georgia, 2001.

CORMIX, www.mixzon.com, Yayın tarihi: 2016, Erişim tarihi: 10 Aralık 2016.

Balas, L., TÜBİTAK MAM Kıyı ve Geçiş Sularının Modellenmesi, Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, 2016.

SKKY, Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete, 31.12.2004, No: 25687, Madde 35, 2004.

SKKY, Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete, 13.02.2008, No: 26786, Madde 33, 2008.

İnan, A., ‘TÜBİTAK 1002 ‘Tuzlu ve/ veya Sıcak Su Deniz Deşarjları Yakın Alan Dağılımının Modellenmesi’, Proje No: 114Y806, Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, 2016.

Roberts, P.J.W., Salas, H.J., Reiff, F.M., Libhaber, M., Labbe, A., Thomson, J.C., ‘Marine Wastewater Outfalls and Treatment Systems, IWA Publishing, Londra, İngiltere, 2011.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.