Doğu Karadeniz kıyılarında balıkçı barınaklarının sığlaşması

Veli Süme, Ömer Yüksek
1.170 195

Öz


 Doğu Karadeniz Bölgesinde, Karadeniz Sahil Yolunun inşası 2007 yılında tamamlanmıştır. Bu kapsamda, kıyı erozyonunu engellemek ve yolu korumak amacıyla T-mahmuz grupları inşa edilmiş ve balıkçı barınağı ıslah çalışmaları yapılmıştır. Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında balıkçılık yer aldığından balıkçı barınağı ve çekek yerleri oldukça fazla kullanılmaktadır. Bölgedeki akarsuların taşımış olduğu katı maddeler, balıkçı barınaklarında sığlaşma problemi doğurmakta olup, bu durum barınakların verimli kullanımını engellemektedir. Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Rize ve Trabzon illeri sınırları içerisinde bulunan 8 adet balıkçı barınağı ve çekek yeri belirlenmiştir. Belirli yıllarda yapılan ölçüm çalışmaları sonucu elde edilen değerler kullanılarak eş derinlik eğrileri oluşturulmuştur. Eş derinlik eğrileri vasıtasıyla balıkçı barınaklarının sığlaşma durumları irdelenmiştir.

Shoaling of fishery harbours in the Eastern Black Sea region

 

ABSTRACT: In the Eastern Black Sea Region, within the context of Black Sea Coastal Highway, which was finished in 2007, T-groin groups were built and fishery harbour rehabilitation work was carried out in order to prevent coastal erosion and protect the road. Among the most important livelihoods of the region are fishing where fishery harbours and launches have been used extensively. The sediments carried by the streams in the region have resulted in shoaling of fishery harbours, which prevents efficient use of the harbours. In this study, 8 fishery harbours and harbour launches located in the Rize and Trabzon, the Eastern Black Sea region, have been studied with the context of shoaling. After the measurement studies carried out for various time intervals, contours were formed by using the values obtained and by using these curves, shoaling conditions of these structures were investigated and analyzed.

 


[1] İlgili yazar: veli.sume@erdogan.edu.tr  / Tel: 0 464 223 75 18 / 1252


Anahtar kelimeler


Doğu Karadeniz Bölgesi, balıkçı barınakları, sığlaşma.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Kırkgöz, M. S. 2002. Kıyı Erozyonunun Boyutları. Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH), 420-421-422, 71-73.

Bayraktar, E. A., Bayraktar, D., Yüksek, Ö. 2016. Doğu Karadeniz Kıyılarında T-Mahmuzlarının Kıyıya Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Isparta

Süme, V. 2007. Rize İyidere-Çayeli Arasındaki “T” Mahmuzların Kıyı Koruma Açısından İncelenmesi. 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 25-28 Ekim, İzmir, 25-34.

D 010. https://tr.wikipedia.org/wiki/D_010(Erişim Tarihi: 20.01.2016).

Anonim, 2011. Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü yayını, Cilt 2, 519s., Ankara.

Parchure, T.M. 2005. Structural Methodsto Reduce Navigation Channel Shoaling. Coastaland Hydraulics Engineering Technical Note ERDC/CHL TR-05-13, Vicksburg, MS: US Army Engineer Researchand Development Center, Coastaland Hydraulics Laboratory.

Parchure, T.M. ve Teeter, A.M. 2003a.LessonsLearnedFromExistingProjects on Shoaling in Harborsand Navigation Channels. Coastaland Hydraulics Engineering Technical Note ERDC/CHL CHETN-XIV-5. Vicksburg, MS: US Army Engineer Researchand Development Center, Coastaland Hydraulics Laboratory.

Parchure, T. M. ve Teeter, A. M., 2003b. Potential Methods for Reducing Shoaling in Harborsand Navigation Channels. Coastaland Hydraulics Engineering Technical Note ERDC/CHL CHETN-XIV-6, Vicksburg, MS: US Army Engineer Researchand Development Center, Coastaland Hydraulics Laboratory.

Kawaguchi, T., Hashimoto, O., Mizumoto, T., Kamata, A. 1994. Construction of offshore fishing port forprevention of coastalerosion. Coastal Engineering Proceedings, 1(24).

Mojabi, M.,Hejazi, K., Karimi, M. 2013. Numerical inves.of effective harbor geometry parameters on sedimentation inside square harbors. International Journal of Marine Scienceand Engineering, 3(2), 57-68.

Everts, P.S.,Julianus, E.J.B., Marijnissen, M.,Voorend, S.J.M. 2014. Hambantota Fishery Harbour. TU Delft, Department Hydraulic Engineering.

Yüksek, Ö. 1992. Balıkçı Barınaklarının Dolma Sürecinin Araştırılması ve Uygun Proje Ölçütlerinin Geliştirilmesi.K.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon.

Yüksek, Ö. 1995. Effects of breakwater parameters on shoaling of fishery harbors. ASCE Journal of Waterway, Port, Coastaland Ocean Engineering, 121(1) , 13-22

Günbak, A.R., Gökçe, K.T., Güler, I. 1992. Sedimentation and erosion problems of Yakakent Fishery Harbor. Coastal Engineering Proceedings, 1 (23).

Güner, H.A.A., Yüksel, Y., Çevik, E.Ö. 2011. Determination of shoreline evolution: a casestudy. In Coastal Engineering Practice (2011), ASCE, 721-731.

Bayraktar, E. A. 2009. Doğu Karadeniz Kıyılarında T Mahmuzlarının Kıyıya Etkileri ve Balıkçı Barınaklarının Sığlaşması. K.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 139s, Trabzon.

Özölçer, İ. H.1998. Kıyı Korumasında Mahmuzların Etkilerinin Araştırılması. K.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 147s, Trabzon.

Süme, V., Karasu, S. 2002.Rize Sahilinde İyidere – Çayeli Arasında Yapılan T Mahmuzların Kıyı Koruma Açısından İncelenmesi. 4. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 24-27 Ekim, Antalya, 201-217.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.