Patlıcan Dilimlerinin Kurutma ve Rehidrasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi

İbrahim Doymaz, Cansu Aktaş
1.251 247

Öz


Bu çalışmada, patlıcan dilimlerinin kurutma karakteristikleri bir kabin kurutucu kullanılarak araştırılmıştır. Kuruma işleminden önce, patlıcan dilimleri sitrik asit çözeltisi ve sıcak su ile ön işleme tabi tutulmuştur. Ardından, ön işleme tabi tutulmuş ve muamele edilmemiş numuneler, sıcak hava kurutucusunda, 40, 50, 60 ve 70°C sıcaklıklarda kurutulmuştur. Sonuçlar hava sıcaklığındaki artışın ve ön işlemin kuruma süresini azalttığını ve rehidrasyon kapasitesini arttırdığını göstermiştir. Dahası, kurutma sıcaklığı ve ön işlemin örneklerin renk değerlerini etkilediği görülmüştür. Efektif difüzivite değerleri 2.28×10-10 ila 9.52×10-10 m2/s arasında değişmekte ve hava sıcaklığında artış ile birlikte artmaktadır. Aktivasyon enerjisinin değerleri 26.14-32.69 kJ/mol olarak hesaplandı.

Anahtar kelimeler


Aktivasyon enerjisi, efektif nem difüzivitesi, kurutma, patlıcan

Tam metin:

PDF


Referanslar


Karacaoğlu C., Gürsoy O., Yılmaz Y., Ultrasonikasyon destekli vakum impregnasyon (emdirme) tekniği ile muamele işleminin kivi dilimlerinin kuruma kinetiği üzerine etkisi, Akademik Gıda, 14(3), 256-266, 2016.

Tarhan S., Selection of chemical and thermal pretreatment combination for plum drying at low and moderate drying air temperatures, Journal of Food Engineering, 79, 255-260, 2007.

Doymaz I., An experimental study on drying of green apples, Drying Technology, 27, 478-485, 2009.

Hastürk Şahin F., Ülger P., Aktaş T., Orak H.H., Farklı önişlemlerin ve vakum kurutma yönteminin domatesin kuruma karakteristikleri ve kalite kriterleri üzerine etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 15-25, 2012.

Doymaz I., Drying of eggplant slices in thin layers at different air temperatures, Journal of Processing and Preservation, 35, 280-289, 2011.

FAO, FAO Statistical Yearbook, 2003. Available on: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E

Brasiello A., Adiletta G., Russo P., Crescitelli S., Albanese D., Di Matteo M., Mathematical modeling of eggplant drying: Shrinkage effect, Journal of Food Engineering, 114, 99-105, 2013.

Adiletta G., Iannone G., Russo P., Patimo G., De Pasquale S., Di Matteo M., Moisture migration by magnetic resonance imaging during eggplant drying: A preliminary study, International Journal of Food Science and Technology, 49, 2602-2609, 2014.

Aydoğdu A., Sumnu G., Sahin S., Effects of microwave-infrared combination drying on quality of eggplants, Food and Bioprocess Technology, 8, 1198-1210, 2015.

Doymaz İ., Göl E., Convective drying characteristics of eggplant slices, Journal of Food Process Engineering, 34, 1234-1252, 2011.

Ertekin C., Yaldiz O., Drying of eggplant and selection of a suitable thin layer drying model, Journal of Food Engineering, 63, 349-359, 2004.

Akpınar E., Biçer Y., Modelling of the drying of eggplants in thin-layers, International Journal of Food Science and Technology, 40, 273-281, 2005.

Wu L., Orikasa T., Ogawa Y., Tagawa A., Vacuum drying characteristic of eggplant, Journal of Food Engineering, 83, 422-429, 2007.

Chayjan R.A., Kaveh M., Drying characteristics of eggplant (Solanum melongena L.) slices under microwave-convective drying, Research in Agricultural Engineering, 62, 170-178, 2016.

Doymaz I., Effect of pre-treatments using potassium metabisulphide and alkaline ethyl oleate on the drying kinetics of apricots, Biosystems Engineering, 89, 281-287, 2004.

Madhiyanon T., Phila A., Soponronnarit S., Models of fluidized bed drying for thin-layer chopped coconut, Applied Thermal Engineering, 29, 2849-2854, 2009.

Sobukola O.P., Dairo O.U., Odunewu A.V., Convective hot air drying of blanched yam slices, International Journal of Food Science and Technology, 43, 1233-1238, 2008.

Mengeş H.O., Ertekin C., Vişne kurutmada kurumanın çeşitli modellerle açıklanması, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(42), 4-10, 2007.

Kamer M.S., Şahin H.E., Sönmez K., İmal M., Kaya A., Kabak ve patlıcan dilimlerinin kuruma davranışının deneysel incelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2), 1-8, 2016.

Russo P., Adiletta G., Di Matteo M., The influence of drying air temperature on the physical properties of dried and rehydrated eggplant, Food and Bioproducts Processing, 91, 249-256, 2012.

Kutlu N., Işçi A., Farklı kurutma yöntemlerinin patlıcanın kurutma karakteristikleri üzerine etkisi ve kurutmanın matematiksel modellenmesi, Akademik Gıda, 14, 21-27, 2016.

Zogzas N.P., Maroulis Z.B., Marinos-Kouris D., Moisture diffusivity data compilation in foodstuffs, Drying Technology, 14, 2225-2253, 1996.

Aversa M., Curcio S., Calabro V., Iorio G., Measurement of the water-diffusion coefficient. apparent density changes and shrinkage during the drying of eggplant (Solanum Melongena), International Journal of Food Properties, 14, 523-537, 2011.

Singh S., Raina C.S., Bawa A.S., Saxena D.C., Effect of pretreatments on drying and rehydration kinetics and color of sweet potato slices, Drying Technology, 24, 1487-1494, 2006.

Cunningham S.E., Mcminn W.A.M., Magee T.R.A., Richardson P.S., Experimental study of rehydration kinetics of potato cylinders, Food and Bioproducts Processing, 86,15-24, 2008.

Yemencioğlu A., Cemeroğlu B., Enzimlerin aktivasyon ve rejenerasyonunun gıdaların kalitesi üzerindeki etkisi, 23, 415-423, 1998.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.