Tek rotorlu bir wankel motorunda farklı emme penceresi geometrilerinin performans ve emisyonlara etkisi

Osman Akın Kutlar, Ömer Cihan, Hüseyin Emre Doğan, Abdurrahman Demirci
1.046 172

Öz


Bu çalışmada, Wankel motorunun farklı emme penceresi açılma kapanma zamanlamaları ile alanlarının performans ve emisyonlara etkisi deneysel olarak incelenmiştir.  Deneylerde Mazda firmasının son olarak ürettiği 13B - MSP (Multi-Side Port) Renesis Wankel motoru kullanılmıştır. Döner pistonlu motorlar arasından bu motorun kullanılmasındaki amaç, gerek parça teminindeki kolaylık, gerekse boyutlarının yapılacak deneyler için ölçüm aletlerinin kullanımında uygun ve yeni nesil bir motor olmasıdır. Orijinalinde çift rotorlu olan 13B -MSP motorunda birincil (primary), ikincil (secondary) ve yardımcı (auxiliary) olarak isimlendirilen ve hıza bağlı olarak devreye giren üç adet emme penceresi bulunmaktadır. Tek rotorlu araştırma motoruna dönüştürülmüş olan deney motorunda ise iki tip emme penceresi bulunmaktadır. Bunlar; ikincil ve yardımcı emme pencereleridir. Deney motorunda, farklı yük ve devirlerde her iki pencere için aynı yük ve hız koşullarında deneyler yapılmış ve performans, emisyonlar ve silindir içi basınç eğrileri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre özgül yakıt tüketimi bakımından ikincil emme penceresi, THC ve NO emisyonları açısından ise yardımcı emme penceresinin kullanılması uygun olduğu görülmüştür. 


Anahtar kelimeler


Döner pistonlu motorlar, tek rotorlu wankel motoru, ikincil emme penceresi, yardımcı emme penceresi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ansdale R. F., The Wankel RC Engine, Iliffe Books Ltd., London, England, 1968.

Yamamoto K., Rotary Engine, Sankaido Co., Ltd. Tokyo, Japan, 1981.

Warner M., Street Rotary, Penguin Group, New York, A.B.D, 2009.

Yamamoto K., Rotary Engine, Toyo Kogyo Co., Ltd., Hiroshima, Japan, 1971.

Ohkubo M., Tashima S. ve Shimizu R., Developed Technologies of the New Rotary Engine (RENESIS), SAE technical paper, 2004-01-1790, 2004.

Froede W. G., The Rotary Engine of the NSU Spider, SAE paper, 650722, 414-436, 1965.

Froede W. G., NSU's Double Bank Production Rotary Engine, SAE paper, 680461, 1-10, 1968.

Yamaoka K. ve Tado H., The Rotary Engines of Yanmar Outboard Motor, SAE paper, 710581, 1942-1955, 1971.

Chen T., Research and Development Work on Rotary Combustion Engines in China, SAE paper, 880628, 1-8, 1988.

Robert J. B., Stephen F. D. ve John C. S., Rotary Combustion Engine Hydrocarbon Source Studies, SAE paper, 780965, 3619-3636, 1978.

Yamamoto K. ve Muroki T., Development on Exhaust Emissions and Fuel Economy of the Rotary Engine at Toyo Kogyo, SAE paper, 780417, 1-20, 1978.

Heywood J.B., Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill International Editions, Automotive Technology Series, Singapore, 1988.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.