Termoplastiklerin sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmesinde kaynak bölgesinde meydana gelen mikroyapılar

İdris Karagöz, Mustafa Öksüz
1.830 169

Öz


Termoplastiklerin sürtünme karıştırma kaynak tekniği (SKK) ile birleştirilmesi oldukça yenidir ve konu hakkında literatür de çok fazla çalışma yer almamaktadır. Ayrıca metallerin aksine plastiklerin SKK ile birleştirilmesi, plastiklerin termal ve viskoelastik davranışına bağlı olarak sınırlı kalmaktadır. Bu çalışma da; PE levhalar SKK ile birleştirilmiş ve kaynak sonrası birleştirme bölgesinden alınan numuneler üzerinde SEM incelemeleri gerçekleştirilmiştir. PE levhalar üzerinde yapılan SEM incelemelerinde; birleştirme ara yüzeyi olarak adlandırılan ve metallerdekine benzer şekilde kaynak bölgesinde ITAP benzeri bir yapı ile karşılaşılmıştır.  Kaynak bölgesinde oluşan yapının, ısının ve kaynak takımının etkisine göre dört bölgeye ayrıldığı ve bu bölgede meydana gelen karışım ve yapının kaynak mukavemeti üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Sürtünme karıştırma kaynağı; termoplastiklerin kaynağı; Termoplastiklerin birleştirilmesi; mikroyapı; ITAP

Tam metin:

PDF


Referanslar


Karagöz, İ., Termoplastiklerin Sürtünme Karıştırma Kaynak Özellikleri, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Göztepe, İstanbul-Türkiye, 2014.

Strand, S.R., Effects of Friction Stir Welding On Polymer Microstructure, Master of Science, Brigham Young University Department of Mechanical Engineering Utah, USA, 2004.

Öksüz, M., Termoplastiklerin Kaynağı, Yazılmış yayımlanmamış Ders Notları, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul-Türkiye , 2009.

Technical Data Sheet PE-HWST, 2009, Trade name: PE-HWST. www.simona.de, Erişim Tarihi 11, 2012.

Technical Data Sheet PP-DWST, 2009, Trade name: PE-DWST. www.simona.de, Erişim Tarihi 11, 2012.

Ezdeşir, A., Erbay, E., Taşkıran, İ., Yağcı, M.A., Cöbek, M., Bilgic, T., Polimerler I, Pagyay Yayıncılık Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, İstanbul-Türkiye, 1999.

New World EncyclopediaTM, Polyethyllene, http://www.newworldencyclopedia.org/ entry/ Polyethylene, Erişim tarihi 02, 2013.

Prados, J., 2010, Engineering Education “Today in History” Blog: Polyethylene is discovered.http://www.k-grayengineeringeducation.com/blog/index.php/2010/03/27/ engineering - education-today-in-history-blog-polyethylene-is-discovered-3/ , Erişim tarihi 02, 2013.

Spaniol, J., Rulander, J., Leo, M., 2007 Polypropylene. http://www.personal.psu.edu/ users/j/m/jms5157/Polypropylene%20Paper%20Part%20I.pdf Erişim tarihi 02, 2013.

YTÜ Metalurji:Differansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) http://yildizmetalurji. blogspot.com.tr/ 2012/08/diferansiyel-taramal-kalorimetre-dsc.html Erişim tarihi 04, 2014.

Durmuş, A., Yalçınyuva, T., Şekillendirme Sonrası Isıl Süreçlerin Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Boruların Mekanik Özelliklerine Etkisi, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 7-10 Eylül, Bornova, İzmir, Türkiye, 2004.

Durmuş, A., Kişisel Görüşme, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, İstanbul-Türkiye, 2014.

Şekercioğlu, T., Kaner, S., Plastiklerin Yapıştırılmasında Yüzey Hazırlama Yöntemlerinin İncelenmesi. Mühendis ve Makine, 55(648), 37-43, 2014.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.