Samsun Körfezi kıyı sularında rüzgar iklimi, dalga iklimi ve akıntı düzeni modellemesi

Nihal Yılmaz
1.026 227

Öz


Kıyı suları için, hidromorfolojik özelliklerin belirlenmesinde büyük öneme sahip olan rüzgar iklimi, dalga iklimi ve akıntı düzeni sayısal modelleme çalışmaları yürütülmüştür. Model sisteminin uygulama alanı olarak Samsun Körfezi kıyı suları seçilmiştir. Çalışmalarda, Samsun Bölge Meteoroloji İstasyonunun 1970-2016 yılları arası saatlik rüzgar ölçümleri; Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunun Ocak 2014-Mart 2016 arası ölçümleri; Körfez derin sularındaki dalgaölçer şamandıranın Ağustos 2015-Mart 2016 arası ölçümleri; 41,3°N-36,4°E, 41,4°N-36,4°E ve 41,5°N-36,4°E koordinatlarına ait Avrupa Orta Ölçekli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF) operasyonel arşivinin 2000-2016 yılları arası altı saat aralıklı tahminleri; Mayıs 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında Samsun Körfezi kıyı sularında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen fiziksel parametrelerin ve akıntıların ölçümleri; ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve bulut bilişim destekli HYDROTAM-3D üç boyutlu hidrodinamik, türbülans ve taşınım sayısal model sistemi tahminleri kullanılmıştır. Tahminlerin birbirleriyle ve ölçümlerle karşılaştırmaları ile yapılan doğrulama çalışmaları, Samsun Körfezi kıyı sularının rüzgar iklimi, dalga iklimi ve akıntı düzeninin başarı ile modellendiğini ve model sisteminin kıyı alanları yönetim planlarının hazırlanmasında önemli bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler


Rüzgar iklimi; dalga iklimi; kıyısal akıntı düzeni; sayısal model; Samsun Körfezi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Stansby P.K., Coastal hydrodynamics – present and future, Journal of Hydraulic Research, 51(4), 341-350, 2013.

Cerralbo P., Espino M., Grifoll M., Modelling Circulation Patterns Induced by Spatial Cross-shore Wind Variability in a Small-size Coastal Embayment, Ocean Modelling,, 104, 84-98, 2016.

Balas L., Simulation of Pollutant Transport in Marmaris Bay, China Ocean Engineering, 15(4), 565-578, 2001.

Balas L., Özhan E., Three Dimensional Modelling of Stratified Coastal Waters, Estuarine Coastal and Shelf Science, 56, 75-87,2002.

Genç, A.N., Yılmaz, N., İnan A., Balas L., HYDROTAM-3D Sayısal Modeli ile Türkiye’de Dalga İklimi Çalışmaları, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 925-936, Antakya-Türkiye, 14-17 Kasım, 2012.

Balas L., Genç, A.N., İnan, A., HYDROTAM:3D Model for Hydrodynamic and Transport Processes in Coastal Waters, Proceedings of the 6th Biennial Meeting of the International Environmental Modelling and Software Society (IEMSS), 1439-1446, Leipzig-Almanya, 2012.

Andersson E., User Quide to ECMWF Forecast Products, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Reading-İngiltere, 2015.

ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Part VII:ECMWF Wave Model, IFS Documentation-CY41R2, Reading-İngiltere, 2016.

İnan A., Balas L., Applications of a Numerical Model to Wave Propagation on Mild Slopes, China Ocean Engineering, 16(4), 569-576, 2002.

İnan A., Balas L., A Finite Difference Approach for Extended Mild Slope Equation, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 28(2), 401-408, 2013.

Yılmaz N., Balas L., İnan A., Coastal Erosion Problem, Modelling and Protection, Ocean Science Journal, 50(3), 589-601, 2015.

Genç, A.N., Alara, Türkiye denizel alanında sediman taşınımının modellenmesi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31(3), 545-553, 2016.

Balas L., İnan A., Genç, A.N., Modelling of Dilution of Thermal Discharges in Enclosed Coastal Waters, Research Journal of Chemistry and Environment, 17(10), 82-89, 2013.

Cebe K., Balas L., Water Quality Modelling in Kaş Bay, Applied Mathematical Modelling, 40(3), 1887-1913, 2016.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.