HARDOKS400-AISI304 ÇELİK ÇİFTİNİN ELEKTRİK ARK VE MAG KAYNAĞI

Ramazan KAÇAR, Hayriye ERTEK EMRE, Ali Ümit İŞİNERİ, Asghar NAJAFIGHAREHTAPEH
1.096 177

Öz


Bu çalışmada aşınmaya dirençli hardoks çeliğinin, östenitik paslanmaz çeliğe elektrik ark kaynak (EAK) ve gaz altı ark kaynak (GMAK) yöntemleri ile birleştirilebilirliği incelenmiş, kaynak yöntemi farkının birleştirmenin mekanik özelliklerine ve yapısına etkisi araştırılmıştır. Standartlara uygun V kaynak ağzı açılan HARDOKS 400–AISI 304 çelik çifti EAK ve GMAK yöntemleriyle çok pasolu olarak, yerde yatayda alın alına birleştirilmiştir. Farklı cins çelik birleştirmesinin mekaniksel özellikleri; çekme, üç nokta eğme ve darbe çentik testi ile belirlenmiştir. İlave olarak birleştirmenin kesitinde sertlik ölçümü ve mikroyapı incelemesi de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; EAK yöntemine göre GMAK yöntemiyle birleştirilen numunelerin mekanik özelliklerinin daha iyi olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Hardoks 400-AISI 304 Çelik Çifti; Gaz Metal Ark Kaynağı; Elektrik Ark Kaynağı; Mekanik Özellikler; Mikroyapı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Kumar S., Shahi A.S., Studies on metallurgical and impact toughness behavior of variably sensitized weld metal and heat affected zone of AISI 304L welds, Materials & Design, 89, 399–412, 2016.

Sedric A.J., Corrosion of Stainless Steels, John Wiley & Sons, 2nd ed., New York, ABD, 1996.

Mithilesh P., Varun D., Ajay Gopi R. , Reddy K., Ramkumar D., Arivazhagan N., Narayanan S., Investigations on dissimilar weldments of inconel 625 and AISI 304, Procedia Engineering, 75, 66–70, 2014.

Li Z., Fontana G., Autogeneous laser welding of stainless steel to free-cutting steel for the manufacture of hydraulic valves, J. Mater. Process. Technol, 74 (1-3), 174, 1998.

Finsgar M., Milosev I., Corrosion behavior of stainless steels in aqueous solutions of methanesulfonic acid, Corros. Sci., 52 (7), 2430–2438, 2010.

Shin J.H., Lee J.W., Effects of twin intersection on the tensile behavior in high nitrogen austenitic stainless steel, Materials Characterization, 91, 19–25, 2014.

Cui Y., Lundin C.D., Austenite-preferential corrosion attack in 316 austenitic stainless steel weld metals, Materials & Design, 28 (1), 324–328, 2007.

Uluocak M.E., Hardox 450 çeliklerinin Mag kaynak bölgesi mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2008.

Metlioğlu M.R., Uzun M., Gökkaya H., Boca G.D., The effect of machining parameters on surface roughness in the drilling of Hardox 400, XXVI. MicroCAD International Scientific Conference, Hungary, 10, 29-30,2012.

Metlioğlu M.R., Ermurat M., Yüksek aşınma direncine sahip malzemelerin plazma arkı yöntemi ile kesilmesinde kesme yüksekliği ve ilerleme hızı faktörlerinin kesmeye etkisinin araştırılması, Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu, Karabük, 2, 756-761, 2012.

NurGroup, Hardox, http://www.nurgroupmuhendislik.com/hardox400.html. Yayınlanma tarihi, 2011, Erişim tarihi Nisan 4, 2016.

Moharana B.R., Sahu S.K., Sahoo S.K., Bathe R., Experimental investigation on mechanical and microstructural properties of AISI 304 to Cu joints by CO2 laser, Engineering Science and Technology, International Journal, Engineering Science and Technology, 19 (2), 684-690, 2016.

Avery R.E. Pay attention to dissimilar-metal welds: guidelines for welding dissimilar metals nickel development institute, Chemical Engineerin Progress, 28, May, 1991.

Roy C., Pavanan V.V., Vishnu G., Hari P.R., Arivarasu M., Manikandan M., Ramkumar D., Arivazhagan N., Characterization of metallurgical and mechanical properties of commercially pure copper and AISI 304 dissimilar weldments, Procedia Materials Science, 5, 2503-2512, 2014.

Campo K.N., Campanelli L.C., Bergmann L., Fernandez J.D.S., Bolfarini C., Microstructure and interface characterization of dissimilar friction stir welded lap joints between Ti–6Al–4V and AISI304, Materials & Design, 56, 139-145, 2014.

Subhash Chander G., Madhusudhan Reddy G., Venugopal Rao A., Influence of rotational speed on microstructure and mechanical properties of dissimilar metal AISI 304-AISI 4140 continuous drive friction welds, Journal of Iron and Steel Research International, 19 (10), 64-67, 2012.

Mahto R.P., Bhoje R., Pal S.K., Joshi H.S., Das S., A study on mechanical properties in friction stir lap welding of AA 6061-T6 and AISI 304, Materials Science and Engineering: A, 652, 136-144, 2016.

Shaibu V.B., Sahoo S.K., Kumar A., Computational modeling of dissimilar metal CO2 laser welding: applied to copper and 304 stainless steel, Procedia Engineering, 127, 208-214, 2015.

Lothongkum G., Viyalit E., Bhandhubanyong P., Study on the effects pulsed TIG welding parameters on delta-ferrite content, shape factor and bead quality in orbital welding of AISI 316L stainless steel plate, Journal of Materials Processing Technology, 110, 233-238, 2001.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.