TOZALTI KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN ALAŞIMSIZ VE HARDOKS ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Mehmet Akif Erden, Süleyman Gündüz, Uğur Çalıgülü, Mustafa Boz
817 180

Öz


Bu çalışmada, tozaltı kaynak yöntemi ile birleştirilen genel amaçlı yapı çeliği ve hardoks hituf çelik malzemeler kullanılarak üç farklı kaynaklı bağlantı yapılmıştır. Bütün kaynaklı bağlantılarda aynı kaynak parametreleri (325 A, 30-32 V) kullanılmıştır. Birleştirilen parçalara sertlik testi uygulanmıştır. Birleştirme bölgesinde meydana gelen makro ve mikroyapı değişimi tespit edilmiştir. Sonuçlarda hardoks hituf çelik malzeme kullanılarak yapılan kaynaklı bağlantıların daha yüksek sertlik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan makro ve mikroyapı çalışmaları sonucunda ITAB bölgesinin genel amaçlı yapı çeliğinde daha geniş olduğu görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Hardoks çelikleri, Alaşımsız çelik, Tozaltı kaynak yöntemi, Mekanik özellikler.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Karabulut H., Türkmen M., Erden M. A., Gündüz S., The Effect of Different Current Value on Microstructure and Mechanical Properties of Non-Alloy Structural Steels Joined by Submerged Arc Welding Method, 15th International Materials Symposium (IMSP’2014), Denizli-Turkey, 177-185, 15-17 October, 2014.

Aydın, K., Hıdıroğlu, M., Kaya, Y., Kahraman, N., An Investigation into The Joining of Titanium with Copper Through Diffusion Welding/Bondıng, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol 28(1), 15-26, 2013.

Köse, C., Kaçar R., Effect Of Welding Speed On The Mechanical Propertıes and Mıcrostructure of Laser Welded AISI 316L Stainless Steel, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 30(2), 225-235, 2015.

Yılmaz R., Gedikli M., Barlas Z, Hardox 400 Çeliğinin Sert Dolgu Kaynağında Paso Sayısının Sertliğe, Aşınmaya ve Mikroyapıya Etkisi, Teknoloji, 8(1), 57-64, 2005.

Yılmaz R., Türkmen M., Fıçıcı F., Hardoks 500 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışının İncelenmesi, International Iron and Steel Symposium, Karabuk-Turkey, 522-530, 2012.

Buglacki H., Smajdor M., Mechanical Properties of Abrasion-Resistant Hardox 400 Steel and Their Welded Joints, Advances in Materials Science, 4(2), 64-71, 2003.

Karabulut H., Türkmen M., “Temperleme İşleminin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilen Mikroalaşımlı Çeliklerin Mekanik Özelliklerine Etkisi” Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 6(3), 587-594, 2016.

Akay A. A., Kaya Y., Kahraman N., Farklı Özellikteki Malzemelerin Tozaltı Ark Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesi Ve Birleştirmelerin Tahribatlı Ve Tahribatsız Muayenesi, SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 17(1), 85-96, 2013.

Toktaş G., Toktaş A., Gülsün K., Effect of Matrix Structure and Boriding Time on The Wear Behaviour of Cu-Ni-Mo Alloyed Ductile İron, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 30(2), 225-235, 2015.

Gündüz S.,Erden M. A.,Karabulut H.,Türkmen M., Effect of The Addition of Niobium and Aluminium on The Microstructures and Mechanical Properties of Microalloyed PM Steels. Materiali in Tehnologije, 50(5), 641-648, 2016.

Gladman T, The physical metallurgy of microalloyed steels, The institute of Materials, Cilt 1, London, UK, 1997.

Lord M., Design and Modelling of Ultra – High Strength Steel Weld Deposits in Materials Science And Metallurgy, University of Cambridge, Cambridge, USA, 1999.

Kara S., Korkut M. H., Zırh Çeliklerinde Kaynak Ağzı Tasarımının Metalurjik ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9(1), 35-45, 2012.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.