Pinyon-Tipi Takımla İmal Edilen Standart Olmayan Dişlilerin Bilgisayar Simülasyonu

Mahmut Cüneyt Fetvacı
1.002 186

Öz


Bu çalışmada pinyon-tipi takımla imal edilen düz dişlilerin profillerinin bilgisayarda oluşturulması ele alınmıştır. Dişli teorisinden hareketle takımların ve imal edilen evolvent profilli iç ve dış dişlilerin matematik modelleri verilmiştir. Yan boşluksuz çalışan profil kaydırılmış dişliler göz önüne alınmıştır. İmal eden ve imal edilen yüzeylerin bilgisayar grafikleri elde etmek için programlar geliştirilmiştir. Böylelikle çeşitli tasarım parametrelerinin çark diş profili üzerindeki etkiler imalattan önce incelenebilir.

Anahtar kelimeler


Profil kaydırma; evolvent dişliler; yan boşluksuz çalışma; pinyon takımlar

Tam metin:

PDF


Referanslar


Çakmak, S., Dişli Çarklar : Geometri-Mukavemet-Teknoloji, İstanbul, 1980.

Jelaska, D. T., Gears and Gear Drives, John Wiley & Sons, West Sussex, UK, 2012.

Litvin, F.L., Gear Geometry and Applied Theory, Prentice Hall, New Jersey, A.B.D., 1994.

Chang, S.-L. ve Tsay C.-B., Computerized Tooth Profile Generation and Undercut Analysis of Noncircular Gears Manufactured with Shaper Cutters, Journal of Mechanical Design, 120 (1), 92-99, 1998.

Tsay, C.-B., Liu,W.-Y. ve Chen, Y.-C., Spur Gear Generation by Shaper Cutters, Journal of Materials Processing Technology, 104 (3), 271-279, 2000.

Fetvaci, C. Computer simulation of involute tooth generation, Mechanical Engineering, Editör : Gokcek, M., InTech, Rijeka, Croatia, 503-526, 2012

Fetvaci, M.C., Determination of Effective Involute Parameter Limit in Generation Simulation of Gears Manufactured by Pinion-Type Cutters, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (2), 449-445, 2016.

Mabie, H.H. ve Reinholtz, C.F., Mechanisms and Dynamics of Machinery, John Wiley & Sons, Singapore, 1987. ISBN: 978-0-471-80237-2

Litvin, F. L., Hsiao, C. L., Wang, J. C., ve Zhou, X., Computerized Simulation of Generation of Internal Involute Gears and their Assembly, Journal of Mechanical Design, 116 (3), 683-689, 1994.

Fetvacı, C., Tashihli Düz Dişlilerin Pinyon Takımla İmalatının Bilgisayar Simülasyonu, Mühendis ve Makina, 53 (625), 79-86, 2012

Merritt, H. E., Gears, Sir Isaac Pitman & Sons, London, UK, 1962
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.