Hava nüveli, çok katmanlı, kademeli reaktörün optimum tasarım algoritması

Uğur Halil Arifoğlu
895 202

Öz


Bu çalışmada, have nüveli, çok katmanlı kademeli reaktörün optimum tasarımını yapan bir algoritma tanıtılmaktadır. Kademeli reaktörde kullanılan model, Kirchhoff gerilim yasasından hareketle, paralel bağlı her bir reaktör bobininin gerilim değerlerinin eşitliği prensibi üzerine bina edilmiştir. Kademeli reaktör iç çapının, belirlenen bir minimum değer ile bir maksimum değer arasındaki (1 cm aralıkla artan) her farklı iç çap değeri için algoritma reaktörü tekrar tasarlar.  Daha önce belirlenen minimum ve maksimum değer arasındaki her bir iç çap değeri için, algoritma üç değer hesaplar; kademeli reaktörün aktif güç kaybı, kademeli reaktörün ağırlığı ve kademeli reaktörün yüksekliği.  Hesaplanan bu üç farklı dizin (matrisin üç sütunu şeklinde) kaydedilir. Belirlenen tüm iç çap değerleri için hesaplama sona erdiğinde, matrisin her bir sütunu (düşey eksen) ve iç çap (yatay eksen) değerine bağlı olarak üç farklı eğri üretilmiş olur. İlk iki (reaktör aktif güç kaybı ve reaktör ağırlığı) eğrinin minimum noktaları, aranılan en uygun (optimum) reaktör üretim değerlerini gösterir. Üretici iki farklı amaçtan hangisine göre üretim yapmayı düşünür ise ona ilişkin optimum değeri tercih eder. Kademeli reaktörün manyetik alan (öz ve ortak endüktans) hesaplamaları Lorenz, Maxwell eşitlikleri üzerine bina edilmiş ve 3. mertebeden eliptik entegraller kullanılmıştır. 


Anahtar kelimeler


hava nüveli çok katmanlı kademeli reaktör; optimum reaktör tasarımı; Maxweel denklemi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Sarıbulut L., Teke A., Latran M. B., Multi-functional static synchronous compensator for distribution systems, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (3), 727-736, 2016.

Akdemir M., Yıldırım S., Genç N., Design and simulation of active direct current filter for high voltage direct current transmission systems, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (4), 1073-1083, 2017.

Deniz E., Aydoğmuş Ö., Design and implementation of two-phase matrix converter, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32 (1), 9-20, 2017.

Özdemir E., Özdemir Ş., ,Erhan K., Aktaş A., Opportunities and challenges for energy storage applications in smart grid, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32 (2), 499-506, 2017.

Liu Z.G., Wang J. H., Wang W.P., Development and Application of Dry Type Air Core Reactor Design Software, Electric Machines and Control, 6 (7), 103-106, 2003.

Xiuke Y., Guiping Y. ve ark., Magnetic Field Research and Circulating Current Calculation of Power Reactor with Air Core, [J]. Transformer, 47 (6), 1-4, 2010.

Sippola M., Sepponen R. E., Accurate Prediction of High Frequency Power Transformer Losses and Temperature Rise, IEEE Trans. on Power. Electronics, 17 (5), 835-847, 2002.

Zhigang L., Jianhua W. J., Yingsan G. ve ark., Calculation of Temperature Field of Dry Type Air Core Damping Reactor Based on Coupled Method, Journal of Xi an Jiaotong University, 37 (6), 59-63, 2003.

Enohnyaket M., Ekman, J., PEEC Models for Air Core Reactors Modeling Skin and Proximity Effects, Power Electronics Specialists Conference, PESC IEEE, 3034-3038, 2007.

Zhigang L., Yingsan G., Wang J., Degui C., Anbo W., Design and Analysis of New Type Air Core Reactor Based on Coupled Fluid Thermal Field Calculation, Transactions of China Electrotechnical Society. 18 (6), 59-63, 2003.

Dongbai Z., Yingxin M., A Assigning Method for Air Core Power Reactor, Harbin Institute of Electrical Technology Journal,1, pp. 54–59, 1996.

Yu Z., Wang S., Optimum design of dry-type air-core reactor based on coupled multi-physics of reconstructed finite element model, Transaction of China Electrotechnical Society, 30(20), 71-78, 2015.

Xia T.,Yan Y., Optimum Design of Dry Type Air Core Current Limited Reactor, Electric Machines and Control, 1, 51–53, 1998.

Yuan Zheng Z., Feng C., Kang B., Xikui M., Optimum Design of Dry Type Air Core Reactor Based on the Additional Constraints Balance and Hybrid Genetic Algorithm, Inter. J. of App. Electromagnetics and Mechanics, 33, 279–284, 2010.

Jian L., Zhenhai Z., Longnv L., Guoli L., Manhua J., Calculation and Design of Dry Type Air Core Reactor, Energy and Power Engineering, 5, 1101-1104, 2013.

http://www.trenchgroup.com/en/Downloads/Coil-Products

Kirchhoff, G.1864. Zur Theorie der Entladung Einer Leydner Flasche, Annalen der Physik, 71, 551-566.

Maxwell J.C, A Treatise on Electricity and Magnetism, Dover Publications Inc, New York, 1954.

Alexander R., The Magnetic Field and Inductance Coefficients of Circular, Cylindrical, and Helical Currents, Proc. Phys. Soc. London, 20(1),476-506, 1906.

Chester S., Formulas for Computing Capacitance and Inductance, National Bureau of Standards Circular, U.S. Govt. Print. Off., 544, 1954.

Lorenz, L., Ueber die Fortpflanzung der Flectricität, Annalen der Physik, 7, 161-193. 1879.

Viriamu J., On the Calculation of the Coefficient of Mutual Induction of A Circle and A Coaxial Helix, and of the Electromagnetic Force Between a Helical Current and A Uniform Coaxial Circular Cylindrical Current Sheet, Phil. Trans. of the Roy. Soc., 63,192-205, 1898.

Babic S. and Akyel C., Improvement in Calculation of the Self and Mutual Inductance of Thin-Wall Solenoids and Disk Coils, IEEE Transactions on Magnetics 36 (4), 1970-1975, 2000

Andersen, O. W., Optimum Design of Electrical Machines. (Doktora tezi). Chalmers University of Technology, Göteborg,1969.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.