Betondaki boşlukların darbe-eko ve ultrasonik-eko yöntemleri ile görüntülenmesi

Sena TAYFUR, Ninel ALVER
894 138

Öz


Darbe-eko (Impact-echo, IE) ve ultrasonik-eko (Ultrasonic-echo, UE) betondaki boşlukların belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan elastik dalga yöntemlerindendir ve bu alanda başarılı uygulamaları mevcuttur. Ancak çoğu zaman bu yöntemlerden elde edilen sonuçların yorumlanmasında çeşitli zorluklarla karşılaşılması sebebiyle araştırmacılar görüntüleme algoritmalarını geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada beton bloklarda yer alan boşlukların değerlendirilmesi için SIBIE (Darbe-Eko’da Spektral Genliklerin Toplanarak Görsellenmesi) ve SAFT (Yapay Açıklıklı Odaklanma Tekniği) algoritmaları kullanılmıştır. Bu amaçla boşluklu metal ard germe kanalı içeren beton bloklar üretilmiş ve boşlukların yerlerini belirlemek için IE ve UE deneyleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak farklı kalınlıklardaki ard germe kanallarının ultrasonik sinyalin faz değişimine etkisi belirlenmiştir. Çalışma sonunda başarılı bir boşluk görüntülemesinin yanı sıra, hava ve çeliğin akustik empedans karakteristikleri açısından ayırt edici bir malzeme karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir.

 


Anahtar kelimeler


elastik dalga; darbe-eko; ultrasonik-eko; boşluk tespiti.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Jaeger, B. J., Sansalone, M. J. ve Postron, R. W., Detecting Voids in Grouted Tendon Ducts of Post-Tensioned Concrete Structures Using the Impact-Echo Method, ACI Structural Journal (ACI Struct. J.), 93, 462-473, 1996.

Streicher, D., Algernon, D., Wöstmann, J., Behrens, M. ve Wiggenhauser, H., Automated NDE of Post-Tensioned Concrete Bridges Using Imaging Echo Methods, European NDT Conference 2006, Berlin, Almanya, 25-29 Eylül, 2006.

Hsiao C., Cheng C., Liou T.ve Juang Y. Detecting Flows in Concrete Blocks Using the Impact-Echo Method, NDT&E International, 41, 98-107, 2008.

Zhu, J. and Popovics, J., Imaging Concrete Structures Using Air-Coupled Impact-Echo, Journal of

Engineering Mechanics (J. Eng. Mech.), 133, 628-640, 2007.

Epasto, G., Proverbio, E. ve Venturi, V., Evaluation of Fire-Damaged Concrete Using Impact-Echo Method, Materials and Structures (Mater. Struct.), 43, 235-245, 2010.

Bhaskar, S., Srinivasan, P., Murthy, S.G.N., Ravisankar, K. ve Iyer, N.R., Thickness Measurement and Detection of Tendon Ducts in Concrete Slab Specimen Using Impact-Echo Technique, National Seminar&Exhibition on Non-Destructive Evaluation, NDE-2011, 286-290, 8-10 Aralık, 2012.

Olson, L. D., Tinkey, Y. ve Miller, P., Concrete Bridge Condition Assessment with Impact Echo Scanning, Emerging Technologies for Material, Design, Rehabilitation, and Inspection of Roadway Pavements, 59-66, 2011.

Chaudhary, M. T. A., Effectiveness of Impact Echo Testing in Detecting Flaws in Prestressed Concrete Slabs, Construction and Building Materials (Constr. Build. Mater.), 47, 753-759, 2013.

Azari, H., Nazarian, S. ve Yuan, D., Assessing Sensitivity of Impact Echo and Ultrasonic Surface Waves Methods for Nondestructive Evaluation of Concrete Structures, Construction and Building Materials (Constr. Build. Mater.), 71, 384-391, 2014.

Hong, S. U., Na, J. H., Kim, S. H. ve Lee, Y. T., Estimation of Slab Depth, Column Size and Rebar Location of Concrete Specimen Using Impact Echo Method, Materials Research Innovations (Mater. Res. Innovations), 19, 1167-1171, 2015.

Alver, N. ve Wiggenhauser, H., Modified SIBIE Procedure for Ungrouted Tendon Ducts Apllied to Scanning Impact-Echo, Construction and Building Materials (Constr. Build. Mater.), 24, 12, 2388-2392, 2010.

Ohtsu, M. ve Watanabe, T., Stack Imaging of Spectral Amplitudes based on Impact-Echo for Flaw Detection, NDT&E International, 35, 3, 189-196, 2002.

Ata (Alver), N., Mihara, S. ve Ohtsu, N., Imaging of Ungrouted Tendon Ducts in Prestressed Concrete by Improved SIBIE, NDT&E International, 40, 3, 258-264, 2007.

Ohtsu, M. ve Alver, N., Development of Non-Contact SIBIE Procedure for Identifying Ungrouted Tendon Duct, NDT&E International, 42, 2, 120-127, 2009.

Tokai, M., Ohkubo, T. ve Ohtsu, M., Estimation of Surface-Crack Depth in Concrete by Scanning SIBIE Procedure, NDTCE’09, Non-Destructive Testing in Civil Engineering, Nantes, Fransa, 30 Haziran-3 Temmuz, 2006.

Matsuyama, K., Yamada, M. ve Ohtsu, M., On-Site Measurement of Delamination and Surface Crack in Concrete Structures by Visualized NDT, Construction and Building Materials (Constr. Build. Mater.), 24, 2381-2387, 2010.

Iyer, S., Sinha, S. K., Pedrick, M. K. ve Tittmann, B. R., Evaluation of Ultrasonic Inspection and Imaging Systems for Concrete Pipes, Automation in Construction (Autom. Constr.), 22, 149-164, 2012.

Krause, M., Milmann, B., Schickert, M. ve Mayer, K., Investigation of Tendon Ducts by means of Ultrasonic Echo Methods: A Comparative Study, ECNDT 2006, Berlin, Almanya, 25-29 Eylül, 2006.

Iyer, S., Schokker, A. J. ve Sinha, S. K., Ultrasonic Imaging-A Novel Way to Investigate Corrosion Status in Post-Tensioned Concrete Members, Journal of Indian Institute of Science (J. Indian Inst. Sci.), 82, 197-217, 2002.

Parthasarathy, S., Murthy, S. G. N., Wiggenhauser, H. ve Iyer, N. R., Application of Radar and Ultrasonic Pulse Echo for Testing Concrete Structures, NDTCE’09, Non-Destructive Testing in Civil Engineering, Nantes, Fransa, 30 Haziran-3 Temmuz, 2009.

Demcenko, A., Visser, H. A. ve Akkerman, R., Ultrasonic Measurements of Undamaged Concrete Layer Thickness in a Deteriorated Concrete Structure, NDT&E International, 77, 63-72, 2016.

Hoegh, K., Khazanovich, L., Ferraro, C. ve Clayton, D., Ultrasonic Linear Array Validation via Concrete Test Blocks, 41th Annual Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, Idaho, 1650, 83-93, 2015.

Ganguli, A., Rappaport, C. M., Abramo, D. ve Wadia-Fascetti, S., Synthetic Aperture Imaging for Flaw Detection in a Concrete Medium, NDT&E International, 45, 79-90, 2012.

Antonio, O. V. M. ve Hirose, S., Ultrasonic Imaging of Concrete by Synthetic Aperture Focusing Technique Based on Hilbert-Huang Transform of Time Domain Data, Materials Transactions, 53, 621-626, 2012.

Mayer, K., Langenberg, K. J., Krause, M., Milmann, B. ve Mielentz, F., Characterization of Reflector Types by Phase-Sensitive Ultrasonic Data Processing and Imaging, Journal of Nondestructive Evaluation, 27, 35-45, 2008.

Schulze, S., Krause, M., Mayer, K., Redmer, B. ve Wiggenhauser, H. Grouting Defects Localized by Ultrasonic Testing Including Phase Evaluation, NDE/NDT for Structural Materials Technology for Highways & Bridges, 25 Ağustos, 2014.

Sansalone M.J. ve Streett, W.B., Impact-Echo: Nondestructive Evaluation of Concrete and Masonry, Bullbrier Press, Ithaca, NY, 1997.

Ohtsu, M., Ohno, K. ve Tokai, M., Visualized NDT for Concrete Cracking by SiGMA-AE and SIBIE, NDT for Safety, Prag, Çek Cumhuriyeti, 189-196, 7-9 Kasım, 2007.

Diaz, M. A., Leija, L. ve Vera, A., Image Reconstruction Using the Synthetic Aperture Focusing Technique, 2nd Pan American Health Care Exchanges Conference 2007, Kaliforniya, A.B.D., 15-18, 12-16 Şubat, 2007.

Schickert, M., Krause, M. ve Müller, W., Ultrasonic Imaging of Concrete Elements Using Reconstruction by Synthetic Aperture Focusing Technique, Journals of Materials in Civil Engineering (J. Mater. Civ. Eng.), 235-246, 2003.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.