Çelik moment çerçevelerde kuvvetli deprem yer hareketi altında arttırılmış deprem etkileri

Bora Akşar, Selçuk Doğru, Bülent Akbaş
1.244 274

Öz


Kuvvetli deprem yer hareketi altıda doğrusal olmayan davranış gösteren yapıların tasarımı mühendisler açısından önemli bir konudur. Bu amaçla, elastik sismik kuvvet isteminin azaltılması ve gerçek deplasmanın tahmini için deprem yönetmeliklerinde tanımlanan büyütme katsayıları kullanılmaktadır. Bu katsayılar deprem yönetmeliklerinde önemli rol oynamakla birlikte, formatları ve birbirlerine göre oranları yönetmelikten yönetmeliğe değişmektedir. Bu çalışmada, ilk olarak yönetmeliklerdeki arttırılmış deprem yüklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bu değerlerin tutarlılığının incelenmesi ise çalışmanın ikinci hedefidir. Bu amaçla, özel çelik moment çerçevelerdeki (ÖÇMÇ) sistem büyütme katsayıları kolonlardaki eksenel yük artışı göz önüne alınarak kuvvetli deprem yer hareketleri altında incelenmiştir. Sonuçlar en büyük ve ortalama en büyük eksenel kuvvet artış katsayıları, plastik mafsal dönmeleri ve yapısal sistem büyütme katsayıları olarak sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Çelik moment çerçeveler; Arttırılmış sismik yükleri; Sismik tasarım; Büyütme katsayıları.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bruneau, Michel. et al., (2011). “Ductile Design of Steel Structures”, McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN 978-0-07-162395-7, 347.

Astaneh-Asl, A., Modjtahedi, D., McMullin, K., Shen, J., D’Amore, E. 1998. “Stability of damaged steel moment frames in Los Angeles,” Engineering Structures, 20(4-6), 433-446

AISC 341-10 (2010) Seismic Provisions for Steel Structural Buildings, American Institute of Steel Construction, Chicago, IL.

Shen, J., Sabol, T.A., Akbas, B., Sutchiewcharn, N.(2010), “Seismic demand on column splices in steel moment frames” ,Engineering Journal, AISC, 47, 4th quarter 223-240.

ASCE 7. (2010), Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, ASCE 7-10, American Society ofCivil Engineers, Reston, VA.

Freeman, S.A., “On the Correlation of Code Forces to Earthquake Demands” Proc., 4th U.S.-Japan Workshop On Improvement of Build. Struct.

Balendra, T. and Huang, X. “Overstrength and Ductility Factors for Steel Frames Designed According to BS 5950” Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 129, No. 8, 2003.

Osteraas, J.D. and Krawinkler, H., “Strength and Ductility Considerations in Seismic Design” Rep.No. 90, John A. Blume Earthquake Engineering. Center, Stanford University, California, 1990.

Uang, C.-M., “Establishing R (or Rw) and Cd Factors for Building Seismic Provisions” Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 117, No. 1, 1991.

Rahgozar, M.A. and Humar, J.L., “Accounting for Overstrength In Seismic Design of Steel Structures” Canadian Journal of Civil Engineering, 25, 1–5, 1998.

AISC 360-10 (2010), “Specification for Structural Steel Buildings”, American Institute of Steel Construction, Chicago, IL.

AISC 358-10 (2010), “Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications”, American Institute of Steel Construction, Chicago, IL.

SAP2000. (1995). Structural Analysis Program, Version 14.2.2.

PERFORM-3D. (2011). Nonlinear Analysis and Performance Assessment for 3D Structures, Version 5.0.0.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.