Kendiliğinden Yerleşen Polimerik Harçlarda Mineral Katkının Reolojik Özeliklere Etkisi

Tayfun UYGUNOĞLU, İbrahim GÜNEŞ, Bahri ERSOY, Atilla EVCİN
1.550 342

Öz


Polimer matrisli kompozitler, simetrik ve dengeli malzeme özelliklerine sahip olmaları, üretim ve kullanım kolaylıklarından dolayı inşaat, hava-uzay yapıları ve otomobil yapıları için popülerlik kazanmaktadır. Günümüzde yeni kullanım alanı oluşturan polimerik malzemelerden birisi de epoksi esaslı kendiliğinden yerleşen harçlardır. Bu harçlar, inşaat sektöründe başta yüzey kaplamaları olmak üzere bina güçlendirmelerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu malzemelerin yüzeye uygulanmasında hem yüksek olan maliyetlerinin azaltılması hem de dayanımlarının arttırılması amacıyla atık halde bulunan ve büyük ölçüde çevre kirliliği oluşturan malzemelerin filler olarak kullanımı araştırılmaktadır. Bu çalışmada yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı, kireçtaşı tozu ve doğal kum kullanılarak üretilen epoksi esaslı kendiliğinden yerleşen harçların viskozite, yayılma çapı ve katılaşma gibi reolojik özellikleri belirlenerek karakterize edilmiştir. Elde edilen deney sonuçlarına göre yüzey alanı yüksek olan mineral katkıların kullanım oranının artmasıyla polimer esaslı harçların işlenebilirliklerini azaltmıştır.


Anahtar kelimeler


Kendiliğinden yerleşen harç; polimer; mineral katkı; reoloji

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ulcay Y., Akyol M., Gemci R., Polimer Esaslı Lif Takviyeli Kompozit Malzemelerin Arabirim Mukavemeti Üzerine Farklı Kür Metotlarının Etkisinin İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 7(1), 2002.

Gökalp E., Odunsu Materyal Kullanımının Polyester Esaslı (Borit) Levhaların Bazı Teknolojik Özelliklerine Etkisi, (Y. Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, 2006.

Dickson, L.W., Singh A., Radiation Curing of Epoxies. Radiat. Phys. Chem., , 31(4-6), 587-593.

Topçu, İ.B., Ünal, O., Uygunoğlu, T., Kendiliğinden yerleşen betonda mineral katkıların taze beton özeliklerine etkilerinin araştırılması, 2. Yapıda Kimyasal Katkılar Sempozyumu, Ankara, 181-193, 12-13 Nisan, 2007.

RousseL, N., Stefani, C., Leroy, R., From mini-cone test to Abrams cone test: measurement of cement-based materials yield stress using slump tests, Cement and Concrete Research 35, 817-822, 2005.

Taşdemir, M.A., Bayramov, F., Yüksek performanslı çimento esaslı kompozitlerin mekanik davranışı, İTÜ Dergisi, 1(2), 125-144, 2002.

Ramyar, K., Portland çimentosu-süperakışkanlaştırıcı katkı uyumunu etkileyen faktörler, 2. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu, Ankara, 197-211, 12-13 Nisan, 2007.

Yahiaa, A., Tanimurab, M., Shimoyama, Y., Rheological properties of highly flowable mortar containing limestone filler-effect of powder content and W/C ratio, Cement and Concrete Research 35, 532-539, 2005.

Topçu, İ.B., Uygunoğlu, T., Kendiliğinden Yerleşen Harçlarda Harç Bileşiminin Eşik Kayma Gerilmesine Etkisi, Çimento ve Beton Dünyası Dergisi, 72, 82-98, 2008.

Uygunoğlu, T., Topçu, İ.B., Influence of aggregate type on workability of self-consolidating lightweight concrete (SCLC), Magazine of Concrete Research, 63(1), 1-12, 2011.

Schwartzentruber, L. D., Roy, R.L., J. Cordin, Rheological behaviour of fresh cement pastes formulated from a Self Compacting Concrete (SCC), Cement and Concrete Res. 36, 1203-1213, 2006.

Topçu, İ.B., Uygunoğlu, T., Influence of mineral additive type on slump-flow and yield stress of self-consolidating mortar, Scientific Research and Essays, 5(12), 1492-1500, 2010.

EFNARC, “Specification and Guidelines for Self-Compacting Concrete”, Association House, 99 West Street, Farnham, 7EN, UK, February, 2002.

Savchuk, P. P., Kostornov, A. G., Rheologıcal propertıes of epoxy composıtes wıth dıfferent reinforcement contents, Powder Metallurgy and Metal Ceramics 48(3-4), 2009.

Uygunoglu, T., Güneş, İ., Brostow, W., Physical and mechanical properties of polymer composites with high content of wastes including boron, Materials Research, 18(6), 1188-1196, 2015.

Kim, K.S., Rhee, K.Y., Lee, K.H., Byun, J.H., Park, S.J., Rheological behaviors and mechanical properties of graphite nanoplate/carbon nanotube-filled epoxy nanocomposites, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 16(4), 572-576, 2010.

Amar, I., Brahim, H., Chouaib, A., Boudjema, B., Ibtissem, B., Rheological Behavior of the Epoxy Resin Loaded with the Pozzolan, Journal of Materials Science and Engineering A 2 (7), 519-524, 2012.

TS 6126 EN ISO 2555, Plastikler-Sıvı veya Emülsiyon veya Dispers Halde Reçineler-Görünür Viskozite Tayini- Brookfield metodu, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2005.

Uygunoğlu, T., Uygunoğlu, T., Akyüz, K., “Atık Mermer Tozunun Polimer Esaslı Zemin Kaplamasında Değerlendirilmesi”, Mersem’2012 8.Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Afyonkarahisar, 13-15 Aralık, 2012.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.