Alara, Türkiye denizel alanında sediman taşınımının modellenmesi

Aslı Numanoğlu Genç
2.555 482

Öz


Kıyı bölgelerinde yapılacak olan kıyı yapılarının kıyı morfolojisi üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla fiziksel modeller ve sayısal modeller (sayısal benzeştirmeler) uygulanmaktadır. Sayısal modeller yardımıyla uzun süreli ölçülmüş rüzgâr hızları kullanılarak tahmin edilen dalga yüksekliği değerleri akıntı ve kıyı boyu sediman taşınım miktarlarının benzeştirilmesinde veri olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Alara Çayının Antalya Körfezine bağlandığı kıyı bölgesinde meydana gelen taşınım olaylarının nedenlerini incelemek için HYDROTAM 3D modeli kullanılarak, çalışma sahası ile çevresindeki kıyı bölgesinde, rüzgar ve dalga etkenli kıyısal akıntı düzeni ve kıyı boyu sediman taşınımı modellenmiştir. Rüzgar ve dalga iklimi çalışmalarında Alanya Meteoroloji İstasyonunun 1970-2011 yılları arası saatlik ortalama rüzgar hızları kullanılmıştır. Modelleme sonucu, kıyı boyu sediman taşınımının BatıKuzeyBatı (WNW)-DoğuGüneyDoğu (ESE) doğrultusunda gerçekleştiğini göstermektedir. Çalışma bölgesinde, yıllık denizel net sediman taşınım miktarının 22237 m3 olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler


Kıyı boyu sediman taşınımı, sayısal modelleme, rüzgar iklimi, dalga iklimi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.22374

Referanslar


Yegül U., Kıyısal alanlarda askı maddesi taşınımının modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2005.

Smith J.M., O’Connor B.A., Rayleigh-Ritz and Galerkin Finite Element for Diffusion-convection Problems, Water Resour., 9 (3), 1-45, 1977.

Hayter E.J., Mehta A.J., Modeling cohesive sediment transport in estuarial waters, Appl. Math. Modell., 10 (4), 294-303, 1986.

Glenn S.M., Grant W.D., Stratification Correction for Combined Wave and Current Flows, Journal of Geophysical Resources, 92 (C8), 8244-8264, 1987.

Holmedal L. E., Myrhaug D., Wave-Induced Steady Streaming, Mass Transport and Net Sediment Transport in Rough Turbulent Ocean Bottom Boundary Layers, Cont. Shelf Res., 29 (7), 911–926, 2009.

Zhang J. X., Liu H., Currents Induced By Vertical Varied Radiation Stress in Standing Waves and Evolution of The Bed Composed of Fine Sediments, Int. J. Sediment Res., 24 (2), 214–226, 2009.

Hassan W.N.M., J.S. Ribberink., Modelling Of Sand Transport Under Wave-Generated Sheet Flows With RANS Diffusion Model, Coastal Eng., 57, 19-29, 2010.

Kristensen S.E., Dronen N., Fredsoe J., Hybrid Morphological Modeling of Shoreline Response to a Detached Breakwater, Coastal Eng., 71, 13-27, 2013.

Tomasicchio, G., D’Alessandro, F., Barbaro, G., Malar, G., “General Longshore Transport Model”, Coastal Eng., 71, 28-36, 2013.

Restrepo, J.C., Schrottke K., Traini C., Ortíz, J.C., Orejarena A., Otero L., Higgins A, Marriaga L. Sediment Transport and Geomorphological Change in a High-Discharge Tropical Delta (Magdalena River, Colombia): Insights From A Period of Intense Change And Human Intervention (1990–2010), Journal of Coastal Research, 32 (3), 575-589, 2016.

Amoudry L., Souza A., Deterministic Coastal Morphological And Sediment Transport Modeling: A Review and Discussion, Reviews of Geophysics, 49, 1-21, 2011.

Chen J.-L., Hsu T.J., Shi F., Raubenheimer B., Elgar S., Hydrodynamic and Sediment Transport Modeling of New River Inlet (NC) Under the Interaction of Tides and Waves, J. Geophys. Res. C: Oceans, 120 (6), 4028-4047, 2015.

Chen J.-L., Shi F. Hsu T.J., Kirby J.T., Nearcom-TVD - A Quasi-3D Nearshore Circulation And Sediment Transport Model, Coastal Eng., 91, 200-212, 2014.

Van Rijn L.C., A Simple General Expression For Longshore Transport of Sand, Gravel and Shingle, Coastal Eng., 90, 23-39, 2014.

Keshtpoor M., Puelo J.A., Shi F., Ma G., 3D Numerical Simulation of Turbulence and Sediment Transport Within A Tidal Inlet, Coastal Eng., 96, 13-26, 2014.

Balas L., Modelling of Interaction Between Surface Waves and Mud Layer , Lect. Notes Comput. Sci., 3037, 618-621, 2004.

Balas L., Özhan E., An Implicit Three Dimensional Numerical Model to Simulate Transport Processes in Coastal Water Bodies, Int. J. Numer. Methods Fluids, 34, 307-339, 2000.

Balas L., Özhan E., Applications of a 3-D Numerical Model to Circulations in Coastal Waters, Coastal Engineering Journal, 43 (2), 99-120, 2001.

Balas L., Özhan E., Three Dimensional Modelling of Stratified Coastal Waters, Estuarine Coastal Shelf Sci., 56, 75-87, 2002.

Balas L., Özhan E., A Baroclinic Three Dimensional Numerical Model Applied to Coastal Lagoons, Lect. Notes Comput. Sci., 2658, 205-212, 2003.

Balas L, Küçükosmanoglu A, 3-D Numerical Modelling of Transport Processes in Bay of Fethiye, Turkey, Journal of Coastal Research, 39, 1529-1539, 2006.

Balas L., İnan A., Yılmaz E. Modelling of sediment transport of Akyaka Beach, Journal of Coastal Research, 64, 460-463, 2011.

Balas L., Numanoglu Genc A., İnan A, HYDROTAM: 3D Model for Hydrodynamic and Transport Processes in Coastal Waters, International Environmental Modelling and Software Society (IEMSS) International Congress on Environmental Modelling and Software, Leipzig, Germany, 1439-1446, 1-5 July, 2012.

Numanoglu Genc A., İnan, A., Yılmaz N., Balas L., Modeling of Coastal Erosion in Göksu Coasts, Journal of Coastal Research, 65, 2155-2160, 2013.

Yılmaz N., Balas L., İnan A., Coastal Erosion Problem, Modelling and Protection, Ocean Science Journal, 50 (3), 589-60, 2015.

Cebe K., Balas, L., Water Quality Modeling in Kaş Bay, Appl. Math. Modell., 40 (3), 1887-1913, 2016.

Coastal Engineering Research Center, US Army Corps of Engineers. CEM, Coastal Engineering Manual. http://www.publications.usace.army.mil/USACE-Publications/Engineer-Manuals/. Yayın tarihi Nisan 30, 2002. Erişim tarihi Ağustos 1, 2012.

Yıldız İ., Dalga akıntılarının sayısal modellemesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2005.

Balas L., İnan A., İpek, Y., Numerical Modeling of Coastal Currents, Lect. Notes Comput. Sci., 3980, 547-555, 2006.

İnan A., Balas L., A Finite Difference Approach for Extended Mild Slope Equation, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 28 (2), 401-408, 2013.

Atik M., Altan T. Artar M., Turizm ve Doğa “Güney Antalya Bölgesi”: Gelişmeler ve Sonuçları, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (2), 165-177, 2006.

Alpaslan Ö., Antalya Kıyı Bölgesi Planlama Sürecinin Kıyı Alanlarına Etkileri, Planlama, 46, 67-71, 2009.

Sayan S., Antalya Kıyılarındaki Turistik Tesisler ile Çevre Arasındaki İlişkinin Peyzaj Mimarlığı Yönünden Değerlendirilmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 14-20, 1999.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Nihai Raporu. http://www.csb.gov.tr/gm/mpgm/. Yayın tarihi 2012, Erişim tarihi Eylül 30, 2015
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.