Modelleme göstergelerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi

Şensin Aydın Yağmur, Leyla Dokuzer Öztürk
1.416 135

Öz


Modelleme terimi doğrultulu ışık ile yayınık ışık arasındaki dengeyi tanımlamaktadır. Literatürde, nesnelerin biçim, doku gibi özeliklerinin ve insan yüzünün rahat ve doğru algılanması ile ilgili koşullar “modelleme” başlığı altında irdelenmektedir. Bu çalışmada, çeşitli araştırmacılar tarafından önerilmiş olan, metrik sınırları tanımlı modelleme göstergeleri incelenmiştir. Modelleme göstergelerine yönelik bir aydınlatma programı kullanılarak yapılan inceleme sonuçları ilk aşamada kendi aralarında karşılaştırılmıştır. İnceleme sonuçları ikinci aşamada, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir araştırma projesi (Proje no: 2011-03-01-DOP01) kapsamında iki kişilik büro olarak tasarlanmış bir deney hacminde elde edilmiş olan deneklerin insan yüzündeki gölgeye yönelik izlenimleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak farklı aydınlatma senaryoları için modelleme göstergelerinin birbirleriyle ve denek izlenimleriyle uyumlu olmadığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Modelleme; modelleme göstergeleri; vektörel aydınlık; küresel aydınlık

Tam metin:

PDF


Referanslar


European Commission for Standardisation (CEN), EN 12464-1:2011, Light and Lighting-Lighting of Work Places - Part 1: Indoor Work Places, Brussels: CEN, 2011.

Moon P, Spencer D. Modeling with light, Journal of the Franklin Institute, 1951; 251: 453-466.

Lynes, J. A., Burt, W., Jackson, G.K., Cuttle, C., The Flow of Light into Buildings, Trans. Illum. Eng. Soc., Londra, 1966;31-3, 65-92.

CIE 213, Guide to Protocols for Describing Lighting, 2014.

Cuttle C., Lighting patterns and the flow of light, Lighting Research and Technology, 1971; 3: 171-189.

Fischer D., The European approach to the integration of lighting and air conditioning, Lighting Research and Technology, 1970; 2: 150-159.

Boyce PR, Miller NJ, Wilwol K. Lighting for good facial modelling, 1999, (son erişim tarihi 2014) http://www.lrc.rpi.edu/resources/pdf/68-1999.pdf.

Bean, A.R., Modelling Indicators for combined side and overhead lighting systems, Lighting Research and Technology, 1978; 10: 199-203.

Dokuzer Öztürk, L., Aydın Yağmur, Ş., Lamba Işığı İle Aydınlatmada Gölge Niteliğinin Belirlenmesi ve Tasarım Kriteri Olarak Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım, YTU, BAPK, Proje no: 2011-03-01-DOP01, İstanbul, 2012.

Aydın Yağmur, Ş., Dokuzer Öztürk, L., Determination of the Harshness–Softness Attribute of Shadows, Lighting Research & Technology, 2015: 47(8): 993-1009.