Sıcak İzostatik Preslemenin A356 Alaşımının Metalürjik ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

Uğur AYBARÇ, Ali KARA, Halil Emre ÇUBUKLUSU, Ömer Burak ÇE
1.543 312

Öz


Döküm yöntemi kullanılarak üretilen ürünlerin içyapısında gaz boşluğu ve çekinti meydana gelmesi sıkça karşılaşılan döküm kusurları arasında yer almaktadır. Söz konusu gaz boşluğu ve çekintiler ürünün mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkileyerek faydalı kullanım ömrünü azaltan bir etki meydana getirmektedir. Bu durum özellikle alüminyum ve alüminyum alaşımlarını kullanarak ürün üreten firmalar için büyük bir önem taşımaktadır. Bu kusurların giderilmesi için farklı teknikler kullanılarak gerçekleştirilen gaz giderme işlemleri ve üretim proses optimizasyon çalışmaları yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmada mevcut durumlarda kullanılan iyileştirme uygulamalarına alternatif takipçi işlem adımı olarak Sıcak İzostatik Pres (Hot Isostatic Press; HIP) uygulaması denemelerine ait detaylar yer almaktadır. Çalışma kapsamında A356 alaşımı kullanılarak açık atmosfer döküm ile elde edilen numunelere üretim aşamalarının farklı noktalarında HIP prosesi uygulanmıştır. Uygulama sonrası numunelerin mekanik ve metalürjik özelliklerinde meydana gelen değişiklikler incelenerek elde edilen bulgular ortaya konmuştur. 


Anahtar kelimeler


Sıcak İzostatik Presleme, A356, mekanik ve metalürjik özellikler, ısıl işlem

Tam metin:

PDF


Referanslar


Timelli G., Camicia G., Ferraro S., Effect of Grain Refinement and Cooling Rate on the Microstructure and Mechanical Properties of Secondary Al-Si-Cu Alloys, J. Mater. Eng. Perform., 23 (2), 611-621, 2014.

Büyükuncu M. G., Ötektik Altı Al-Si Döküm Alaşımlarında Bileşimin Optimizasyonu ile Döküm Kabiliyeti ve Mekanik Özelliklerin İyileştirilmesi, Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2010.

Özcömert M., Otomotiv Endüstrisinde Alüminyum, http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-68.pdf, Yayın tarihi Aralık 1, 2006. Erişim tarihi Ağustos 2, 2016

Alan S. 2008. “Alüminyum Raporu, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği”, http://www.demirbirlik.org/Eklenti/23,aluminyum-rapor.pdf, Yayın tarihi Mayıs 1, 2008. Erişim tarihi Ağustos 2, 2016.

Zhang L., Ultrasonic Processing of Aluminum Alloys, Master, In Materials Science and Engineering University of Science and Technology, Beijing-China, 2013.

Xu H., Jian X., Meek T. T., Han Q., Degassing of Molten Aluminum A356 Alloy Using Ultrasonic Vibration, Mater. Lett., 58, 3669-3673, 2004.

Dadbakhsh S., Hao L., Effect of hot isostatic pressing (HIP) on Al composite parts made from laser consolidated Al/Fe2O3 powder mixtures, J. Mater. Process. Technol., 2474-2483, 2012.

Ceschini L., Morri A., Sambogna G., “The effect of hot isostatic pressing on the fatigue behaviour of sand-cast A356-T6 and A204-T6 aluminum alloys”, J. Mater. Process. Technol., 204, 231-238, 2008.

Mostafavi Kashani S.M., Rhodin H., Boutorabi S.M.A., Effects of hot isostatic pressing on the tensile properties of A356 cast alloy, Iranian Journal of Materials Science & Engineering, 10, 54-64, 2013.

Zimmerman F.X., Toops J., Hot Isostatic Pressing: Today and tomorrow, http://www.hasmak.com.tr/eng/tozpdf/HIP-Today-and-Tomorrow.pdf, Yayın tarihi Ocak 15, 2008. Erişim tarihi Ağustos 2, 2016.

Lee M.H., Kim J.J., Kim K.H., Kim N.J., Lee S., Lee E.W., Effect of HIPping on high-cycle fatigue properties of investment cast A356 aluminum alloys, Mater. Sci. Eng., A , 340, 123-129, 2003.

Ceschini L., Morri A., Sambogna G., The effect of hot isostatic pressing on the fatigue behaviour of sand-cast A356-T6 and A204-T6 aluminum alloys, J. Mater. Process. Technol., 204, 231-238, 2008.

Ran G., Zhou J., Wang Q.G., The effect of hot isostatic pressing on the microstructure and tensile properties of an unmodified A356-T6 cast aluminum alloy, J. Alloys Compd., 421, 80-86, 2006.

Staley Jr. J.T., Tiryakioğlu M., Campbell J., The effect of increased HIP temperatures on bifilms and tensile properties of A206-T71 aluminum castings, Mater. Sci. Eng., A, 460-461, 324-334, 2007.

Dedyaeva E.V., Nikiforov P.N., Padalko A.G., Talanova G.V., Shvorneva L.I., Effect of Barothermal Processing on the Microstructure and Properties of Al-10 at % Si Hypoeutectic Binary Alloy, Inorg. Mater., 52(7), 721-728, 2016.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.