HPA algoritması ile çok makinalı güç sistemi kararlı kılıcısı tasarımı

Serdar Ekinci, Baran Hekimoğlu
1.757 312

Öz


Bu makale, parçacık sürüsü optimizasyonu (PSO) ve yapay arı kolonisine (ABC) dayalı, çok makinalı güç sisteminde güç sistemi kararlı kılıcısının (PSS) optimal tasarımı için iyimser sonuçlar bulmak için güçlü yetilere sahip HPA tekniği adında yeni bir hibrit yaklaşımı tanımlamaktadır. PSS parametrelerinin en uygun ayarlarının elde edilmesi için PSS parametrelerini seçme problemi, özdeğer tabanlı bir amaç fonksiyonu ile basit bir optimizasyon problemine çevrildi ve önerilen HPA tekniği ile çözüldü. Önerilen hibrit algoritmanın etkinliği; özdeğer analizi, zaman domeni simülasyonları ve bazı performans indeksleri aracılığıyla 3-makinalı 9-baralı güç sistemi üzerinde orijinal PSO ve ABC algoritmalarıyla kıyaslanarak doğrulandı. Bu çalışmaların sonuçları, HPA algoritmasının PSS parametrelerinin ayarlanması için alternatif ve daha etkin bir iyileştirici olduğunu ve PSO ile ABC’ye oranla güç sisteminin dinamik kararlılığını büyük oranda artırdığını göstermiştir. Ayrıca hesaplama zamanı, yaklaşım hızı ve çözüm kalitesi açısından HPA algoritmasının PSO ve ABC’ye göre potansiyeli ve üstünlüğü kanıtlanmıştır.


Anahtar kelimeler


Güç sistemi kararlı kılıcısı;çok makinalı güç sistemi; yapay arı kolonisi algoritması; parçacık sürüsü optimizasyonu; hibridizasyon.

Tam metin:

PDF