FARKLI AKIŞKANLARDA DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ (VRF) SİSTEMİN EKSERJİ VE TERMOEKONOMİK ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ali İbrahim ATILGAN, Utku TÜRKMEN
1.680 220

Öz


Günümüzde birçok ısıtma ve soğutma sistemi bulunmaktadır. Değişken soğutucu akışkan debili (VRF) iklimlendirme sistemi de bunlardan biridir.  Bu sistemler hem soğutma sistemi hem de ısı pompası olarak kullanılabilmektedir. Bu özelliği sayesinde aynı anda farklı hava şartları gereken otel, okul ve hastane gibi binalarda kullanımı öne çıkmaktadır. Ayrıca, aynı anda hem ısıtma hem de soğutma yapabilmesi enerji tasarrufu açısından da katkı sağlamaktadır. Bu sistemlerin diğer bir önemli avantajı ise, tek bir dış ünite ile birden fazla iç ünitenin çalışabilmesidir. Bu çalışmada, değişken soğutucu akışkan debili (VRF) iklimlendirme sisteminin farklı çalışma koşullarında, debilerde ve soğutucu akışkanlarda gerçekleşen entropi oluşumları ve ekserji kayıpları hesaplanmıştır. Bu kayıplar neticesinde gerçekleşen ekserji verimleri tespit edilmiştir. Ayrıca, ekserji analizi sonrası sistemin termoekonomik analizi ve ekserji dikkate alınarak maliyet hesabı yapılmıştır. Yapılan çalışma ile VRF sistemlerinin en verimli çalışma koşulları ve en az ekserji kaybını sağlayan soğutucu akışkanlar belirlenmiştir. Çalışma koşulları ve soğutucu akışkanlar dikkate alındığında sistemin ekserji eksenli maliyeti hesaplanmıştır. Yapılan analiz neticesinde, VRF sistemlerinin eş zamanlı ısıtma ve soğutma yaptığı durumun en verimli çalışma koşulu olduğu izah edilmiştir. Ayrıca soğutucu akışkanın ve soğutucu akışkan debisinin ekserji verimi ve ekserji eksenli maliyete etkisi ortaya konmuştur.


Anahtar kelimeler


Değişken Debi, Termodinamik Analiz, Soğutucu Akışkan

Tam metin:

PDF


Referanslar


Yıldırım, A., Değişken Soğutucu Akışkan Debili Klima Sistemlerinde Ekserji Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Osmaniye, 2014.

Aynur, T.N., Hwang, Y., Radermacher, R., Field Performance Measurements of a VRV AC/HP System, 11th International Refrigeration and Air Conditioning Conference, Purdue, IN - A.B.D., 1-8, 15-20 Temmuz 2006.

Aynur, T.N., Hwang, Y., Radermacher, R., Experimental Evaluation of the Ventilation Effect on the Performance of a VRV System in Cooling Mode - Part I: Experimental Evaluation, HVAC&R Research, 14(4), 615-630, 2008.

Ünal, Ş., Erdinç, M. T., Kutlu, Ç., Thermodynamic Analysis of a Refrigeration System with Double Evaporators and Ejector, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31(4), 1039-1047, 2016.

Oruç, V., Devecioğlu, A. G., Effect on the Thermodynamic Performance Using N20 and R444B Refrigerants Instead of R22 in a Vapor Compression Refrigeration System, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31(4), 859-869, 2016.

Eyriboğun, M., Isı Geri Kazanımlı Değişken Akışkan Debili (VRV/VRF) Klima Sisteminin Termodinamiği ve Akış Kontrolü, Ulusal İklimlendirme Kongresi, Antalya-Türkiye, 283-299, 18-20 Kasım 2011.

Taner, T., Sivrioğlu, M., Thermoeconomic Analysis For the Power Plants of Sugar Factories, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 29(2), 407-414, 2014.

Çalışkan, H., Dinçer, İ., Hepbaşlı, A., Exergoeconomic and Sustainability Analyses of a Novel Air Cooler, Energy and Build., 55(1), 747-756, 2012.

Kılıçarslan, A., Hoşöz, M., Energy and Irreversibility Analysis of a Cascade Refrigeration System for Various Refrigerant Couples, Energy Convers. Manage., 51(12), 2947-2954, 2010.

Demir, V., Günhan T., Şahin, A., Ekren, O., Bilgen, H., Erek, A., Experimental Investigation of Cooling Performance of Milk Cooling Tank with the Vapor Compressed and Solar Absorption (LiCl-H2O) Cooling System, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31(1), 29-37, 2016.

Tu, Q., Zou, D., Deng, C., Zhang, J., Hou, L., Yang, M., Nong, G., Feng, Y., Investigation on Output Capacity Control Strategy of Variable Refrigerant Flow Air Conditioning Systems, Appl. Therm. Eng., 99(1), 280-290, 2016.

Padilla, M., Exergy Analysis of The Performance of a Variable Refrigerant Flow (VRF) Air Conditioning System, International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration, 19(1), 57-68, 2011.

Kabul, A., Alkan, R., Farklı Soğutucu Akışkanlar için Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Termodinamik ve Termoekonomik Analizi, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36(1), 119-131, 2013.

Çengel, A.Y. ve Boles, M.A., Thermodynamics: An Engineering Approach, Mc-Graw Hill, New York, A.B.D., 2002.

Yıldız, A., Thermoeconomic Analysis of Diffusion Absorption Refrigeration Systems, Appl. Therm. Eng., 99(1), 23-31, 2016.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.