Havacılık ve Uzay Malzemelerinde Soğutma Sıvısının Elektro Erozyonla Delinen Deliklerin Performans Parametrelerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Kürşad GÖV
2.755 467

Öz


Bu çalışmada, havacılık malzemelerinden titanyum alaşımına (Ti6Al4V) ve nikel alaşımına (İnkonel 718), tek oluklu pirinç elektrotla, içerisinde farklı tiplerde soğutma sıvısı (musluk suyu, saf su ve kerosen) kullanılarak elektro erozyon ile delik delme (EEDD) işlemi uygulanmıştır. Çalışmada elektro erozyon parametreleri titanyum ve nikel alaşımları için yapılan ön deneylerde belirlenerek sabit tutulmuş ve soğutma sıvısı çeşitlerinin malzeme kaldırma oranı (MKO), elektrot aşınma oranı (EAO), yüzey pürüzlülüğü (Ra), beyaz katman tabakası (BKT), çap büyümesi (ÇB) ve çıkışta konikleşme gibi EEDD performans parametreleri üzerine etkileri incelenmiştir. Farklı soğutma sıvılarının kullanımı havacılık malzemelerinin EEDD performanslarını etkilediği belirlenmiştir. Ti6Al4V alaşımı için de-iyonize su kullanımının tüm performans parametreleri için en iyi sonuçları verdiği, İnkonel 718 malzemesi için de musluk suyu ve kerosenin de-iyonize suya göre daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Elektro erozyon ile delik delme; Titanyum alaşımı; Nikel alaşımı; Kerosen; Saf su

Tam metin:

PDF


Referanslar


Yilmaz, O. ve Okka, M.A., Effect of single and multi-channel electrodes application on EDM fast hole drilling performance, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 51, (1-4), 185-194, 2010.

Kliuev, M., Boccadoro, M., Perez, R., Dal Bó, W., Stirnimann, J., Kuster, F. ve Wegener, K., EDM Drilling and Shaping of Cooling Holes in Inconel 718 Turbine Blades, Procedia CIRP, 42, 322-327, 2016.

Aspinwall, D.K., Soo, S.L., Berrisford, A.E. ve Walder, G., Workpiece surface roughness and integrity after WEDM of Ti–6Al–4V and Inconel 718 using minimum damage generator technology, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 57, (1), 187-190, 2008.

Li, L., Guo, Y., Wei, X. ve Li, W., Surface integrity characteristics in wire-EDM of Inconel 718 at different discharge energy, Procedia CirP, 6, 220-225, 2013.

Newton, T.R., Melkote, S.N., Watkins, T.R., Trejo, R.M. ve Reister, L., Investigation of the effect of process parameters on the formation and characteristics of recast layer in wire-EDM of Inconel 718, Materials Science and Engineering: A, 513–514, 208-215, 2009.

Chen, Z., Moverare, J., Peng, R.L. ve Johansson, S., Surface Integrity and Fatigue Performance of Inconel 718 in Wire Electrical Discharge Machining, Procedia CIRP, 45, 307-310, 2016.

Gülcan, O., Uslan, İ., Yusuf, U. ve Çoğun, C., Elektro Erozyon İle İşlemede Cu-Cr T/M Elektrot Kullanımının İşleme Performansına Etkisi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 30, (3), 2015.

Yilmaz, O., Bozdana, A.T. ve Okka, M.A., An intelligent and automated system for electrical discharge drilling of aerospace alloys: Inconel 718 and Ti-6Al-4V, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 74, (9-12), 1323-1336, 2014.

Sarıkavak, Y. ve Çoğun, C., Elektro Erozyon ile İşlemede İşleme Mekanizmasının Isıl Modellenmesi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25, (3), 2010.

Öpöz, T.T., Ekmekci, B. ve Erden, A., An experimental study on the geometry of microholes in microelectric discharge machining, Materials and Manufacturing Processes, 24, (12), 1236-1241, 2009.

Ekmekci, B., Sayar, A., Öpöz, T.T. ve Erden, A., Geometry and surface damage in micro electrical discharge machining of micro-holes, Journal of Micromechanics and Microengineering, 19, (10), 105030, 2009.

Göv, K., An Experimental Investigation of the Effects of Electrodes in EDM Hole Drilling Process, Politeknik Dergisi, 20, (2), Baskıda, 2017.

Erden, A. ve Temel, D.Investigation on the use of water as a dielectric liquid in EDM, in Proceedings of the 22nd International Machine Tool Design and Research Conference. 1981.

Jilani, S.T. ve Pandey, P.C., Experimetnal investigations into the performance of water as dielectric in EDM, International Journal of Machine Tool Design and Research, 24, (1), 31-43, 1984.

Masuzawa, T., Tanaka, K., Nakamura, Y. ve Kinoshita, N., Water-Based Dielectric Solution for EDM, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 32, (1), 119-122, 1983.

Göv, K., Influence of the Coolant on Performance of Electro Discharge Hole Drilling, Politeknik Dergisi, 20, (1), 2017.

König, W. ve Jörres, L., Aqueous Solutions of Organic Compounds as Dielectrics for EDM Sinking, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 36, (1), 105-109, 1987.

Zhang, Y., Liu, Y., Ji, R. ve Cai, B., Study of the recast layer of a surface machined by sinking electrical discharge machining using water-in-oil emulsion as dielectric, Applied Surface Science, 257, (14), 5989-5997, 2011.

Kagaya, K., Oishi, Y. ve Yada, K., Micro electro-discharge machining using water as a working fluid 2: Narrow slit fabrication, Precision Engineering, 12, (4), 213-217, 1990.

Göv, K., Investigation of The Effects of The Dissolved Oxygen in The Coolant on The Hole Geometries Drilled By Electro Erosion, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31, (2), 2016.

Kibria, G., Sarkar, B.R., Pradhan, B.B. ve Bhattacharyya, B., Comparative study of different dielectrics for micro-EDM performance during microhole machining of Ti-6Al-4V alloy, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 48, (5), 557-570, 2010.

Kolli, M. ve Kumar, A., Effect of dielectric fluid with surfactant and graphite powder on Electrical Discharge Machining of titanium alloy using Taguchi method, Engineering Science and Technology, an International Journal, 18, (4), 524-535, 2015.

Kolli, M. ve Kumar, A., Effect of Boron Carbide Powder Mixed Into Dielectric Fluid on Electrical Discharge Machining of Titanium Alloy, Procedia Materials Science, 5, 1957-1965, 2014.

Erdem, O., Çoğun, C., Urtekin, L., Özerkan, H.B. ve Uslan, İ., Toz katkılı ve ısıtılmış dielektriğin elektro erozyon ile işlemede (EEİ) delik delme performansı üzerine etkisi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31, (3), 531-544, 2016.

Çoğun, C., Kocabaş, B. ve Özgedik, A., Elektro Erozyon ile İşlemede (EEİ) İşparçasi Yüzey Pürüzlülük Profilinin Deneysel Ve Teorik Olarak İncelenmesi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 19, (1), 2004.

Ergün, Z.E. ve Çoğun, C., Elektro Erozyon ile İşleme (EEİ) İş Parçasi Yüzey Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 21, (3), 2006.

Kim, C.-H., Influence of the Electrical Conductivity of Dielectric Fluid on WEDM Machinability, Dept. of Mechanical Engineering, Dong-Eui University, Gaya-2 Dong, Pusanjin-Gu, Pusan, 614-714, 2004.

Chen, S., Yan, B. ve Huang, F., Influence of kerosene and distilled water as dielectrics on the electric discharge machining characteristics of Ti–6A1–4V, Journal of Materials Processing Technology, 87, (1), 107-111, 1999.

Mohanty, C.P., Mahapatra, S.S. ve Singh, M.R., An experimental investigation of machinability of Inconel 718 in electrical discharge machining, Procedia Materials Science, 6, 605-611, 2014.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.