BİNALARDA EKONOMİK OPTİMİZASYON KULLANILARAK DIŞ DUVAR VE PENCERELERE BAĞLI YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON HESABI

Okan Kon
1.290 253

Öz


Çalışmada, Türk standardı TS 825’e göre dört farklı iklim bölgesindeki Aydın, Amasya, Eskişehir ve Ardahan şehirlerindeki binalar için dış duvarlar ve pencerelere bağlı ekonomik optimizasyon kullanılarak yakıt tüketimi ve emisyon hesapları yapılmıştır. Çalışmada ilk olarak her şehir için farklı duvar malzemeleri kullanılarak optimum dış duvar kalınlığı hesaplanmıştır. Daha sonra ekstrüde polistiren (XPS), ekpande polistiren (EPS), cam yünü ve taş yünü yalıtım malzemeleri kullanılarak dış duvarlar için optimum yalıtım kalınlığı bulunmuştur. Son olarak dört farklı şehir için optimum cam sayısı tespit edilmiştir. Hesaplamalar ömür maliyet analizi ve derecede-gün metodu kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak bulunan bu optimum değerler için yanma denklemleri kullanılarak emisyon miktarları hesaplanmıştır. Yakıt olarak doğal gaz, kömür ve fuel-oil kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler


Duvar malzemeleri, ömür maliyet analizi, çok katlı cam, yalıtım, emisyon

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ulaş A., Binalarda TS 825 hesap yöntemine göre ısı kaybı, yakıt tüketimi, karbondioksit emisyonu hesabı ve maliyet analizi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010.

Bektaş, B., Aksoy, U.T., Soğuk iklimlerdeki binalarda pencere sistemlerinin enerji performansı, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der., 17 (3), 499-508, 2005.

Arıcı M., Karabay H., Determination of optimum thickness of double-glazed windows for the climatic regions of Turkey, Energy and Buildings, 42 (10), 1773-1778, 2010.

Kaynaklı Ö., Kılıç M., Yamankaradeniz R., Isıtma ve soğutma süreci için dış duvar optimum yalıtım kalınlığı hesabı, TTMD Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, 65, 39-45, 2010.

Şişman, N., Derece gün bölgeleri için bina dış duvarlarında farklı yalıtım malzemesi ve duvar yapı bileşenleri kullanılması halinde ekonomik analiz yöntemi ile en iyi yalıtım kalınlığının tespiti, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2005.

Bolattürk A., Determination of optimum insulation thickness for building walls with respect to various fuels and climate zones in Turkey, Applied Thermal Engineering, 26 (11-12) ,1301-1309, 2006.

Çomaklı K., Yüksel B., Optimum insulation thickness of external walls for energy saving, Applied Thermal Engineering, 23 (4), 473-479, 2003.

Dombaycı Ö. A.,Gölcü M., Pancar Y., Optimization of insulation thickness for external walls using different energy-sources, Applied Energy, 83 (9), 921-928, 2006.

Ekici, B. B., Gülten, A. A., Aksoy, U. T., A study on the optimum insulation thicknesses of various types of external walls with respect to different materials, fuels and climate zones in Turkey, Applied Energy, 92, 211-217, 2012.

Kaynaklı Ö., Mutlu M., Kılıç M., Bina duvarlarına uygulanan ısıl yalıtım kalınlığının enerji maliyeti odaklı optimizasyonu, Tesisat Mühendisliği, 126, 48-54, 2012.

Kaynaklı Ö.,Yamankaradeniz, R., Isıtma süreci ve optimum yalıtım kalınlığı hesabı, VII. Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 187-195, 25-28 Ekim 2007.

Kon O., Farklı amaçlarla kullanılan binaların ısıtma ve soğutma yüklerine göre optimum yalıtım kalınlıklarının teorik ve uygulamalı olarak belirlenmesi, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, 2014.

Kon O., Yüksel B., Metal dış cephe kaplamalı bir binada ısıtma ve soğutma yüküne göre dış duvar optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi, (İKSES’14) 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Balıkesir, 544-553, 23-25 Ekim 2014.

Kurekçi N. A., Determination of optimum insulation thickness for building walls by using heating and cooling degree-day values of all Turkey’s provincial centers, Energy and Buildings 118, 197-213, 2016.

Çay Y., Gürel A. E., Determination of optimum insulation thickness energy savings and environmental impact for different climatic regions of Turkey. Environmental Progress & Sustainable Energy, 32 (2), 365-372, 2013.

Çomaklı K., Yüksel, B., Environmental impact of thermal insulation thickness in buildings, Applied Thermal Engineering, 24 (5-6), 933-940, 2004.

Dombaycı Ö A., Degree-days maps of Turkey for various base temperatures, Energy, 34 (11), 1807-1812, 2009.

Karabay H., Arıcı M.; Multiple pane window applications in various climatic regions of Turkey, Energy and Buildings 45, 67-71, 2012.

Uygunoğlu T., Keçebaş A., LCC analysis for energy-saving in residential buildings with different types of construction masonry blocks, Energy and Buildings, 43 (9), 2077-2085, 2011.

Okka O., Mühendislik Ekonomisi, Nobel Yayınları, 3.Baskı, Ankara, 2000.

TS 825, Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, Türk Standardı, Mayıs 2008.

Keçebaş A., Determination of optimum insulationt hickness in pipe for exergetic life cycle assessment, Energy Conversion and Management, 105, 826-835, 2015.