Değişken kayma yüzeyli kayan kipli denetim yönteminin elektromekanik bir kanat tahrik sistemine uygulanması

Bülent Özkan
1.208 194

Öz


Bu çalışmada, değişken kayma yüzeyli kayan kipli denetim yönteminin elektromekanik özellikteki bir kanat tahrik sistemine uygulanması ele alınmaktadır. Bu amaçla, öncelikle ele alınan kanat tahrik sisteminin matematiksel modeli çıkarılmış, ardından bahsedilen model esas alınarak kayan kipli denetim yaklaşımına göre bir denetim sistemi tasarlanmıştır. Belirtilen kapsamda kayan kipli denetim sisteminin kayma yüzeyinin sabit ve değişken olması durumları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Değişken kayma yüzeyli durum için yüzeyin değişimi zamana bağlı birinci dereceden bir fonksiyonla tanımlanmıştır. Ayrıca ifade edilen değişim, uygun şekilde seçilen bulanık fonksiyonlarla da sağlanmaya çalışılmıştır. Karşılaştırma amaçlı olarak PID (oransal, tümlevsel ve türevsel) denetim kuralına göre klasik bir denetim sisteminin de oluşturulduğu çalışmanın sonunda, önerilen denetim sistemlerinin başarımları genel olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler


Kanat tahrik sistemi, değişken kayma yüzeyli kayan kipli denetim, sabit kayma yüzeyli kayan kipli denetim, gürbüz denetim, bilgisayar benzetimi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Özkan B., Dynamic modeling, guidance, and control of homing missiles, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 2005.

Guidance and Control Systems, Naval Weapon Systems Sunuşu, Ekim 2001.

Zarchan P., Tactical and Strategic Missile Guidance, Cilt: 157, Progress in Aeronautics and Astronautics, AIAA, Washington DC, USA, 1994.

Zhou K. and Doyle J.C., Essentials of Robust Control, Prentice-Hall Inc., 1998.

Muniraj M. and Arulmozhiyal R., Modeling and simulation of control actuation system with fuzzy-PID logic controlled brushless motor drives for missiles glider applications, The Scientific World Journal, Hindawi Publishing Corporation, 2015, 1-11, 2015.

Lauffs P.J., Hochstrasser M. and Holzapfel F., Real-time Simulation of Nonlinear Transmission Behavior in Electro-Mechanical Flight Control Systems, 2014 IEEE International Conference on Aerospace Electronics and Remote Sensing Technology (ICARES), 39-47, 2014.

Arulmozhiyal R., Murali M. and Manikanadan R., Modeling and simulation of control actuation system, APN Journal of Engineering and Applied Sciences, 10 (4), 1778-1782, 2015.

Tiwari P.M., Janardhanan S. and un Nabi M., Attitude control using higher order sliding mode, Aerosp. Sci. Technol., 54 (2016), 108-113, 2016.

Cai W.W., Yang L.P., Zhu Y.W. and Zhang Y.W., Optimal satellite formation reconfiguration actuated by inter-satellite electromagnetic forces, Acta Astronaut., 89 (2013), 154-165, 2013.

Pan S., Edelberg K. And Hedrick J.K., Discrete Adaptive Sliding Control of Automotive Powertrains, 2014 American Control Conference (ACC), Portland, Oregon, USA, 2014.

Lin T.C., Lin Y.C., Zirkohi M.M. and Huang H.C., Direct adaptive fuzzy moving sliding mode proportional integral tracking control of a three-dimensional overhead Crane, J. Dyn. Syst. Meas. Contr., 138, 1-11, 2016 (accepted for publication).

Özakalın M.U., Salamci M.U. and Özkan B., Implementation of the Sliding Mode Control with Constant and Varying Sliding Surfaces to a Haydraulically-Actuated Fin Loading System, 19th IFAC World Congress on International Federation of Automatic Control (IFAC 2014), Cape Town, South Africa, 2014.

Ogata K., Modern Control Engineering, Prentice-Hall International Editions, Second Edition, 1990.

Erbatur K. ve Çallı B., Bulanık Mantık Sınır Tabakası Kalınlığı Ayarlaması ile Kayan Kipli Robot Kontrolü, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı 2007 (TOK’07), Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2007.

Tokat S., Eksin İ. and Güzelkaya M., Sliding Mode Control using a Nonlinear Time-Varying Sliding Surface, 10th Mediterranean Conference on Control and Automation-MED2002, Lisbon, Portugal, 2002.

Wong C.C., Huang B.C. and H. R. Lai, Genetic-based sliding mode fuzzy controller design, Tamkang Journal of Science and Engineering, 4 (3), 165-172, 2001.

Hazzab A., Bousserhane I.K., Kamli M. and Rahli M., A New Fuzzy Sliding Mode Controller for Induction Motor Speed Control, Second International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP 2006), Marakesh, Morocco, 2006.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.