Ot Toplama Tırmığı Montaj İşleminde Çalışma Duruşlarının Anybody Modelleme Sistemi ile Analizi

Demet GÖNEN, Ali ORAL, Can ÖZCAN
2.629 750

Öz


Firmaların ürün kalitelerini arttırmaları ve aynı zamanda ürün maliyetlerini düşürebilmeleri için imalat süreçlerinde sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Ürünün kalitesini ve üretim maliyetini etkileyen unsurlardan en önemlisi çalışanlardır. Çalışanları etkileyen çalışma koşullarının incelenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi, üretim süreçlerinde yapılacak iyileştirmelerde önemli rol oynamaktadır. Çalışma sırasında tekrarlanan ve uzun süreli çalışma duruşları, çalışanın vücudunda çeşitli şiddetlerde zorlanmalara ve zamanla kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına (KİSR) neden olabilmektedir. KİSR, çalışanın performansını ve iş verimini olumsuz etkilemektedir.

Çalışma pozisyonları RULA, REBA, NIOSH, OWAS vb. gözlemsel yöntemler ile analiz edilebilmektedir. Bunların yanı sıra insan vücudunu biyomekanik esaslara göre inceleyerek eklem reaksiyon kuvvetlerine göre değerlendirme yapılmasına olanak sağlayan yazılımlarla da analiz yapılabilmektedir. Bu çalışmada, tarım aletleri üreten bir işletmede ot toplama tırmığı montajında görülen duruş bozuklukları, insan vücudunun biyomekanik esaslara göre analizini sağlayan Bilgisayar Destekli Ergonomi (BDE) Yazılımı AnyBody Modelleme Sistemi (AMS) ile incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda çalışma esnasında oluşan duruş bozukluklarını gidermek amacıyla yeni bir montaj ünitesi tasarımı önerilmiştir.


Anahtar kelimeler


Kas İskelet Modelleme, Biyomekanik Simülasyonlar, Duruş Bozuklukları, Bilgisayar Destekli Ergonomi, AnyBody Modelleme Sistemi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Güner, B., Hasgül, S., Montaj İşçilerinde Görülen Fiziksel Rahatsızlıklar ve Risk Faktörleri Üzerine Bir Çalışma, 17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir, 493-502, 14-16 Ekim 2011.

Akay, D., Kurt, M., Dağdeviren, M., Çalışma duruşlarının ergonomik analizi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 18(3), 73-84, 2003.

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_ergonomics, Erişim Tarihi 02.10.2011

Mirakhorlo, M., Azghani, M. R., & Kahrizi, S., Validation of a musculoskeletal model of lifting and its application for biomechanical evaluation of lifting techniques. Journal of Research in Health Sciences, Vol.14, (No.1), 23-28, 2013.

Battini, D., Faccio, M., Persona, A., & Sgarbossa, F., New methodological framework to improve productivity and ergonomics in assembly system design. International Journal of Industrial Ergonomics, 41(1), 30-42, 2011.

Chaffin, D.B., “Human motion simulation for vehicle and workplace design”, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 17 (5) 475–484 (2007), Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/hfm.20087, 2007.

Honglun, H., Shouqian, S., & Yunhe, P., Research on virtual human in ergonomic simulation. Computers &Industrial Engineering, 53(2), 350-356, 2007.

Tripathi, B., Rajesh, R., & Maiti, J., Ergonomic evaluation of billet mould maintenance using hierarchical task analysis, biomechanical modeling and digital human modeling. Computer-Aided Design and Applications, 12(3), 256-269, 2014.

Damsgaard, M., Tørholm Christensen, S. & Rasmussen, J., An efficient numerical algorithm for solving the muscle recruitment problem in inverse dynamics simulations, International Society of Biomechanics, XVIIIth Congress, July 8-13, 2001, Zurich, Switzerland, pp. 3, 2001.

Cao, E., Inoue, Y., Liu, T., & Shibata, K., Estimation of lower limb muscle forces during human sit-to-stand process with a rehabilitation training system. Biomedical and Health Informatics (BHI), 2012 IEEE-EMBS International Conference, 1016-1019, 2012.

Cao, E., Inoue, Y., Liu, T., & Shibata, K., An inverse dynamic approach for quantitative muscle force estimation during human standing-up process. Journal of Biomechanical Science and Engineering, Vol.8, (No.1), 63-78, 2013.

Oomen, P. W., Drost, M. R., van Rhijn, L. W., & Meijer, K., Is strength scaling sufficient for the development of personalized multibody models? 20th Annual Symposium on Computational Methods in Orthopaedic Biomechanics, California, 2012.

Rasmussen, J., Challenges in human body mechanics simulation. Procedia IUTAM, 2, 176-185, 2011.

Rasmussen, J., Boocock, M., & Paul, G., Advanced musculoskeletal simulation as an ergonomic design method. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, Vol.41, 6107-6111, 2012.

Gönen D., Oral A., Yosunlukaya M., Computer-Aided Ergonomic Analysis for Assembly Unit of an Agricultural Device, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 26 (5) 615–626, 2016.

http://tractortoolsdirect.com/showroom/wheel-rakes/#prettyPhoto

Erişim Tarihi 02.03.2016

Gönen D., Oral A., Bir Tarım Aleti Montaj Ünitesinin Bilgisayar Destekli Ergonomik Analizi, 18. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Kasım, Gaziantep, 2012.

Whiting, W. C., Zernicke, R. F., Biomechanics of musculoskeletal injury. Human Kinetics Europe Ltd, 2008.