MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇERÇEVELERDE DAYANIM FARKLILIĞI SONUCU OLUŞAN BURULMA ETKİLERİ

bora akşar, Bülent Akbaş, Ercan Şerif Kaya, Ferit Çakır
1.519 217

Öz


Bu çalışma, çapraz elemanların dayanımındaki rastlantısal farklardan dolayı merkezi çaprazlı çerçeveler (MÇÇ) kullanılarak tasarlanmış yapıların kuvvetli deprem yer hareketleri altında sergilediği burulma davranışını incelemeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada, çaprazlardaki dayanım farklılığının, çaprazın gerçek dayanımının minimum akma gerilmesinden (Fy) değil, arttırılmış (beklenen) akma gerilmesinden (RyFy) kaynaklandığı kabulü yapılmıştır. Bu amaçla alçak ve orta katlı yapıları temsilen, üç ve dokuz katlı dış çerçeveleri MÇÇ olarak tasarlanmış farklı çapraz dayanım konfigürasyonlarına sahip iki yapıdaki burulma nedeniyle oluşabilecek doğrusal olmayan davranış kuvvetli deprem yer hareketleri altında incelenmiştir. Yapının kapasite eğrisi farklı durumlar için elde edilmiştir ve doğrusal olmayan zaman geçmişi analizi ile belirlenen göreli kat ötelemesi oranları sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Merkezi çaprazlı çerçeveler; Burulma etkileri; Sismik tasarım

Tam metin:

PDF


Referanslar


Comlek, R., Akbas, B., Shen, J., Sutchiewcharn, N., Wen, R., Umut, O., “Inelastic Torsional Response of Steel Concentrically Braced Frames,” 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal, Paper no: 3917, 2012.

Tremblay, R., Archambault, M.-H. and Filiatrault, A. (2003). “Seismic Response of Concentrically Braced Steel Frames Made with Rectangular Hollow Bracing Members”, Journal of Structural Engineering. 129:12, 1626-1636.

Tremblay, R. and Poncet, L. (2005). “Seismic Performance of Concentrically Braced Steel Frames in Multistory Buildings with Mass Irregularity”, Journal of Structural Engineering. 131:9, 1363-1375.

Erduran, E. and Ryan, K.L. (2011). “Effect of Torsion on the Behavior of Peripheral Steel-Braced Frame Systems”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 40, 491-507.

Cakir, F., Kaya, E.S., Aksar, B., Shen, J., Seker, O., Akbas, B., “Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Çapraz Elemanlarda Sayısal Modelleme Teknikleri,” 6ncı Çelik Yapılar Sempozyumu, Eskişehir, 15-17 Ekim 2015.

FEMA. (2009), Quantification of Building Seismic Performance Factors, FEMA P695, Federal Emergency Management Agency, Washington, DC.

Kaymak, F. Tuna, M.E.,(2011) “Investigation of the behaviour of steel frames with the partial and full infill walls under horizontal loads with elasto-plastic methods” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Volume 26, Issue 2, June 2011, Pages 435-445

Akbas, B., Sutchiewcharn, N., Cai, W., Wen, R. and Shen, J. (2013). “Comparative study of special and ordinary braced frames” Struct. Design Tall Spec. Build. 22:13, 989–1022

AISC 341-10. (2010), Seismic Provisions for Steel Structural Buildings, American Institute of Steel Construction, Chicago, IL.

SAP2000. (1995). Structural Analysis Program, Version 14.2.2.

PERFORM-3D. (2011). Nonlinear Analysis and Performance Assessment for 3D Structures, Version 5.0.0.

K.H. Nip, L. Gardner, A.Y. Elghazouli (2010). “Cyclic testing and numerical modelling of carbon steel and stainless steel tubular bracing members”, Engineering Structures, 32, 424_441

http://peer.berkeley.edu/products/strong_ground_motion_db.html

ASCE 7. (2010), Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, ASCE 7-10, American Society of Civil Engineers, Reston, VA.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.