HAFİF TİCARİ TAŞITLARDA MALİYET AZALTMA AMAÇLI AYNA MAHRUTİ MALZEMESİ İYİLEŞTİRMESİ

Cemal Baykara
1.393 230

Öz


ÖZET

Otomotiv sanayiinde mühendislerin öncelikli amaçlarından biri maliyetleri düşürürken mamul kalitesi ve dayanımını koruyabilmektir. Bu çalışmada, hafif ticari taşıtların diferansiyel sistemlerinde kullanılan, ayna mahruti dişli çiftinde, imalat işlemleri değiştirilmeden, daha düşük maliyetli malzemelerin kullanılabilmesi amaçlanmıştır.Halihazırda kullanılan malzeme ve önerilen malzeme ile imal edilmiş dişli çiftlerinin sertleştirilebilirlik kabiliyetleri kıyaslanmıştır. Kullanılmakta olan ve önerilen malzemelerden imal edilmiş dişli çiftleri, dinamometrenin de yer aldığı deney düzeneklerinde hızlandırılmış yorulma deneyleri ile hafif ticari taşıtların diferansiyel sistemlerine montajı gerçekleştirilerek, ömür testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak, önerilen malzemenin sertleştirilebilirlik kabiliyeti mevcut malzeme ile aynı çıkmasına ve önerilen malzeme ile imal edilmiş dişlilerin taşıt performans deneyleri önceki malzemeden daha iyi olmasına rağmen, taşıt testleri sonrasında incelenen yuvarlanmalı yatak bağlantılarındaki hasarlardan ötürü, önerilenmalzemenin yapılacak konstrüktif düzenlemeler neticesi ve kesinleştirme amacı ile yeniden yapılacak olan taşıt testlerinin sonucu da değerlendirilerek, taşıtlarda kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca dinamometrede gerçekleştirilen yorulma deneyi sonuçlarının gerçek taşıt testlerine tekabül eden sonuçlar vermediği de tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Ayna Mahruti Dişlileri, Diferansiyel Mekanizması, Dişli Malzeme Optimizasyonu, Ticari Taşıt

Tam metin:

PDF


Referanslar


Erdin, M.E., Helisel Konik Dişli Çarklarda Gerilmelerin Sonlu Eleman Yöntemiyle İncelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Jonggyu, J., Seungjin N., et.al, Mechanical behavior of ultrafine-grained high-Mn steels containing nanoscale oxides produced by powder technology, Materials and Design, 92, pp 73-78, 2016.

Behrens, B.A., Doege, E., et.al., Precision forging processes for high-duty automotive components, Journal of Materials Processing Technology 185, 139–146, 2007.

John, B., Mathias, W., Comparison of slip-rolling behaviour between 20MnCr5 gear steel, 36NiCrMoV1-5-7 hot working tool steel and 45SiCrMo6 spring steel, Wear, 328-329, pp. 28-38 2015.

Lefevre, J. ve Hayrynen, K. L., 2013, Austempered Materials for Powertrain Applications, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 13, 1914-1922.

Sergio, B., Fatigue resistance of steel and titanium PVD coated spur gears, International Journal of Fatigue, 29, pp. 1893–1903, 2007.

Khorsand, H., Habibi, S. M., et.al., Fatigue of sintered steels (Fe - 1.5 Mo - 3 Mn - 0.7 C), Materials and Structures / Materiaux et Constructions, Vol. 37, pp 335-341, 2004.

Jeitler, B., Hinteregger, C., Leitner, H., New Gear Manufacturing Technologies in the Automotive Field of Transmissions, Axle Drives and Transfer Cases, Proceedings Of The Asme International Design Engineering Technical Conferences And Computers And Information In Engineering Conference, Vol 7 Pages: 813-822, 2007.

Kleiss, R., Ferfecki, F. J., 2012, Designing A Polymer Gear For Use In The Environment Of An Internal Combustion Engine, Proceedıngs Of The Asme International Design Engineerıng Technıcal Conferences And Computers And Information In Engineering Conference, Vol 8, pp. 515-521, 2011.

Kapelevich, A. L., Ananiev, V. M., Gear Transmission Density Maximization, Proceedings Of The Asme International Design Engineering Technical Conferences And Computers And Information In Engineering Conference, Vol 8 pp. 127-133, 2012.

Eryürek, İ. B., Hasar Analizi Ders Notları, s. 56 – 83, İTÜ, İstanbul, 1993.

Danilevsky, J., Dişliler ve Dişli İmalatı, İmalat Mühendisliği, TMMOB Makine Mühendisleri Odası s. 327 – 358, 1987.

Brown, J., Advanced Machining Technology Handbook, Fineblanking s. 33-44, 1998.

Chien, W. Y., Pan, J., Close, D., ve Ho, S., Fatigue Analysis of Crankshaft Sections Under Bending with Consideration of Residual Stresses, International Journal of Fatigue, 27, 1-19, 2005.

Shigley, J. E., Mechanical engineering design, 1986.

Çakır, Y. A., Baykara, C., Yenilmez, A., Fetvacı, C., Makina Elemanları Ders Notları, 1999.

Weibull, W., Fatigue Testing and Analysis of Results, pp.16-17, Pergamon Press, Sweden, 1961.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.