TÜRKİYE’NİN BELİRLİ İKLİM BÖLGELERİ İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU SİSTEMİNİN OPTİMİZASYONU

Berrin Karacavus
2.513 426

Öz


Bu çalışmada Türkiye’nin belirli iklim bölgeleri için güneş enerjili sıcak su sisteminin (SDHWS) optimizasyonu araştırılmıştır. Sistemin optimum tasarımı üç seviyeli yapıya ayrılmıştır. Simülasyon seviyesi (TRNSYS), Generalized Pattern Search (GPS) optimizasyon yöntemi Hooke-Jeeves Algoritma seviyesi (GenOpt) ve bu iki seviye arasındaki iletişim için bir ara yüz (TenOPT). Ekonomik analiz hesaba katılarak, optimom kollektör alanı, optimum kollektör eğim açısı ve optimum sıcak su depolama tankı hacmi her bir il için belirlenmiştir.

Yıllık yardımcı ısıtma oranının ve yıllık su ısıtma yükünün doğal gaz ve elektrikten karşılanması durumunda maliyetler karşılaştırılmıştır. Bu sistemlerin binalarda kullanım oranlarının arttırılmasının Türkiye’nin enerji arzı üzerindeki etkileri ele alınmıştır.


Anahtar kelimeler


Güneş enerjisi, optimizasyon, ekonomik değerlendirme

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.