KARIŞTIRMA DUYARSIZ FREKANS ATLAMALI METAMALZEME TABANLI ELEKTROMANYETİK ÇİT UYGULAMASI

Hüseyin AKÇELİK, Çağdaş TUNA, Şafak SARAYDEMİR, Yılmaz DURNA, Hasan KOÇER
1.248 191

Öz


Günümüzde kullanılan ve en iyi bilinen gözetim ve çevre koruma sistemleri, çitler, duvarlar ve kameralar gibi geleneksel araçlarla birlikte kişi odaklı hizmetlerle sağlanmaktadır. Ancak, geleneksel teknikler her zaman etkili bir şekilde tehditleri tespit edemez. Üstelik, çeşitli sensörlerden faydalanan çitler reaksiyon süresi açısından meydana gelen sızmalara karşı zayıf kalabilmektedir. Bu çalışmada, yeterli reaksiyon süresi sağlayıp tehditleri önleyebilmek maksadıyla, laboratuvar şartlarında yazılım tabanlı telsiz destekli elektromanyetik çit uygulaması önerilmiştir. Önerilen çit, elektromanyetik girişimlere ve kasıtlı karıştırmalara karşı frekans değiştirmeye imkân sağlayan geniş bant metamalzeme antenler kullanılarak oluşturulmuştur. Deneysel sonuçlara göre, önerilen çit sistemi sınır hattı boyunca veya ötesindeki hareketliliği tespit etme amacıyla kullanılabileceği öngörülmektedir.

Anahtar kelimeler


Geniş bant yama anten; elektromanyetik çit; karıştırma; metamalzeme; yazılım tabanlı telsiz.

Tam metin:

PDF


Referanslar


İnternet: The Free Dictionary by Farlex, http://www.thefreedictionary.com/fence, 2016.

Juarez J. C., Maier E. W., Choi K. N. ve Taylor H. F., "Distributed fiber-optic intrusion sensor system", J. Lightw. Technol., Cilt 23, No 6, 2081-2087, 2005.

Li X., Sun Q., Wo J., Zhang M ve Liu D., "Hybrid TDM/WDM-based fiber-optic sensor network for perimeter intrusion detection", J. Lightw. Technol., Cilt 30, No 8, 1113- 1120, 2012.

Libby V., "A wireless perimeter protection and intrusion detection system", IEEE Int. Carnahan Conf. on Security Technology (ICCST), San Jose, CA, 364-368, 5-8 Ekim 2010.

Onur E., Ersoy C., Delic H. ve Akarun L., "Surveillance wireless sensor networks:deployment quality analysis", IEEE Network, Cilt 21, No 6, 48-53, 2007.

Russomanno D. R., Chari S., Jacobs E. L. ve Halford C., "Near-IR sparse detector sensor for intelligent electronic fence applications", IEEE Sensors J., Cilt 10, No 6, 1106-1107, 2010.

Makino H. ve Hayashide K., "Infrared security sensor", U.S. Patent 9046624 B2, 2 Temmuz 2015.

W. Butler, P.Poitevin and J. Bjomholt, "Benefits of wide area intrusion detection systems using FMCW radar", IEEE Int. Carnahan Conf. On Security Technology (ICCST), Ottawa, Ont., 176-182, 8-11 Ekim 2007.

Salman A. O., Dibekci D., Gavrilov S. P. Ve Vertiy A. A., "The radiation proporties of a novel wire antenna for the security fence radar", IEEE Trans. Antennas Propag., Cilt 56, No 9, 2852-2864, 2008.

Dibazar A., Yousefi A., Park H. O., Lu B., George S. ve Berger T. W., "Intelligent acoustic and vibartion recognition/alert systems for security breaching detection, close proximity danger identification, and perimeter protection", IEEE Int. Conf. On Technologies for Homeland Security (HST), Waltham, MA, 351-356, 8-10 Kasım 2010.

Yousefi A., Dibazar A. A. ve Berger T. W, "Aggregating seismic, acoustic and vibration sensor outputs for enhancing threat detection performance and estimating threat-level", IEEE Int. Conf. On Technologies for Homeland Security (HST), Waltham, MA, 202-207, 15-17 Kasım 2011.

Monod M. O., Faure P., Moiroux L. Ve Rameau P. "A virtual fence for animals management in rangelands", 14th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conf. (MELECON), Ajaccio, 337 342, 5-7 Mayıs 2008.

Umstatter C., "The evolution of virtual fences: a review", Computers and Electronics in Agriculture, Cilt 75, No 1, 10-22, 2011.

Ipekoglu Y., Yucedag O. M., Saraydemir S. ve Kocer H., "Microstrip patch antenna array design for C-band electromagnetic fence applications", 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, 355-358, 26-28 Kasım 2015.

Welch T.B., Shearman S., "Teaching software defined radio using the USRP and LabVIEW", IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Kyoto, 2789-2792, 25-30 Mart 2012.

Akcelik H., Yucedag O. M., Torun E. ve Kocer H., "A metamaterial based broadband microstrip antenna", 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, 954-957, 26-28 Kasım 2015.

İnternet: I/Q Data, http://www.ni.com/tutorial/1720/en/, 2013.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.