ELMAS NANO PARÇACIK TAKVİYELİ KROM KAPLANMIŞ GÖZENEKLİ TOZ METAL PARÇALARIN KOROZYON DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI

Emine Zeynep BİLGİLİ, Elmas SALAMCI, Abdurrahman ASAN, Rahmi ÜNAL, Radoslav VALOV
3.099 757

Öz


Bu çalışmada, su atomizasyon yöntemi ile üretilmiş, % 0.2 ve %0.5 karbon takviyeli Distaloy tozları 420 MPa sıkıştırma basıncında tek eksenli pres ile sıkıştırılmış, 1120ºC’de 30 dakika sinterlenmiştir. Elde edilen numunelere elektrokimyasal yöntemle nano elmas takviyeli krom kaplama yapılmıştır. Bu çalışmada kaplanmamış ve kaplanmış numuneler karşılaştırılarak, kaplamanın toz metal numunelerin sertlik ve korozyon davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Numunelerin optik mikroskop, SEM ve XRD incelemesi, yoğunluk ölçümü, sertlik ve korozyon testleri yapılmıştır. Korozyona karşı davranışı 0,1 M NaCl çözeltisinde, Tafel ekstrapolasyonu yöntemi ile araştırılmıştır. Deneysel sonuçlar toz metal numunelerin nano elmas takviyeli krom ile kaplanmasının, numunelerin sertlik ve korozyon direncini artırdığını göstermiştir.


Anahtar kelimeler


Krom nanoelmas kompozit kaplama; elektro kaplama; korozyon; toz metalurjisi; sertlik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.07837

Referanslar


Köksal, N. S., Çulha, O., Türkmen, İ., and Mol, A. Ö. Zn-Co Kaplanmış Demir Esaslı Toz Metal Malzemelerdeki Korozyonun İncelenmesi,14. İnternational Materials Symposium, 2012. Pamukkale Üniversitesi Denizli.

S. Sarıtaş, M. Türker, and N. Durlu, Editörler, Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri, Ankara: Türk Toz Metalurjisi Deneği Yayınları, 2007.

Özkara, Ü., Elektrolitik Nikel Kaplamanın Demir Esaslı TM Parçaların Yorulma Ömürlerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Koçanaoğulları, S., Demir Esaslı Toz Metalürji ile Üretilmiş Parçalarda Alüminyum Kaplamanın Yüzey Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa, 2010.

Alemdağ, Y., Sıcaklık ve Akım Yoğunluğunun Sert ve Dekoratif Amaçlı Krom Kaplamaların Yapı ve Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2000.

Yousefpour, M. and Rahimi, A., “Characterization and Selection of Optimal Parameters to Achieve The Best Tribological Performance of The Electrodeposited Cr Nanocomposite Coating” , Materials & Design, 54, 382-389, 2014.

Juneghani, M. A., Farzam, M., and Zohdirad, H. “Wear and corrosion resistance and electroplating characteristics of electrodeposited Cr–SiC nano-composite coatings”,Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 23(7), 1993-2001, 2013.

Mandich, N. and Dennis, J. “Codeposition of nanodiamonds with chromium”,Metal Finishing, 99(6), 117-119,2001.

Gidikova, N., Cias, A., Petkov, V., Madej, M., Sułowski, M., and Valov, R., "Wear Resistant Chromium Coatings Modified with Diamond Nanoparticles” Archives of Metallurgy and Materials, 59(4), s.1513-1516,2014.

Isakov, V. P., Lyamkin, A. I., Nikitin, D. N., Shalimova, A. S., and Solntsev, A. V. "Structure and Properties of Chromium-Nanodiamond Composite Electrochemical Coatings”, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 46(5), 578-581,2010.

Öge, A. M., "Demir Esaslı Astaloy Mo ve Distaloy DH Alaşımlarında Sinterleme ile Sertleştirme ", Yüksek Lisans Tezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara s.1-85,2013.

Sohi, M. H., Kashi, A. A., and Hadavi, S. M."Comparative tribological study of hard and crack-free electrodeposited chromium coatings " , Journal of materials processing technology , 138(1), s.219-222, 2003.

Kanani, N. " Electroplating: Basic Principles Processes and Practice (1) " The Netherlands: Elsevier, s.1-213,2004.

Šalak, A., Selecká, M., and Danninger, H., Machinability of Powder Metallurgy Steels, Cambridge Int Science Publishing, 2005.

Mazaheri, H. and Allahkaram, S. R.,"Deposition, characterization and electrochemical evaluation of Ni–P–nano diamond composite coatings" Applied Surface Science, 258(10), 4574-4580, 2012.

Doruk, M.,Metalik Malzemeler ve Korozyon,Ankara: Korozyon Deneği, 1-500,2014.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.