Betonarme bir deney binasının hasar düzeyinin Türk Deprem Yönetmeliği’ne (DBYBHY, 2007) göre belirlenmesi

Zeynep Tuna Değer
2.380 427

Öz


2010 yılında tam ölçekli, dört katlı, betonarme bir binanın NIED E-Defense sarsma masası üzerinde deneyleri gerçekleşmiştir. Binanın taşıyıcı sistemi bir yönde perdelerden, diğer yönde ise iki açıklıklı çerçevelerden oluşmaktadır. Binaya büyük deformasyonlara ulaşana kadar şiddetleri artırılan yer hareketleri uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nde verilen modelleme kabullerini ve hasar düzeylerini tespit kriterlerini CSI Perform 3D programında zaman tanım alanında hesap yöntemi kullanılarak irdelemektir. Deney binasında gözlenen hasarların analiz modeliyle yakalanması hedeflenmiştir. Analizlerden elde edilen kestirimlerle deney sonuçları arasında ciddi tutarsızlıklar olduğu kaydedilmiştir. Özellikle yüksek şiddetli yer hareketi kayıtları altında analiz modelinin deneyde gözlemlenen hasar seviyelerini yakalayamadığı, bu sebeple yönetmelikte verilen modelleme ve kesit hasar sınırları ile ilgili hükümlerin geçerliğinin irdelenmesi gerektiği anlaşılmıştır.


Anahtar kelimeler


doğrusal olmayan modelleme, hasar tespiti, yapısal performans değerlendirmesi, betonarme binalar, sarsma masası deneyleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


AIJ, Design Guidelines for Earthquake Resistant Reinforced Concrete Buildings Based on the Inelastic Displacement Concept, Architectural Institute of Japan, Tokyo, Japan, 440 pp, 1999. (in Japanese)

MLIT, Technological Standard Related to Structures of Buildings, Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, Tokyo, Japan, 2007.

DBYBHY, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007.

Thomsen, J.H., ve Wallace, J.W., Experimental Verification of Displacement-Based Design Procedures for Slender Reinforced Concrete Structural Walls, J. Struct. Eng., 130 (4), 618-630, 2004.

Lowes, L. N., Lehman, D. E., Birely, A. C., Kuchma, D. A., Marley, K. P., and Hart, C. R., Earthquake response of slender planar concrete walls with modern detailing, Eng. Struct., 43, 31–47, 2012.

Tran, T. A., Experimental and Analytical Studies of Moderate Aspect Ratio Reinforced Concrete Structural Walls, Ph.D. Dissertation, University of California, Los Angeles, 2012.

Bakırcı Er, Ş, Aykaç, S., Can, H., Behaviour of Reinforced Concrete Weak Column-Beam Connections, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 29 (3), 2014.

Ghannoum, W. M., and Moehle J. P., Shake-table tests of a concrete frame sustaining column axial failures, ACI Struct. J. 109 (3), 2012.

Panagiotou, M., Restrepo J.I., Conte J.P., Shake-Table Test of a Full-Scale 7-Story Building Slice. Phase I: Rectangular Wall, J. Struct. Eng., 137 (6), 2011.

Tuncer, Ö., Betonarme yapıların deprem performansının doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle belirlenmesi, YL Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İTÜ, 2015.

Aşık, N. G., Perdelerden Oluşan Oniki Katlı Bir Betonarme Yapının Performansının İncelenmesi, YL Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İTÜ, 2011.

Kazaz, İ. ve Gülkan, P. Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Perdelerdeki Hasar Sınırları, Teknik Dergi, 23 (114), 2012.

CSI Perform 3D V5, Nonlinear Analysis and Performance Assessment for 3D Structures, Computer and Structures, Inc. Berkeley, CA., 2011.

Nagae, T.; Wallace, J. W., Design and instrumentation of the 2010 E-Defense four-story reinforced concrete and post-tensioned concrete buildings, PEER-2011/104, UC Berkeley, 2011.

Tuna, Z., Seismic Performance, Modeling, and Failure Assessment of Reinforced Concrete Shear Wall Building, Ph.D. Dissertation, University of California, Los Angeles, 2012.

Nagae, T., Ghannoum, W. M., Kwon, J., Tahara, K., Fukuyama, K., Matsumori, T., . . . Moehle, J. P., Design implications of large-scale shake-table test on four-story reinforced concrete building, ACI Struct. J., 112(2), 135-146, 2015.

Priestley M.J.N., Calvi G.M. ve Kowalsky M.J., Displacement-based seismic design of structures, IUSS Press, Pavia, Italy, 2007.

PEER/ATC-72-1, Modeling and acceptance criteria for seismic design and analysis of tall buildings. Applied Technology Council, Redwood City, CA, 2010.

Türk Standartları Enstitüsü, TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, Ankara, 2000.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.