ELAZIĞ İLİ İÇİN GÜNEŞ ISISI KAZANÇ FAKTÖRÜNÜN YÖNLERE GÖRE DEĞİŞİMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Betül BEKTAŞ EKİCİ, U. Teoman AKSOY
2.197 487

Öz


Bu çalışmada tek bölmeden oluşan bir bina prototipinin yatay ve dört ana yöne bakan düşey yüzeyleri üzerine gelen güneş ışınımı piranometrelerle ölçülmüş ve bir veri kaydedicisiyle kayıt altına alınmıştır. Ölçümler sonucu elde edilen güneş ışınımı verilerinden sayısal bağıntılar yardımıyla güneş ışınımının doğrudan, yayılı ve yansıyan bileşenleri hesaplanmıştır. Ölçümleri yapıldığı 27 Temmuz 2010- 4 Temmuz 2011 tarihleri arasındaki 343 güne ait saatlik Güneş Isısı Kazanç Faktörü (GIKF) değerleri hesaplanarak aylık ortalama saatlik GIKF değerleri elde edilmiştir. Hesaplamalar MATLAB ortamında yazılan bir bilgisayar programı ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak ASHRAE’nin 40° kuzey enlemi için vermiş olduğu değerlerin ölçüm yapılan dönem için hesaplanan GIKF değerlerinden farklı yönler için değişmekle birlikte % 2,3 ile yaklaşık % 90 civarında yüksek olduğu durumlara rastlanmıştır.

Anahtar kelimeler


Güneş ışınımı, güneş ısısı kazanç faktörü, binalarda enerji etkinlik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.83533

Referanslar


Ekici, B.B., Gülten, A.A. ve Aksoy, U.T., “A Study on the Optimum Insulation Thicknesses of Various Types of External Walls with Respect to Different Materials Fuels and Climate Zones in Turkey”, Applied Energy, Cilt 92, 211–217, 2012.

Aytaç, A. ve Aksoy, U.T., “The Relation Between Optimum Insulation Thickness and Heating Cost on External Walls for Energy Saving”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 21, No 4, 753-758, 2006.

Aksoy, U.T. ve Keleşoğlu, Ö., “Effects of Building Envelope Surface Area and Insulation Thickness on Heating Cost”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 22, No 1, 103-109, 2007.

Oral, G.K. ve Yılmaz, Z., “The Limit U Values for Building Envelope Related to Building Form in Temperate and Cold Climate Zones”, Building and Environment, Cilt 37, 1173–1180, 2002.

Ekici, B.B., Binalarda Güneş Isısı Kazanç Faktörü ve Yüzey Sıcaklıklarının Saydam ve Opak Yüzey Tasarımına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

ASHRAE, ASHRAE Handbook 1997 Fundamentals, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta, GA., 1997.

Li, D.H.W. ve Lam, J.C., “Solar Heat Gain Factors and the Implications to Building Designs in Subtropical Regions”, Energy and Buildings, Cilt 32, 47-55, 2000.

Marinoski, D.L., Guths, S., Pereira, F.O.R. ve Lamberts, R., “Improvement of a Measurement System for Solar Heat Gain Through Fenestrations”, Energy and Buildings, Cilt 39, 478-487, 2007.

Li, D.H.W. ve Lam, J.C., “Analysis of Solar Heat Gain Factors Using Sky Clearness Index and Energy Implications”, Energy Conversion and Management, Cilt 42, 555-571, 2001.

Bhandari, M.S. ve Bansal, N.K., “Solar Heat Gain Factors and Heat Loss Coefficients for Passive Heating Concepts”, Solar Energy, Cilt 53, 199-208, 1994.

Li, D.H.W. ve Lam, J.C., “Development of Solar Heat Gain Factors Database Using Meteorological Data”, Building and Environment, Cilt 36, 469-483, 2001.

Hernandez, M., Medina, M.A. ve Schruben, D.L., “Verification of an Energy Balance Approach to Estimate Indoor Wall Heat Fluxes Using Transfer Functions and Simplified Solar Heat Gain Calculations”, Mathematical and Computer Modelling, Cilt 37, 235-243, 2003.

Hamdy, I.F. ve Fikry, M.A., “Passive Solar Ventilation”, Renewable Energy, Cilt 14, 381-386, 1998.

Levinson, R., Akbari, H. ve Berdahl, P., “Measuring Solar Reflectance-Part I: Defining a Metric that Accurately Predicts Solar Heat Gain”, Solar Energy, Cilt 84, 1717-1744, 2010.

Pereira, F.O.R. ve Sharples, S., “The Development of a Device for Measuring Solar Heat Gain and Shading Coefficients of Windows in Scale Models”, Energy and Buildings, Cilt 17, 271-281, 1991.

Pal, S., Roy, B. ve Neogi, S., “Heat Transfer Modelling on Windows and Glazing Under the Exposure of Solar Radiation”, Energy and Buildings, Cilt 41, 654-661, 2009.

Li, D.H.W., Lam, T.N.T., Wong, S.L. ve Tsang, E.K.W., “Lighting and Cooling Energy Consumption in an Open-plan Office Using Solar Film Coating”, Energy, Cilt 33, 1288-1297, 2008.

Kumar, R. ve Umanand L., “Estimation of Global Radiation Using Clearness Index Model for Sizing Photovoltaic System”, Renewable Energy, Cilt 30, 2221-2233, 2005.

Poudyal, K.N., Bhattarai B.K., Sapkota, B. ve Kjeldstad B., “Estimation of Global Solar Radiation Using Clearness Index and Cloud Transmittance Factor a Trans-Himalayan Region in Nepal”, Energy and Power Engineering, Cilt 4, 415-421, 2012.

Erbs, D.G., Klein, S.A. ve Duffie, J.A., “Estimation of the Diffuse Fraction for Hourly Daily and Monthly-average Global Radiation”, Solar Energy, Cilt 28, No 4, 293-302, 1982.

Prescott J.A., “Evaporation from a water surface in relation to solar radiation”, Transactions and Proceedings of the Royal Society of South Australia, Cilt 64, 114-148, 1940.

Klein, S.A., “Calculation of monthly average insolation on tilted surfaces”, Solar Energy, Cilt 21, 393-402, 1977.

Aksoy U.T., İklimsel Konfor Açısından Bina Yönlendirilmesi ve Bina Biçimlendirmesinin Isıtma Maliyetine Etkisi, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.

Mediavilla, M.D., Miguel, A.D. ve Bilbao, J., “Measurement and Comparison of Diffuse Solar Irradiance Models on Inclined Surfaces in Valladolid (Spain)”, Energy Conversion and Management, Cilt 46, 2075-2092, 2005.

Gueymard, C., “Predicting and Performance Assessment of Mean Hourly Global Solar Radiation”, Solar Energy, Cilt 68, 285-303, 2000.

Li, D.H.W., Lam, J.C. ve Lau, C.C.S., “A New Approach for Predicting Vertical Global Solar Irradiance”, Renewable Energy, Cilt 25, 591-606, 2002.

Powell, G.L. ve Yellott, J.I., “Solar Heat Gain Factors on Average Days”, Proceedings of the American Section of the International Solar Energy Society Annual Meeting, Phoenix, AZ, 826–830, 1980.

Stephenson, D.G., “Equations for Solar Heat Gain Through Windows”, Solar Energy, Cilt 9, 81-86, 1965.

Loveday D.L. ve Taki, A.H., “Convective Heat Transfer Coefficients at a Plane Surface on a Full-scale Building Facade”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 39, 1729-1742, 1996.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.