KENTSEL BÜYÜME MODELİ OLARAK KONSANTRİK HALKALAR TEORİSİNE FİZİK KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: KUVVET MODELİ ÜZERİNDEN KİNETİK VE POTANSİYEL KENTLEŞME KAVRAMI

ALİ ULAŞ, Pınar Kısa Ovalı
1.367 233

Öz


KENTSEL BÜYÜME HAREKETİ FİZİK KURAMLARI İLE İNCELENEREK, YENİ BİR YAKLAŞIM VE MODELLEME YÖNTEMİ SUNULMAKTADIR.

Anahtar kelimeler


1;Kentsel Büyüme 2; Alansal Yayılma 3;Kinetik Kentleşme, Potansiyel Kentleşme

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.