E-LABORATUVARLAR İÇİN YENİ BİR TASARIM: EŞ ZAMANLI ERİŞİLEBİLEN DENEYSEL UYGULAMA PLATFORMU

ERDAL IRMAK, Ayberk CALPBİNİCİ
1.453 346

Öz


Uzaktan erişimli deneysel çalışma imkânı sunan web tabanlı laboratuvarlardaki en önemli sorunlardan biri, aynı anda birden fazla kullanıcının deney platformundan yararlanamayışıdır. Bu soruna çözüm olarak çalışmada, tek bir platform ve aynı sunucu bilgisayar üzerinden aynı anda birden fazla kişinin deney yapmasına izin veren bir e-laboratuvar tasarımı ve uygulaması sunulmuştur. Örnek uygulama alanı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği programında önemli bir yeri olan Elektrik Makinaları dersinin bazı uygulamaları seçilmiştir. Endüstriyel uygulamalarda sıkça kullanılan doğru akım motoru, adım motoru ve servo motor ile ilgili temel deneyler, gerçekleştirilen platform üzerinden eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Sistemin genel kontrolünde FPGA denetleyici kullanılmıştır. FPGA’in paralel işlem yapmasından dolayı hem deneylere eş zamanlı erişim kolaylıkla sağlanmış hem de veri alışverişi daha hızlı ve güvenli gerçekleştirilmiştir. Kullanıcılar tasarlanan web sayfaları üzerinden dilediği deney düzeneğine bağlanarak deneyi uzaktan yürütebilmekte ve tüm deneysel verileri sayısal ve grafiksel ortamda inceleyebilmektedir. Çalışmanın tek bir sunucu bilgisayar ve denetleyici üzerinden gerçekleşmesi sistemin maliyetini ve boyutunu düşürmüştür. Ayrıca kolay bir şekilde yeni deney düzeneklerinin eklenebilmesinden dolayı sistem rahatlıkla geliştirilebilir. Böylece, sunulan çalışma yeni ve özgün bir yöntem ile e-laboratuvar uygulamalarına katkı sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler


e-laboratuvar; web kontrol; eş zamanlı erişim; elektrik makinaları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Büyüközkan G., Güleryüz S., Multi criteria evaluation of logistics firms’ web site performance, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (4), 889-902, 2016.

Tekerek A., Gemci C., Bay Ö.F., Design and implementation of a web-based intrusion prevention system: a new hybrid model, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (3), 645-653, 2016.

Colak I., Irmak E., Kabalci E., Issi F., Design and implementation of a remote laboratory platform using Matlab Builder for NE., Computer Application in Engineering Education, 22 (4), 617–629, 2014.

Kubat C., Kiraz A., The modeling of tensile test in virtual laboratory design using artificial intelligence, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27 (1), 205-209, 2012.

Suul J.A., Salvatore D., Giuseppe G., Virtual synchronous machine-based control of a single-phase bi-directional battery charger for providing vehicle-to-grid services, IEEE Transactions on Industry Applications, 52 (4), 3234-3244, 2016.

Irmak E., Usage of Matlab Web Server for e-learning platforms, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23 (2), 495-506, 2008.

Yalcin N.A., Vatansever F., Web-based virtual power electronics laboratory, Computer Application in Engineering Education, 24 (1), 71–78, 2016.

Bekiroğlu E., Bayrak A., Virtual electrical machinery laboratory: experiments of synchronous generator, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25 (2), 405-413, 2010.

Veiga E., Oliveira J., Nied A., Oliveira J., Web-Based Learning of Electrical Machines Simulation Tool-iMotor, 6th IEEE International Conference on e-Learning in Industrial Electronics, Montreal, Canada, 74-79, 25-28 Oct. 2012.

Kaçar S., Çankaya İ., Analysis of nonlinear systems using Matlab and Asp.Net based web interface, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27 (4), 795-806, 2012.

Bayrak A., Dogan F., Tatlicioglu E., Ozdemirel B., Design of an experimental twin-rotor multi-input multi-output system, Computer Application in Engineering Education, 23 (4), 578–586, 2015.

Ramirez E.G., Garcia I., Guerrero E., Pacheco C., An educational tool for designing dc motor control systems through FPGA-based experimentation, International Journal of Electrical Engineering Education, 52 (1), 22-38, 2015.

Demirbaş Ş., An internet based PI controlled direct current motor experimental set, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 22 (2), 401-410, 2007.

Choudhary A., Singh S.A., Malik M.F., Kumar A., Pathak M.K., Kumar V., Virtual Lab: Remote Access and Speed Control of DC Motor Using Ward-Leonard System, IEEE International Conference on Technology Enhanced Education, Amritapuri, India, 1-7, 3-5 Jan. 2012.

Brindha A., Balamurugan S., Venkatesh P., Real Time Experiment to Determine Transfer Function of Quanser Servo Plant, International Conference on Recent Advancements in Electrical, Electronics and Control Engineering, Sivakasi, India, 253-257, 15-17 Dec. 2011.

Irmak E., Colak I., Kabalci E., Kose A., Implementation of an Interactive Remote Laboratory Platform for Stepper Motor Experiments, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, Novisad, Serbia, 1-5, 4-6 Sept. 2012.

Irmak E., Design of a remotely accessible e-laboratory platform”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 24 (2), 311-322, 2009.

Chandra A.P.J., Venugopal C.R., Novel design solutions for remote access, acquire and control of laboratory experiments on dc machines, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 61(2), 349-357, 2012.

Topaloğlu N., Design and implementation of the remote web camera control via the internet, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27 (2), 229-235, 2012.

Tawfik M., Monteso S., Garcia L.F., Sancristobal E., Ruiz E., Díaz G., Colmenar S.A., Peire J., Castro M., Novel design and development of advanced remote electronics experiments, Computer Application in Engineering Education, 23 (3), 327–336, 2015.

Apse A.P., Avotins A., Krievs O., Ribickis L., Practically Oriented E-Learning Workshop for Knowledge Improvement in Engineering Education Computer Control of Electrical Technology, IEEE Global Engineering Education Conference, Marrakesh, Morocco, 1-5, 17-20 April 2012.

Karci H., Tangel A., Design and prototype implementation of a 5-dof mobile robot arm based on FPGA, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (2), 295-302, 2016.

Tuncer S., High-performance vector control strategy for multilevel inverter fed induction motor, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 30 (1), 119-130, 2015.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.