Eklem Tabanlı Etkili Düşme Tespiti

Muzaffer Aslan, Yaman Akbulut, Abdulkadir Şengür, Melih Cevdet İnce
1.909 245

Öz


Düşme yaşlılar için ölüm ve yaralanmalarda en önemli nedenlerden biridir. Gerçek zamanlı düşme tespiti yaşlıların güvenliği için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, düşme tespiti için iskelet eklem verilerine dayalı yeni bir yöntem önerilmiştir. 21 deneğin katılımı ile oluşturulan FUKinect-Fall veri setindeki üç boyutlu (3B) iskelet verileri önce iki adet (xy ve zy) iki boyut (2B) eklem verilerine indirgenmiştir. Daha sonra seçilen referans ekleme göre iç içe geçmiş daireler üzerine kodlanmış bölgeler oluşturulmuştur. Her bir eksende kalan 19 eklemin bir eylem süresince bulunduğu bölge ortalamalarını içeren özellik matrisi çıkartılmıştır. Bu özellik matrisi k-En Yakın Komşu (k-EYK) ve Destek Vektör Makinası (DVM) ile sınıflandırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda %97,08 doğrulukta düşme tespiti yapılmıştır.


Anahtar kelimeler


Düşme tespiti, Kinect, İskelet verisi, FUKinect-Fall veri seti.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.