GÜNEŞ ALTINDA KURUTULMUŞ HAVUÇ DİLİMLERİNİN REHİDRASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

Osman İsmail
1.379 253

Öz


Bu çalışmada doğal ve iki ön işlem uygulanarak açık havada güneş altında kurutulmuş olan havuç (Daucus carota L.) dilimlerinin 25 ve 50 oC sıcaklıklardaki rehidrasyon kinetikleri incelenmiştir. Elde edilen veriler yardımıyla, rehidrasyon kinetiği ve difüzyon mekanizması ile ilgili parametreler hesaplanmıştır.. Dehidrasyon denemelerinde, haşlama ön işleminin kuruma süresi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık rehidrasyon denemelerinde ise doğal olarak kurutulan havuç dilimlerinde, en yüksek denge rehidrasyon değerlerine ulaşılmıştır. Doğal olarak kurutulmuş havuç dilimlerinin 50oC sıcaklıktaki deneysel denge rehidrasyon değeri (Rdenge) 5.73 (g su/ g kuru madde), teorik denge rehidrasyon değeri (Rmax) 5.96 (g su/ g kuru madde) ve difüzyon katsayısı  değeri de (D) 2.15x10-10 (m2/s) olarak hesaplanmıştır.  Difüzyon üsteli (n) 0.331 ile 0.367 aralığında bulunmuştur. Bu durumda havuç dilimlerinin rehidrasyonundaki difüzyon türünün, doğal Fick tipi difüzyon olarak tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Havuç, ön-işlem, dehidrasyon, rehidrasyon, diffüzyon

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.