Işık raflarının ofis yapılarında enlemlere göre verimleri

Cüneyt Kurtay, Okay Esen
1.542 141

Öz


Işık rafları, gün ışığı aydınlığını verimli kullanarak enerji korunumuna yardımcı olan gelişmiş gün ışığı aydınlatma sistemlerinden biridir. Son yıllarda, ışık raflarının bölgesel verimiyle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu orijinal makale de örnek bir ofis ünitesindeki ışık raflarının verimleri farklı enlemlerde (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°), 3 değişik yükseklik (3m, 3,9m, 4,8m ) için araştırılmıştır. Öncelikle, her bir durum için, Ecotect ve Radiance yazılımları kullanılarak CIE Standart kapalı gök tipinde uygun ışık rafı durumları belirlenmiş, sonrasında ofisler için istenilen aydınlık değer aralıkları ışık rafsız ve ışık raflı durumlarda karşılaştırılmıştır. Sonuçta, ışık raflarının tüm koşullarda, 3 farklı ofis yüksekliği için istenilen gün ışığı aydınlık değer aralıklarını arttırdığı ve ışık rafı verimlerinin genel olarak; 0°-15° enlem aralığında ofis yüksekliği arttıkça azaldığı, 30°-75° enlem aralığında ofis yüksekliği arttıkça yükseldiği belirlenmiştir. İlaveten, planlarda, gün ışığı dağılımları analiz edilmiş ve sonuçlar gün ışığı etkin dizaynla ilgilenen tasarımcılara sunulmuştur.


Anahtar kelimeler


Günışığı, CIE Standart Kapalı Gök, Işık rafı verimi, Ofis yapıları, Enlemler.

Tam metin:

PDF


Referanslar


BERARDI U., ANARAKI H. Analysis of the Impacts of Light Shelves on the Useful Daylight Illuminance in Office Buildings in Toronto, Energy Procedia-78, 1793-1798, 2015

MERESI A., Evaluating daylight performance of light shelves combined withexternal blinds in south-facing classrooms in Athens, Greece, Energy and Buildings-116, 190-205, 2016

http://radsite.lbl.gov/radiance/framer.html [accessed 08.08.15]

http://usa.autodesk.com/ecotect-analysis/ [accessed 18.01.15]

XUE P., MAK C.M., CHEUNG H.D., New static lightshelf system design of clerestory windows for Hong Kong, Building and Environment 72, 368-376, 2014

SOLER A., OTEIZA P., Light shelf performance in Madrid, Spain, Building and Environment, Volume 32, Issue 2, Pages 87-93, March 1997

BELLIA L., PEDACE A., BARBATO G., Winter and summer analysis of daylight characteristics in offices, Building and Environment, Volume 81, Pages 150–161, November 2014

GHISI E. The Use Of Fibre Optics On Energy Efficient Lighting In Buildings, Doctorate Thesis, University of Leeds, March 2002

F. LINHART, S.K.WITTKOPF, J. SCARTEZZINI, Performance of Anidolic Daylighting Systems in tropical climates – Parametric studies for identification of main influencing factors, Solar Energy, Volume 84, Issue 7, Pages 1085–1094, July 2010

LEUNG Tony C.Y., RAJAGOPALAN Priyadarsini, FULLER Robert, Performance of a daylight guiding system in an office building, Solar Energy, Volume 94, Pages 253-265, August 2013

COLLADOS M. Victoria, CHEMİSANA Daniel, ATENCIA Jesús, Holographic solar energy systems: The role of optical elements, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 59, Pages 130-140, June 2016

OH S. J., CHUN W., RİFFAT S.B., JEON Y., DUTTON S., HAN H.J., Computational analysis on the enhancement of daylight penetration into dimly lit spaces: Light tube vs. fiber optic dish concentrator, Building and Environment, Volume 59, Pages 261–274, January 2013

N. GENTILE, LAIKE T., DUBOIS M., Lighting control systems in individual offices rooms at high latitude: Measurements of electricity savings and occupants’ satisfaction, Solar Energy, Volume 127, Pages 113–123, April 2016

HENSEN J.L.M., LAMBERTS R., Building Performance Simulation for Design and Operation, Spon Press, Oxon, UK, 2011

ENEDIR G., The Use Of Fıbre Optıcs On Energy Effıcıent Lıghtıng In Buıldıngs, Doctor of Philosophy, School of Civil Engineering, University of Leeds, March, 2002.

European Standard EN 12464-1, Light & Lighting, Lighting of work places, 2011.

JOARDER A. R., AHMED Z. N., PRICE A. and MOURSHED M., A Sımulatıon Assessment Of The Heıght Of Lıght Shelves To Enhance Daylıghtıng Qualıty In Tropıcal Offıce Buıldıngs Under Overcast Sky Condıtıons In Dhaka, Bangladesh, Eleventh International IBPSA Conference, 2009

Lighting Guide 7: Office Lighting – Addendum, The Society of Light and Lighting (CIBSE), London, July, 2012

International Leed Evaluation Certificate System (Leed v4.0), January, 2014

ESEN O., Doğal Aydınlatmada Kapalı Gök Koşullarında Farklı Enlemler İçin Belirlenen En Uygun Işık Rafı Tasarımı İçin Bir Yöntem, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.