Eşit Kanallı Açısal Preslenmiş Al-Ni Tozlarının Mikroyapısal Karakterizasyonu

Ümit DEMİR, Ahmet GÜRAL, Mustafa Kemal ÖZTÜRK
1.242 189

Öz


Bu çalışmaın amacı daha yüksek yapısal ve mekanik özellikleri ortaya çıkarmak için eşit kanallı açısal presleme yöntemiyle (EKAP) Al-Ni karışım tozlarını pekiştirmektedir. Saf alüminyum + ağırlıkça % 5 saf nikel tozlarına 200 °C’de 5-15 geçişli EKAP yöntemi uygulanmıştır. Artan EKAP geçiş sayısıyla Al ana yapısında da Ni homojen dağılmış, Ni parçacıklarında Al’un çözünebilirliği nispeten artmış. Ancak çözünebilirliğin tam anlamıyla yeterli olmadığı görülmüştür. Ortalama tane boyutu EKAP işleminin geçiş sayısının artışıyla düşmüştür. 5 geçişli EKAP işleminden sonra tane incelmesi başlangıç kaba Al tozlarının kenarında (Al’un parçaçcıkları arasında) oluşmaya başlamışken, EKAP’ın 15 geçişi sonucunda daha ince ve uzamış taneler elde edilmiştir. Numunelerin ortalama yoğunluk ve mikro serlikleri sırasıyla 2,7 g.cm-3 ve 61 HV0,5 bulunmuştur. Yoğunlaşma oranını ve mikro sertlikler ise EKAP geçiş sayısına bağlı olarak önemli oranda değişmemiştir.


Anahtar kelimeler


Toz Aluminyum ve Nikel, Eşit Kanallı Açısal Presleme, Yoğunlaştırma, Pekiştirme

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.