DÖNÜ KARARLI MERMİLERDE SÜRÜKLENME KATSAYISININ ŞEKİL FAKTÖRÜ AÇISINDAN DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

Muammer AKUZUM, Cevdet AYGÜN
1.675 455

Öz


Sunulan çalışmada 7.62x51 mm NATO mermisi örnek alınmış ve farklı geometrilerdeki mermilerin sürüklenme katsayıları (CD),  minimize etmek amacıyla deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneyler için G3 piyade tüfeği, B481 model Doppler radarı ve veri toplama sistemi kullanılmıştır. Sayısal analizler balistik hesaplamalarda sıklıkla kullanılan ve geometrik optimizasyon uygulayarak sayısal hesaplama yapma kabiliyetine sahip PRODAS programı ile gerçekleştirilmiştir. Mevcut mermi geometrisi için kullanılan referans değerler deneysel ve sayısal olarak doğrulanmıştır. Daha sonra doğrulaması yapılan mermi üzerinde belirlenen parametrelerde değişiklikler yaparak farklı mermi numuneleri hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler aynı ağırlıkta barut ile doldurulduktan sonra fişek haline getirilerek deneysel olarak test edilmiştir. Mermi numuneleri hazırlanırken mevcut mermi modeli üzerinde temel ölçülerden mermi çapı, merminin orta bölümünün fişek ile birleştiği uzunluk ve mermi radyüsünün başladığı yerden burun başlangıç noktasına kadar olan uzunluk değerleri korunmuştur. Hazırlanan yeni mermiler için sürüklenme katsayıları (CD) ses altı ve ses üstü hızlarda deneysel olarak ölçülmüş ve PRODAS programı ile sayısal olarak hesaplanmıştır. 


Anahtar kelimeler


Sürüklenme katsayısı; mermi; şekil faktörü; prodas; doppler radar

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.23778

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.