NİKEL ESASLI WASPALOY ALAŞIMININ TEL EROZYON YÖNTEMİYLE İŞLENMESİNDE TAGUCHİ METODU İLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ İÇİN OPTİMUM KESME PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ

Abdil Kuş, Ali Riza MOTORCU
2.614 491

Öz


Bu çalışmada, Waspaloy süper alaşımının tel erozyon yöntemi ile işlenmesinde (WEDM) kesme parametrelerinin ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri araştırılmış ve en düşük yüzey pürüzlülük değerlerini veren en uygun kesme parametreleri belirlenmiştir. Kontrol faktörleri olarak; tel gerginliği, tel ilerleme hızı, ilerleme miktarı ve dielektrik sıvı sirkülasyon basıncı seçilmiş ve Taguchi Metodu (TM) kullanılarak L18 (21 x33 ) ortogonal dizin oluşturulmuştur. Kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki istatistiksel etkileri, varyans analizi (ANOVA) yöntemi ile belirlenmiştir. Yüzey pürüzlülüğünü tahmin etmek amacıyla Lineer Regresyon yöntemi ile ikinci dereceden tahminsel denklem geliştirilmiştir. Geliştirilen ikinci dereceden tahminsel yüzey pürüzlülük denkleminin kullanılması ile % 95 güven seviyesinde (R2 =0,936) teorik ortalama yüzey pürüzlülük (Ra ) değerleri elde edilmiştir. Varyans analizi sonuçları ve ana etki grafiklerinin değerlendirilmesinden, ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametreler sırasıyla; ilerleme miktarı, dielektrik sıvı basıncı ve tel ilerleme hızı olarak belirlenmiş, tel gerginliğinin anlamlı bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Waspaloy'un WEDM’de kesilmesinde; yüzey pürüzlülüğü aritmetik ortalamasının 2,683-4,052 m aralığında değiştiği belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Waspaloy, Tel erozyon tezgahında işleme, Yüzey pürüzlülüğü, Taguchi Metodu

Tam metin:

PDF


Referanslar


Erdem O., Çoğun C., Urtekin L., Özerkan H.B., Uslan İ., Toz katkılı ve ısıtılmış dielektriğin elektro erozyon ile işlemede (EEİ) delik delme performansı üzerine etkisi, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (3), 531-544, 2016.

Sarıkavak Y., Çoğun C., Elektro erozyon ile işlemede işleme mekanizmasının ısıl modellenmesi, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25 (3), 517-531, 2010.

Gülcan O., Uslan İ., Usta Y., Çoğun C., Elektro erozyon ile işlemede Cu-Cr T/M elektrot kullanımının işleme performansına etkisi, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 30 (3), 381-394, 2015.

Gökler M.İ., Ozanözgü A.M., Experimental investigation of effects of cutting parameters on surface roughness in the WEDM process, Int. J. Mach. Tools. Manuf., 40 (13), 1831–1848, 2000.

Esme U., Sagbas A., Kahraman F., Prediction of surface roughness in wire electrical discharge machining using design of experiments and neural networks”, Iran J. Sci. Technol B., 33 (B3), 231–240, 2009.

Han F., Jiang J., Yu D., Influence of machining parameters on surface roughness in finish cut of WEDM, Int. J. Adv. Manuf. Technol., 34 (5), 538–546, 2007.

Özdemir N., Özek C., An investigation on machinability of nodular cast iron by WEDM, Int. J. Adv. Manuf. Technol., 28, 869–872, 2006.

Tosun N., The effect of the cutting parameters on performance of WEDM, KSME Int. J., 17 (6), 816–824, 2003.

Tosun N., Cogun C., Inan, A., The effect of cutting parameters on workpiece surface roughness in wire EDM, Mach. Sci. Technol., 7 (2), 209–219, 2003.

Rao P.S., Ramji K., Satyanarayana B., Effect of WEDM conditions on surface roughness: A parametric optimization using Taguchi method”, International Journal of Advanced Engineering Sciences and Technologies, 6 (1), 41–48, 2011.

Huang J.T., Liao Y.S., Hsue W.J., Determination of finish-cutting operation number and machining-parameters setting in wire electrical discharge machining, J. Mater. Process. Technol., 87 (1-2), 69–81, 1999.

Mahapatra S.S., Patnaik A., Optimization of wire electrical discharge machining (WEDM) process parameters using Taguchi method, Int. J. Adv. Manuf. Technol., 34 (9), 911–925, 2007.

Rozenek M., Kozak J., Dobrovwki L., Lubkovwki K., Electrical discharge machining characteristic of metal matrix composites, J. Mater. Process. Technol., 109 (3), 367-370, 2001.

Rebelo J.C., Dias A.M., Mesquita R., Vassalo P., Santos M., An experimental study on electro-discharge machining and polishing of high strength copper-beryllium alloys, J. Mater. Process. Technol., 103 (3), 389-397, 2000.

Tosun N., Çoğun C., An investigation on wire wear in WEDM, J. Mater. Process. Technol., 134 (3), 273–278, 2003.

Prohaszka J., Mamalis A.G., Vaxevanidis N.M., The effects of electrode material on machinability in wire electro–discharge machining, J. Mater. Process. Technol., 69 (1-3), 233–237, 1997.

Aspinwall D.K., Soon S.L., Berrisford A.E., Walder G., Workpiece surface roughness and integrity after WEDM of Ti-6Al-4V and Inconel 718 using minimum damage generator technology, Cirp. Ann.-Manuf. Techn., 57 (1), 187–190, 2008.

Hasçalık A., Çaydaş U., Experimental study of wire electrical discharge machining of AISI D5 tool steel, J. Mater. Process. Technol., 148 (3), 362–367, 2004.

Motorcu A.R., Nikel esaslı süperalaşımların ve titanyum alaşımlarının işlenebilirliği, II.Bölüm: Seramik kesici takımların performanslarının değerlendirilmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7 (2), 1-17, 2010.

High Temp Metals. Waspaloy Technical Data. http://www.hightempmetals.com/techdata/hitempWaspaloydata.php#1, Yayın Tarihi 2015. Erişim Tarihi Eylül 14, 2015.

Ezentaş R., The investigation of the machinability of Inconel 718 and Waspaloy super alloys in CNC milling machines, Uludağ University Scientific Research Projects, Project Number 2008/74, 2010.

Montgomery D.C., Design and Analysis of Experiment, Wiley, A.B.D. 2008.

Kuş A., Motorcu A.R., Ekici E., Wire electrical discharge machining of a hybrid composite: Evaluation of kerf width and surface roughness, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 21 (1), 243-257, 2016.

Yurdakul, M., Güneş, S., İç, Y.T., Honlama prosesinde yüzey kalitesinin Taguchi metodu ile iyileştirilmesi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (2), 347-360, 2016.

Çaydaş U., Hasçalık A., CNC tel erozyon tezgahlarında farklı malzemelerin işlenebilirliğinin araştırılması, Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, 6, 201-214, 2014.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.