BİR ÜNİVERSİTENİN İDARİ OFİSLERİNDEKİ ERGONOMİK RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Necmettin Fırat Özkan, Emin KAHYA
3.642 781

Öz


Genel olarak insan ve yaptığı iş arasında uyum sağlamayı amaçlayan ergonominin temel çabası, işleri ve iş ortamını insana daha uygun haline getirmektir. Çalışma ortamlarında ergonomik şartların sağlanması, personelin verimliliğini, iş tatminini ve memnuniyetini arttıran ve yıllar sonra ortaya çıkması beklenen meslek hastalıklarını önleyen çok önemli bir faktördür. Bu çalışmada, bir üniversitenin idari birimlerine ait 92 adet ofisin, Rapid Office Strain Assesment (ROSA) ve Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnarie (CMDQ) yöntemleriyle değerlendirilmesi ele alınmıştır. İki yöntemin verileri kullanılarak ikili lojistik regresyon analizi uygulanmış ve ofislerin risk düzeyleri ile ofis çalışanların kas-iskelet sistemlerinde hissettikleri rahatsızlıklar arasındaki ilişki incelenmiştir. Ergonomik açıdan riskli durumlarda bulunan ofislerde çalışanların; boyun, omuz ve sırt bölgelerinde hissettikleri rahatsızlıkların ofis risk düzeyi ile önemli bir ilişkiye sahip oldukları tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKLAR ( References)

Su, B.A., Ergonomi, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2001.

Akay D., Kurt M., & Dağdeviren, M., ÇALIŞMA DURUŞLARININ ERGONOMİK ANALİZİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt18, Sayı 3, 2003.

Seçkiner, S. U., Kurt M.,Ofis Güvenliğinin Değerlendirilmesi İçin Geliştirilmiş Ergonomi Teknolojisi: Kairos, Örnek Uygulama. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2004,

Özcan, E., Esmaeilzadeh, S., Başat, H., Bilgisayar kullanıcılarında üst ekstremite işe bağlı kas iskelet hastalıkları ve ergonomi girişiminin etkinliği, Türk Fiz Tıp Rehab Derg, Sayı 57, 236-241, 2011.

Robertson, M., Amick, B. C., DeRango, K., Rooney, T., Bazzani, L., Harrist, R., & Moore, A., The effects of an office ergonomics training and chair intervention on worker knowledge, behavior and musculoskeletal risk. Applied Ergonomics, Cilt 40, Sayı 1, 124-135, 2009.

Amick, B. C., Menéndez, C. C., Bazzani, L., Robertson, M., DeRango, K., Rooney, T., Moore, A., A field intervention examining the impact of an office ergonomics training and a highly adjustable chair on visual symptoms in a public sector organization. Applied ergonomics, Cilt 43, Sayı 3, 625-631, 2012.

Robertson, M. M., Ciriello, V. M., Garabet, A. M., Office ergonomics training and a sit-stand workstation: Effects on musculoskeletal and visual symptoms and performance of office workers. Applied ergonomics, Cilt 44, Sayı 1, 73-85, 2013.

Mahmud, N., Bahari, S. F., Zainudin, N. F., Psychosocial and Ergonomics Risk Factors Related to Neck, Shoulder and Back Complaints among Malaysia Office Workers. computer, 1, 0-97, 2014.

Meinert, M., König, M., & Jaschinski, W., Web-based office ergonomics intervention on work-related complaints: a field study. Ergonomics, Cilt 56, Sayı 11, 1658-1668, 2013.

Bohr, P. C., Efficacy of office ergonomics education. Journal of Occupational Rehabilitation, Cilt 10, Sayı 4, 243-255, 2000.

Dimberg, L., Goldoni Laestadius, J., Ross, S., & Dimberg, I., The Changing Face of Office Ergonomics. The Ergonomics Open Journal, Cilt 8, Sayı 1, 2015.

Erdinc, O., Hot, K., Ozkaya, M., Turkish version of the Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire: Cross-cultural adaptation and validation. Work, Cilty 39 Sayı 3, 251-260, 2011.

Sonne, M., Villalta, D. L., Andrews, D. M., Development and evaluation of an office ergonomic risk checklist: ROSA–Rapid office strain assessment. Applied ergonomics, Cilt 43, Sayı 1, 98-108, 2012.

Özdamar, K., Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Cilt:1, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2013.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.