YAĞMUR BAHÇELERİNİN NİCEL DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Mert Ekşi, Melek Yılmaz, Öykü Özden
2.942 622

Öz


Bu çalışmada, ülkemizde yeni bir kavram olan “yağmur bahçeleri” ile ilgili deneye bağlı araştırma yöntemleri ile, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması, iyileştirilmesi, korunması doğrultusunda ekolojik ve ekonomik yöntemler esas alınarak çözümler önerilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda çalışma sırasında doğaya ve topluma yönelik fiziksel, mikroklimatik, ekolojik, ekonomik, estetik ve sosyal boyutlar irdelenerek bütüncül bir yaklaşım izlenmiştir. Çalışma kapsamında, tipik bir yağmur bahçesi sistemine benzer biçimde ve aynı özellikte 3 adet küçük ölçekli Yağmur Bahçesi Modülü (YBM) imal edilmiş ve bunlar doğal ortam ile ilişkili olacak biçimde çalışma alanına yerleştirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı alanın özelliklerine ve yağmur bahçelerine ekolojik açıdan uygunluğu tespit edilen 3 farklı bitki türünün (Anemone nemorosa,  Viola odorata,  Iris germenica) bu modüller içerisindeki gelişim düzeyleri değerlendirilmiştir. Ayrıca bir yağmur bir yağmur bahçesinin yetişme ortamındaki nem değişimi ve su tutma kapasitesi araştırma kapsamına alınmış, suyun yeniden kullanım olanakları değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışma ile geçirimsiz sert yüzeylerden elde edilebilecek kullanılabilir su miktarının hesaplanması ve bunun İ.Ü. Orman Fakültesi yerleşkesinin aylık su tüketimi ile karşılaştırılması yardımıyla, yerleşke için bütünleşik bir su yönetim sistemi önerisi sunulması amaçlanmıştır. Bu sayede, yağmur suyunun doğru ve planlı bir şekilde kullanımı değerlendirilmiştir.


Anahtar kelimeler


yağmur bahçeleri, yağmur suyu, su hasadı, peyzaj mimarlığı, sürdürülebilirlik

Tam metin:

PDF


Referanslar


. Anonim, 2005. Birleşmiş Milletler Binyılın Ekosistem Değerlendirme Kurulu Bildirisi, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Island Press, Washington, DC.

. VanWoert, N. D., Rowe, D.B., Andresen, J. A., Rugh, C.L., Xiao, L. 2005. “Watering regime and green roof substrate design affect Sedum plant growth”, HortScience, 40(3), 659-664.

. Dietz, M. E., Clausen, J. C., 2005. A field evaluation of rain garden flow and pollutant treatment.” Water, Air, Soil Pollut., 167(1–4), 123–138.

. Kuichling, E., 1889. The relation between the rainfall and the discharge of sewers in populousdistricts. Transactions of the American Society of Civil Engineers 20, 1–60, pp. 1-56

. Davis, A.P., 2008. Field performance of bioretention: Hydrology impacts. Journal of Hydrologic Engineering 13.2: 90-95.

. Walsh, C.J., 2000. Urban impacts on the ecology of receiving waters: a framework for assessment, conservation and restoration. Hydrobiologia 431.2 (2000): 107-114.

. Coffman, L.S., 2001. Method and apparatus for treating stormwater runoff. U.S. Patent No. 6,277,274. 21 Aug. 2001.

. U.S. Environmental Protection Agency, 2003. Report on protecting water quality from urban runoff, Office of Research and Development, National Risk Management Research Laboratory, Water Supply and Water Resources Division Cincinnati, OH, 2003, AEPA 841-F-03-003.

. Calkins, M.,2011. The Sustainable Sites Handbook: A Complete Guide to the Principles, Strategies, and Best Practices for Sustainable Landscapes. John Wiley & Sons, 2011.

. Dietz, M. E., 2007. Low impact development practices: A review of current research and recommendations for future directions. Water, air, and soil pollution, 186(1-4), 351-363.

. Davis, A. P., Hunt, W. F., Traver, R. G., Clar, M., 2009. Bioretention technology: Overview of current practice and future needs. Journal of Environmental Engineering, 135(3), 109-117.

. Agarwal A., Narain S., 1997. Dying wisdom: rise, fall and potential of India’s traditional water harvesting systems. State of India’s environment: a citizens’ report. Centre for Science and Environment, New Delhi.

. Kinkade, L. 2007. Design for Water- Rainwater Harvesting, Stormwater Catchment and Alternate Water Reuse. New Society Publishers, (1. Baskı Nisan,2007),Basım Yeri: Kanada, ISBN: 978-0-86571-580-6.

. Selbig, W.R., U.S. Geological Survey,Balster, N. 2010. Unıversity of Wisconsin Evaluation of Turf-Grass and Prairie-Vegetated Rain Gardens in a Clay and Sand Soil, Madison, Wisconsin, Water Years 2004–08.

. Hassing, J.,2009. Integrated Water Resources Management in Action: Dialogue Paper. Unesco.

. Schultz, H. W., 1981. Clean Water Act of 1977. In Food Law Handbook (pp. 421-432). Springer Netherlands.

. Prince George’s County: 1993, ‘Design Manual for Use of Bioretention in Stormwater Management’,Prince George’s County (MD) Government, Department of Environmental Protection.Watershed Protection Branch, Landover, MD.

. Davis, A. P., McCuen, R.H., 2005. Stormwater management for smart growth. Springer Science & Business Media. Springer, New York.

. Endreny, T., Collins, V., 2009. Implications of bioretention basin spatial arrangements on stormwater recharge and groundwater mounding. ecological engineering, 35(5), 670-677.

. Jenkins, J. K. G., Wadzuk, B. M., Welker, A. L., 2010. Fines accumulation and distribution in a storm-water rain garden nine years postconstruction. Journal of irrigation and Drainage Engineering, 136(12), 862-869.

. Dussaillant, A. R., Wu, C. H., & Potter, K. W., 2004. Richards equation model of a rain garden. Journal of Hydrologic Engineering, 9(3), 219-225.

. Aravena, J. E., Dussaillant, A., 2009. Storm-water infiltration and focused recharge modeling with finite-volume two-dimensional Richards equation: Application to an experimental rain garden. Journal of Hydraulic Engineering, 135(12), 1073-1080.

. Yang, H., McCoy, E. L., Grewal, P. S., Dick, W. A., 2010. Dissolved nutrients and atrazine removal by column-scale monophasic and biphasic rain garden model systems. Chemosphere, 80(8), 929-934.

. Yang, H., Dick, W. A., McCoy, E. L., Phelan, P. L., Grewal, P. S., 2013. Field evaluation of a new biphasic rain garden for stormwater flow management and pollutant removal. Ecological Engineering, 54, 22-31.

. Demir, D., 2012. Konvansiyonel Yağmur-suyu Yönetim Sistemleri ile Sürdürülebilir Yağmur-suyu Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Programı, İstanbul, 191 s.

. Sert, E., 2013. Enerji Etkin Kentsel Peyzaj Tasarımında Yağmur Suyu, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Peyzaj Mimarlığı Programı, İstanbul, 133 s.

. Müftüoğlu, V., Perçin, H., 2015. Sürdürülebilir kentsel yağmur suyu yönetimi kapsamında yağmur bahçesi, İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, Cilt/Vol. 5 Sayı/No.11 (2015): 27-37.

. Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Bahçeköy Meteoroloji İstasyonu 1974 – 2004 yılları meteorolojik ölçüm verileri, İstanbul.

. Little, T. M., Hills, F.J., 1978. Agricultural experimentation: Design and analysis. John Wiley&Sons Inc., ISBN 0-471-02352

. Brown, J.R. Recommended Chemical Soil Test Procedures for the North Central Region; North Central Regional Research Publication No. 221; Revised January, 1998.

. Soil Survey Division Staff. 1993. Soil survey manual. Soil Conservation Service. U.S. Department of Agriculture Handbook 18.

. Yaltırık F., Efe A., “Otsu Bitkiler Sistematiği Ders Kitabı”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, 2.baskı, İstanbul , 1996, ISBN 975-484-122-9.

. Packham, J. R., Harding, D. J., & Hilton, G. M. 1992. Functional ecology of woodlands and forests. Springer Science & Business Media.

. Davis,P.H., 1984. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Volume1-8,University of Edinburg..

. Vanucci Piante, Italy, p.390, 2010-2011.

. Monterusso, M.A., Rowe, D.B., Rugh, C.L. 2005. “Establishment and persistence of Sedum spp. and native taxa for green roof applications”, HortScience, 40(2), 391-396.

. Rowe, D.B., Kolp, M. R., Greer, S. E., Getter, K.L. 2014. “Comparison of irrigation efficiency and plant health of overhead, drip, and sub-irrigation for extensive green roofs”, Ecological Engineering, 64, 306-313.

. Benvenuti, S., Bacci, D. 2010. “Initial agronomic performances of Mediterranean xerophytes in simulated dry green roofs”, Urban ecosystems, 13(3), 349-363.

. Farrell, C., Mitchell, R. E., Szota, C., Rayner, J. P. Williams, N.S.G. 2012. “Green roofs for hot and dry climates: interacting effects of plant water use, succulence and substrate”, Ecological Engineering, 49, 270-276.

. Bousselot, J. M., Klett, J. E., Koski, R.D. 2011. “Moisture content of extensive green roof substrate and growth response of 15 temperate plant species during dry down”, HortScience, 46(3), 518-522.

. Butler, C., Orians, C.M. 2011. “Sedum cools soil and can improve neighboring plant performance during water deficit on a green roof”, Ecological Engineering, 37(11), 1796-1803.

. Shirreffs, D. A. 1985. Anemone Nemorosa L. The Journal of Ecology, 1005-1020.

. Doğangönül,Ö., Doğangönül,C., 2008. Sayfa:3,26,72,271-272,274-276,278,280,282. Küçük ve Orta Ölçekli Yağmur Suyu Kullanımı (2.Baskı) , Ankara: Teknik Yayınevi,

. TSE, 2010. TSE 266 Sular - İnsanî tüketim amaçlı sular ile ilgili Türk Standardı [44].

. Resmi Gazete, 2005. İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik, 17.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25730[45].

. The Council Of The European Union, 1998. Council Directive 98/83/ec on the quality of water intended for human consumption, Official Journal of the European Communities, L 330/32.

. WHO, 2011. Guidelines for Drinking-water Quality, Fourth Edition; World Health Organization.

. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği”, Resmi gazete, Sayı: 28483, Resmi Gazete, Ek 5, 2012).

. Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Referans Toplam Buharlaşma (Reference Evapotranspiration - ETo) haritaları, 2010.

. Turoğlu, H., 2014. İklim değişikliği bağlamında İstanbul’un su yönetimi problemleri (In the context of climate change, water management problems of Istanbul)” TÜCAUM VIII, Coğrafya Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu, Ankara.

. NOAA, 2007, Will the Wet Get Wetter and the Dry Drier?, GFDL Climate Research Highlights vol. 1, no. 5., The National Oceanic and Atmospheric Administration Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) - Princeton, NJ.

. IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.

. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2013. 2013 Yılı İklim Değerlendirmesi. http://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/2013-yili-iklim-degerlendirmesi.pdf Son erişim tarihi: 20.09.2015

. Atik, M., Karagüzel, O. ,2007. Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Su tasarrufu Olanakları ve Süs Bitkisi Olarak Doğal Türlerin Kullanım Önceliği Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilimdalı, Antalya.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.