NOKTASAL TAŞKIN FREKANS ANALİZİ: GÖKSU NEHRİ VE KAYRAKTEPE BARAJI VAKA ANALİZİ

Nermin Şarlak, Şahnaz Tiğrek
2.971 865

Öz


Göksu Nehrinin mansabı olan Doğu Akdeniz kıyıları geçmiş dönemlerde birçok kez taşkın felaketine maruz kalmıştır. Oluşabilecek zararları önleme ve akarsudan faydalanabilmek için havza üzerinde pek çok çalışma yapılagelmektedir. Bunlardan bir tanesi de otuz yılı aşkın süredir planlama aşamasında olan Kayraktepe Barajıdır. Bu çalışmada, Kayraktepe Barajının tarihsel süreci hakkında bilgi verilecek ve barajın amaçlarından biri olan taşkın kontrolüne katkı sağlamak amacıyla taşkın frekans eğrilerinin parametrik olmayan K en yakın komşu yöntemi (KNN) ile elde edilmesi üzerinde durulacaktır. Önerilen yöntem ile bulunan noktasal taşkın frekans eğrileri literatürde yer alan parametrik ve halen kullanılan tüm Göksu havzasının keşif ve planlamasını yapan Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından  verilen sonuçlar ile karşılaştırılacaktır. Parametrik olmayan yaklaşımın parametrik yaklaşımlara kıyasla gözlenmiş veriye daha iyi uyduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar yöntemin, Kayraktepe barajının tasarım debisinin hesaplanmasında uygulanabilir cazip bir alternatif olduğunu göstermektedir.


Anahtar kelimeler


KNN; Kayraktepe; baraj; taşkın; bölgesel ağırlıklı polinom

Tam metin:

PDF


Referanslar


Hayashi, S.(project manager), Göksu – Kayraktepe Dam and Hydroelectric Power Plant Feasibility Report, prepared by Electric Power Development Co. Ltd., Japan and Suiş Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti., Turkey, 1982.

Matthews, G.V.T., The Ramsar Convention on Wetlands: Its History and Development, Ramsar Convention Bureau, Gland, Switzerland, 1993.

Biro, Y.E.K., “Valuation of the Environmental Impacts of the Kayraktepe Dam/Hydroelectric Project, Turkey: An Exercise in Contingent Valuation”, Ambio, Cilt 27, No 3, 224-230, 1998.

Öztürk, A., Sustainability Assessment of a Hydropower Project: A Case Study of Kayraktepe Dam and HEPP, Master Tezi, ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

Sever, Ö., Kayraktepe Dam and HEPP, Environmentally Acceptable Alternative Solution, Master Tezi, ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

EPDC, Suiş, TMB ve Su-Yapı, Göksu – Kayraktepe Baraj ve Hidroelektrik Santral Projesi Yapılabilirlik Raporu, Electric Power Development Co. Ltd., Japan, Suiş Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti., Turkey, TMB Terzibaşoğlu Müşavir Mühendislik Ltd. Şti., ve Su – Yapı Müşavir Mühendisler Koll. Şti., 1997.

Sever, Ö., Tiğrek, Ş. Ve Şarlak, N., “Balancing Energy and Environmental Concerns: The Case of The Kayraktepe Dam, Turkey”, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 11769-11789, 2012, DOI: doi:10.5194/hessd-9-11769-2012.

Bayazıt, M., Hidrolojide İstatistiksel Yöntemler, İTÜ, İstanbul, 1981.

Haktanır, T., “Statistical Modeling of Annual Maximum Flows in Turkish Rivers”, Hydrological Sciences Journal, Cilt 36, No 4, 367- 389, 1991.

Haktanır, T. ve Horlacher, H.B., “Evaluation of Various Distributions for Flood Frequency Analysis”, Hydrological Sciences Journal, Cilt 38, No 1, 15- 32, 2009.

Topaloglu, F., “Modeling Turkish Streamflows by using Probability Distributions”, Fresenius Environmental Bulletin, Cilt 15, No 5, 385-392, 2006.

Yerdelen, C., Karimi, Y., ve Kahya, E., “Frequency Analysis of Mean Monthly Streamflow in Coruh Basin, Turkey”, Fresenius Environmental Bulletin, Cilt 19, No 7, 1300-1311, 2010.

Seçkin, N., Yurtal, R., Haktanir, T., ve Topaloglu, F., “Regional Flood Frequency Analysis of Ceyhan River Basin in Turkey using L Moments Method”, Fresenius Environmental Bulletin, Cilt 19, No 11a, 2616-2624, 2010.

Adamowski, K., “Nonparametric Kernels Estimation of Flood Frequencies”, Water Resour. Res., Cilt 21, No 11, 1585-1590, 1985.

Adamowski, K., “A Monte Carlo Comparison of Parametric and Nonparametric Estimation of Flood Frequencies”, Journal of Hydrology, Cilt 108, 295-308, 1989.

Lall, U., Moon, Y-I., ve Bosworth, K., “Kernel Flood Frequency Estimators: Bandwidth Selection and Kernel Choice”, Water Resour. Res., Cilt 29, No 4, 1003-1015, 1993.

Şarlak, N., “Flood Frequency Estimator with Nonparametric Approaches in Turkey” Fresenius Environmental Bulletin, Cilt 21, No 5, 1083-1089, 2012.

Prairie, JR., Long-Term Salinity Prediction with Uncertainty Analysis: Application for Colorado River above Glenwood Springs, CO, Master tezi, University of Colorado, 2002.

Loader, C., Local Regression and Likelihood, Springer, New York, 1999.

Grantz, K., Rajagopalan, B., Clark, M., ve Zagona, E., “A Technique for Incorporating Large-scale Climate Information in Basin-scale Ensemble Streamflow Forecasts” Water Resour. Res. Cilt 41, No 10, 2005.

Apipattanavis, S., Rajagopalan, B., ve Lall, U., “Local Polynomial based Flood Frequency Estimator for Mixed Population”, Journal of Hydrological Engineering, ASCE, Cilt 15, No 9, 1-12, 2010.

Gül, G.O., Gül, A., ve Yaşoğlu, F. G., “Seyhan ve İyidere Havzalarında Modern Taşkın Frekans Analizi”, III. Ulusal Taşkın Sempozyumu, İstanbul. 2013.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.