SOĞUTMA SIVISINDA ÇÖZÜNEN OKSİJENİN ELEKTRO EROZYONLA DELİNEN DELİKLERİN PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kürşad GÖV
2.770 609

Öz


Bu çalışmada, DIN 1.2379 kalıp çeliğine, tek delikli pirinç elektrotla, içerisinde farklı miktarlarda oksijen çözünmüş soğutma sıvısı kullanılarak elektro erozyon ile delik delme (EEDD) işlemi uygulanmıştır. Çalışmada elektro erozyon parametreleri sabit tutulmuş ve çözünmüş oksijenin EEDD performans parametreleri; işleme hızı, elektrot aşınması, yüzey pürüzlülüğü, beyaz katman tabakası, çap büyümesi ve çıkışta konikleşme üzerine etkileri incelenmiştir. Soğutma sıvısındaki çözünen oksijen miktarının artışı, elektro erozyon işleminin performansını arttırmıştır. İşleme zamanını % 20 iyileşme ile hızlanmış, yüzey pürüzlülük değeri Ra 4,5 µm seviyelerinden 2,4 µm seviyelerine düşmüş, elektro erozyon ile işlemenin en olumsuz sonucu olarak bilinen beyaz katman tabakası kalınlığı yarıya düşürülmüş ve geometrik toleranslarda da önemli oranlarda iyileşmeler sağlanmıştır.


Anahtar kelimeler


Elektro erozyon ile delik delme; Elektro erozyon işleme; Oksijen çözünümü

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.40982

Referanslar


Kuppan, P., A. Rajadurai, and S. Narayanan, "Influence of EDM process parameters in deep hole drilling of Inconel 718". The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2008. 38(1-2): p. 74-84.

Sommer, C., Complete EDM Handbook. 2005.

Benes, J., "Holemaking trends run deep. fast, and dry". American Machinist(USA), 2000. 144(5): p. 97-98.

Jeswani, M.L., "Small hole drilling in EDM". International Journal of Machine Tool Design and Research, 1979. 19(3): p. 165-169.

Jain, V., "Analysis of electrical discharge drilling of a precision blind hole in HSS using bit type of tool". Microtecnic, 1989. 2: p. 34-40.

Yılmaz, V., M. Özdemir, and H. Dilipak, "AISI 1040 Çeliğinin Elektro Erozyon ile İşleme Yöntemiyle Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Temel Performans Çıktıları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji 2015. 3(1): p. 417-426.

Öpöz, T.T., B. Ekmekci, and A. Erden, "An experimental study on the geometry of microholes in microelectric discharge machining". Materials and Manufacturing Processes, 2009. 24(12): p. 1236-1241.

Ekmekci, B., et al., "Geometry and surface damage in micro electrical discharge machining of micro-holes". Journal of Micromechanics and Microengineering, 2009. 19(10): p. 105030.

Bozdana, A., et al., "A comparative experimental study on fast hole EDM of Inconel 718 and Ti-6Al-4V". Proceeding of 5th International Conference and Exhibition on Design and Production of machines and dies/molds, 2009.

Unoa, Y., et al., "High efficiency fine boring of monocrystalline silicon ingot by electrical discharge machining". Precision engineering, 1999. 23(2): p. 126-133.

Wang, C.C. and B.H. Yan, "Blind-hole drilling of Al 2 O 3/6061Al composite using rotary electro-discharge machining". Journal of materials processing technology, 2000. 102(1): p. 90-102.

Mohan, B., A. Rajadurai, and K. Satyanarayana, "Effect of SiC and rotation of electrode on electric discharge machining of Al–SiC composite". Journal of Materials Processing Technology, 2002. 124(3): p. 297-304.

Yilmaz, O. and M.A. Okka, "Effect of single and multi-channel electrodes application on EDM fast hole drilling performance". The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2010. 51(1-4): p. 185-194.

Yılmaz, O., et al., "Uzay ve Havacilik Malzemelerİnde Elektrİksel Erozyon ile Hizli Delİk Delme Performansinin Deneysel İncelenmesi". V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 2009.

Bozdana, A.T., et al., "Mathematical modeling of EDM hole drilling using response surface methodology". 2010.

Yilmaz, O., A.T. Bozdana, and M.A. Okka, "An intelligent and automated system for electrical discharge drilling of aerospace alloys: Inconel 718 and Ti-6Al-4V". The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014. 74(9-12): p. 1323-1336.

Cakir, M., et al., "Comparison of soft computing techniques for modelling of the EDM performance parameters". Advances in Mechanical Engineering, 2013. 5: p. 392531.

Sarıkavak, Y. and C. Çoğun, "Elektro Erozyon ile İşlemede İşleme Mekanizmasinin Isil Modellenmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2010. 25(3).

Erden, A. and D. Temel. "Investigation on the use of water as a dielectric liquid in EDM". in Proceedings of the 22nd International Machine Tool Design and Research Conference. 1981.

Wang, C.C., et al., "Cutting austempered ductile iron using an EDM sinker". Journal of Materials Processing Technology, 1999. 88(1): p. 83-89.

Jilani, S.T. and P. Pandey, "Experimetnal investigations into the performance of water as dielectric in EDM". International Journal of Machine Tool Design and Research, 1984. 24(1): p. 31-43.

Koenig, W. and L. Joerres, "Aqueous solutions of organic compounds as dielectrics for EDM sinking". CIRP Annals-Manufacturing Technology, 1987. 36(1): p. 105-109.

Mohri, N., et al., "A new process of finish machining on free surface by EDM methods". CIRP Annals-Manufacturing Technology, 1991. 40(1): p. 207-210.

Ming, Q.Y. and L.Y. He, "Powder-suspension dielectric fluid for EDM". Journal of materials processing technology, 1995. 52(1): p. 44-54.

Wong, Y., et al., "Near-mirror-finish phenomenon in EDM using powder-mixed dielectric". Journal of Materials Processing Technology, 1998. 79(1): p. 30-40.

Chow, H.-M., et al., "Study of added powder in kerosene for the micro-slit machining of titanium alloy using electro-discharge machining". Journal of Materials Processing Technology, 2000. 101(1): p. 95-103.

Coteaţă, M., et al. "Experimental Investigation on Dry Electrical Discharge Drilling". in Key Engineering Materials. 2013. Trans Tech Publ.

Beşliu, I., et al., "Study on the dry electrical discharge machining". International Journal of Material Forming, 2010. 3(1): p. 1107-1110.

Kunieda, M., S. Furuoya, and N. Taniguchi, "Improvement of EDM efficiency by supplying oxygen gas into gap". CIRP Annals-Manufacturing Technology, 1991. 40(1): p. 215-218.

Li-Qing, L., et al., "Comparative experimental study of machining characteristics of air-mixed EDM and conventional EDM". Journal of Harbin Institute of Technology, 2007. 14(2).

Dhakar, K., H. Pundir, and A. Dvivedi, "Optimization and Comparison of Near-Dry EDM and Dry Edm of Inconel 718".

Eyercioglu, O., M.V. Cakir, and K. Gov, "Influence of machining parameters on the surface integrity in small-hole electrical discharge machining". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2014. 228(1): p. 51–61.

Enns, T., P. Scholander, and E. Bradstreet, "Effect of hydrostatic pressure on gases dissolved in water". The Journal of physical chemistry, 1965. 69(2): p. 389-391.

Çoğun, C., B. Kocabaş, and A. Özgedik, "Elektro Erozyon ile İşlemede (EEİ) İşparçasi Yüzey Pürüzlülük Profilinin Deneysel Ve Teorik Olarak İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2004. 19(1).

Ergün, Z.E. and C. Çoğun, "Elektro Erozyon ile İşleme (EEİ) İş Parçasi Yüzey Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2006. 21(3).

Dushman, S. and I. Langmuir, "The diffusion coefficient in solids and its temperature coefficient". Phys. Rev, 1922. 20: p. 113.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.