HAVAYOLLARI TAMİR BAKIM SERVİS SAĞLAYICILARI İÇİN BİR ÜRETİM ÇİZELGELEME MODELİ VE ANALİZİ

Kadir ERTOGRAL, Murat ERKOC, Doğukan Hazar ÜLKER
2.782 712

Öz


Havacılık sektöründe bakım onarım (BO) uçakların güvenli ve devamlı uçuşlarının sağlanması için regülâsyona tabi tutulan zorunlu bir faaliyettir. Gerek ticari gerekse askeri uçaklar için belirli aralıklarla bakıma girme zorunluluğu vardır. BO faaliyetleri uçuş firmaları için yakıttan sonra en çok maliyet yaratan alandır. BO sistemlerini klasik üretim sistemlerinden ayıran önemli bir faktör bazı parça ya da modüllerin devinimli (rotable) envanter şeklinde kullanılmasıdır. Devinimli envanter durumunda, BO işletmesine servis için gelen uçağın ilgili modülü BO’nun takas envanterinde bulunan uçuşa hazır modülle değiştirilir. Bu durumda müşteri olan havacılık şirketi nerdeyse anlık değişimle uçuşa ara vermeden faaliyetlerini sürdürür. BO şirketi takas yaptığı devinimli envanter türü modülü bakım onarım sürecinden geçirir ve sonra tekrar takasta kullanmak üzere gelecek talepler için envanterinde saklar. BO şirketi uçakların devinimli modül takas zamanlarını ve bakım onarım çizelgesini yaparken, uçakların en son bakım geçirdikleri zaman dikkate alındığında regülasyonlara göre bir sonraki bakım için gelebilecekleri en son tarihe veya bu tarihten önce ancak yakın bir zamanda gelip servis almalarını sağlamaya çalışmalıdır. Çünkü vaktinden erken gelişleri havacılık şirketleri ekonomik açıdan tercih etmeyecektir. BO şirketi için sabit bir tamir bakım kapasitesi ve limitli envanter üretim çizelgeleme üzerindeki önemli kısıtlardır. Bu çalışmada yukarıda açıklanan problem toplam erken servis alışların en azlanması amacıyla, belirli bir başlangıç stoğu, kısıtlı üretim kapasitesi, çok tipli devinimli envanter, ve sonlu planlama ufku varsayımları altında modellenmiş, sayısal çözümler yardımıyla problemin analizi yapılmıştır. Devinimli envanter başlangıç seviyesini veya proses kapasitesini bir birim artırmanın azalan marjinal faydası ortaya konulmuş ve bu faydanın proses süresiyle ve proses kapasitesiyle ilişkisi gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler


Üretim çizelgeleme, tamir bakım, devinimli stok

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.38061

Referanslar


Guajardo, J. A., Cohen, M., Kim, S. ve Netessine, S., “Impact of performance-based contracting on product reliability: an empirical analysis”, Management Science, Cilt 58, No 2, 961-979, 2012.

THY. 2012. Türk Hava Yolları Yıllık Faaliyet Raporu.

THY Teknik 2014 Yıllık Rapor http://www.thyteknik.com/faaliyet-raporlari.html, erişim tarihi 20.09.2014

Spafford, C., Hoyland, T. ve Lehman, R. 2012. BO Industry Landscape, Marsh&McLennan Companies, www.oliverwyman,com, erişim tarihi 24.05.2015.

AeroStrategy/IATA 2009 Inventory & Logistics Survey-https://www.iata.org/whatwedo/workgroups/Documents/mro-logistics-survey-report v3_2010.02.22.pdf, erişim tarihi 24.05.2015.

Kashyap, A., “Supply chain optimization within aviation MRO”, International Journal of Computer Applications in Engineering Sciences, Cilt 2, 95-101 2012.

Hayek, M., “Optimizing life cycle cost of complex machinery with rotable modules using simulation”, Journal of Quality in Maintenance Engineering, Cilt 11, No 4, 2005.

Ayeni, P., Lightfood, T. H., ve Ball, P., “State-of-the-art of lean in the aviation maintenance, repair and overhaul industry”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2108-2123, 2011.

Dekker, R., “Applications of maintenance optimization models: a review and analysis”, Reliability Engineering and System Safety, Cilt 51, 229-240, 1996.

Dekker, R. ve Scarf, P. A., “On the impact of optimization models in maintenance decision making: the sate of the art”, Reliability Engineering and System Safety, Cilt 60, 111-119, 1998.

MacDonnell, M. ve Clegg, B., “A new inventory model for aircraft spares”, Service Parts management, Editörler: N. Altay ve L. A. Litteral, Springer-Verlang, London, UK, 143-157, 2011.

Van Jaarsveld, W., Dollevoet, T., ve Dekker, R., “Improving spare parts inventory control at a repair shop”, OMEGA, 2015. doi:10.1016/j.omega.2015.05.002.

Kilpi, J., Töyli, J. ve Vepsalainen, A., “Cooperative strategies for the availability services of repairable aircraft components”, International Journal of Production Economics, Cilt 117, 360-370, 2009.

MacDonnell, M. ve Clegg, B., “Designing a support system for aerospace maintenance supply chains”, Journal of Manufacturing Technology Management, Cilt 18, 139-151, 2007.

Rupp, B., Pauli, D., Feller, S. ve Skytta , M., “Workshop scheduling in the MRO context”, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, Eylül 19-25, 2010-2015, 2000.

Romo, S. ve Erkoc, M., “Exchange inventory policies and capacity management for maintenance overhaul and repair”, Teknik Rapor, University of Miami, Coral Gables, FL., 2013.

Joo, S. H., “Scheduling preventive maintenance for modular designed components: a dynamic approach”, European Journal of Operational Research, Cilt 192, 512-520, 2009.

Luh, P. B., Yu, D., Soorapanth, S., Khibnik, A. I., ve Rajamani, R., “A lagrangian relaxation based approach to schedule asset overhaul and repair services”, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, Cilt 2, No 2, 145-167, 2005.

Arts, J. ve Flapper, S. D., “Aggregate overhaul and supply chain planning for rotables”, Annals of Operations Research, Cilt 224, No 1, 77-100, 2015.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.