Candida utilis MAYASIYLA LİPAZ ENZİMİ AKTİVİTESİNİN FARKLI ORTAM KOŞULLARINDA İNCELENMESİ

Neşe KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK, Ünsal AÇIKEL
2.144 643

Öz


Lipazlar (triaçilgliserol hidrolazlar, EC 3.1.1.3), yağ-su ara yüzeyinde, uzun zincirli açilgliserollerin, ester bağlarının hidrolizini katalizleyen hidrolitik enzimlerdir. Bu çalışmada Candida utilis mayasının lipaz enzimi aktivitesi üzerine başlangıç pH, başlangıç sakkaroz derişimi, aktivatör ve inhibitörlerin etkileri araştırılmıştır. Candida utilis mayasının üremesi ve lipaz enzimi üretimi için optimum pH değerinin 4 olduğu tayin edilmiştir. Lipaz enzimi aktivitesinin incelendiği deneysel çalışmalar için hazırlanan besin ortamlarında karbon kaynağı olarak bir şeker endüstrisi atığı olan melas kullanılmıştır. Melas sakkarozunun ana karbon kaynağı olarak kullanıldığı ortamda başlangıç sakkaroz derişiminin artmasıyla lipaz enzimi aktivitesinin arttığı görülmüştür. Besin ortamına soya, mısır, zeytin, ayçiçek ve kanola yağları eklenmiş ve enzim aktivitesini artırıcı etkileri incelendiğinde en yüksek aktivite artışı, ortama %1,25 soya yağı eklendiğinde 788,5 U/L olarak bulunmuştur. Fermantasyon ortamında bulunan Cu (II) ve Ni (II) metal iyonlarının lipaz aktivitesini önemli ölçüde düşürdüğü ayrıca Ni (II)’ nin aktiviteyi azaltıcı etkisinin Cu (II)’ ye göre daha fazla olduğu sonucu elde edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Lipaz, Candida utilis, Cu (II), Ni (II), melas, inhibisyon

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.35846

Referanslar


Sharma, R., Chisti, Y. ve Banerjee, U.C., “Production, purification, characterization, and applications of lipases”, Biotechnology Advances, Cilt 19, 627–662, 2001.

Babu, I.S. ve Rao, G.H., “Optimization of process parameters for the production of lipase in submerged fermentation by Yarrowia lipolytica NCIM 3589”, Research Journal of Microbiology, Cilt 2, No 1, 88-93, 2007.

Jaeger, K.E. ve Reetz, M,T., “Microbial lipases form versatile tools for biotechnology”, Trends in biotechnology, Cilt 16, No 9, 396-403, 1998.

Couto, S.R. ve Sanroman, M.A., “Application of solid-state fermentation to food industry - A review”, Journal of Food Engineering, Cilt 76, No 3, 291- 302, 2006.

Dharmsthiti, S. ve Kuhasuntisuk, B., “Lipase from Pseudomonas aeruginosa LP602: biochemical properties and application for wastewater treatment”, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, Cilt 21, No 1-2, 75-80, 1998.

Asses, N., Ayed, L. ve Bouallagui, H., Ben Rejeb I, Gargouri M. ve Hamdi M. “Use of Geotrichum candidum for olive mill wastewater treatment in submerged and static culture”, Bioresource Technol, Cilt 100,No 7, 2182-2188, 2009.

Gotor-Fernandez, V., Brieva, R. ve Gotor, V., “Lipases: Useful biocatalysts for the preparation of pharmaceuticals”, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Cilt 40, No 3-4, 111-120, 2006.

Hasan, F., Shah, A.A. ve Hameed, A., “Industrial applications of microbial lipases”, Enzyme and Microbial Technology, Cilt 39, No 2, 235-251, 2006.

Burkert, J.F.M., Maugeri, F. ve Rodrigues, M.I., “Optimization of extracellular lipase production by Geotrichum sp. using factorial design”, Bioresource Technology, Cilt 91, No 1, 77-84, 2004.

Davranov, K. “Microbial lipases in biotechnology (Review)”, Appl. Biochem. Microbiol., Cilt 30, No 4-5, 427-432, 1994.

Kumar, S., Kikon, K., Upadhyay, A., Kanwar, S.S. ve Gupta, R., “Production, purification, and characterization of lipase from thermophilic and alkaliphilic Bacillus coagulans BTS-3”, Protein Expression and Purification, Cilt 41, No 1, 38-44, 2005.

Pandey, A., Benjamin, S., Soccol, C. R., Nigam, P., Kriger, N. ve Soccol, V.T., “The realm of microbial lipases in biotechnology”, Biotechnology and Applied Biochemistry,Cilt 29, No 2, 119-131, 1999.

Rathi, P., Saxena, R.K., Gupta, R., “A novel alkaline lipase from Burkholderia cepacia for detergent formulation”, Process Biochemistry, Cilt 37, No 2, 187-192, 2001.

Van Den Broek, P.J.A., Van Gompel, A.E.,Luttik, M.A.H., Pronk, J.T. ve Van Leeuwen, C.C.M., “Mechanism of glucose and maltose transport in plasma-membrane vesicles from the yeast Candida utilis”, Biochem. J., Cilt 321, No 2, 487-495, 1997.

De Deken, R.H., “The Crabtree Effect: A Regulatory System in Yeast ”, J . gen. Microbiol., Cilt 44, 149-156, 1966.

Bekatorou, A., Psarianos, C. ve Koutinas, A.A., “Production of Food Grade Yeasts”, Food Technol. Biotechnol., Cilt 44, No 3, 407–415, 2006.

Moftah O.A., Grbavčić, S., Zuža, M., Luković, N., Bezbradica, D. Ve Knežević-Jugović, Z., “Adding Value to the Oil Cake as a Waste from Oil Processing Industry: Production of Lipase and Protease by Candida utilis in Solid State Fermentation”, Appl Biochem Biotechnol, Cilt 166, No 2, 348–364, 2012.

Açıkel, Ü., Erşan, M., Sağ Açıkel, Y., “The effects of the composition of growth medium and fermentation conditions on the production of lipase by R. Delemar”, Turkish Journal of Biology, Cilt 35, 35-44, 2011.

Wonderwülbecke, T., Kieslich, K. ve Erdman, H., “Comparison of lipases by different assays”, Enzyme and Microbial Technology, Cilt 14, No 8, 631-639, 1992.

Forouchi, E., ve Gunn, D. J., “Some effects on metal ions on the estimation of reducing sugars in biological media”, Biotechnology and Bioengineering, Cilt 25, No 7, 1905-1911, 1983.

Hung, T.C., Giridhar, R., Chiou, S.H. ve Wu, W.T., “Binary immobilization of Candida rugosa lipase on chitosan”, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Cilt 26, No 1-2, 69–78, 2003.

Schauer, F. ve Hanschke, R., “Taxonomy and ecology of the genus Candida”, Mycoses, Cilt 42, No 1, 12–21, 1999.

Han, K., Levenspeil, O., “Extended Monod kinetics for substrate, product and cell inhibition”, Biotechnology and Bioengineering, Cilt 32, No 4, 430–437, 1988.

Preetha, B. ve Viruthagiri, T., “Bioaccumulation of chromium(VI), copper(II) and nickel(II) ions by growing Rhizopus arrhizus”, Biochemical Engineering Journal, Cilt 34, No 2, 131–135, 2007.

Ertuğrul, S., Dönmez G. ve Takaç S., “Isolation of lipase producing Bacillus sp. from olive mill wastewater and improving its enzyme activity”, Journal of Hazardous Materials, Cilt 149, No 3, 720–724, 2007.

Şengel B. Ş., Takaç S. ve Dönmez, G., “Mikrobiyal kaynaklı lipaz üretimine karbon kaynağı olarak bitkisel yağların ve glukozun etkisi”, Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 5-8 Eylül 2006.

Sağ Açıkel, Y., Erşan, M., Açıkel, Ü., “R.Delemar’ ın Üremesi Ve Lipaz Üretimi Üzerine Karıştırma Ve Havalandırma Hızlarının Etkisinin Glukoz Veya Melas Sakkarozu Ve Pfr İçeren Ortamlarda Araştırılması”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 28, No 4, 811-818,2013.

Keklikcioğlu N., Açıkel Ü., “Candida utilis’ in Lipaz Enzimi Aktivitesine Başlangıç Sakkaroz Derişiminin ve Aktivatör Yağların Etkisi”, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, 22-25 Haziran 2010.

Rodrigues, N., Malheiro, R., Casal, S., Asensio-S-Manzanera, M.C., Bento A. ve Pereira, J.A., “Influence of spike lavender (Lavandula latifolia Med.) essential oil in the quality, stability and composition of soybean oil during microwave heating”, Food Chemical Toxicology, Cilt 50, No 8, 2894–2901, 2012.

Sağ, Y. ve Kutsal, T. “Copper(II) and nickel(II) adsorption by Rhizopus arrhizus in batch stirred reactors in series” The Chemical Engineering Journal and the Biochemical Engineering Journal , Cilt 58, No 3, 265–273,1995.

Dursun, A.Y., Uslu, G., Tepe, O., Cuci, Y. ve Ekiz, H.İ., “A comparative investigation on the bioaccumulation of heavy metal ions by growing Rhizopus arrhizus and Aspergillus niger”, Biochemical Engineering Journal, Cilt 15, No 2, 87–92, 2003

Muter, O., Patmalnieks, A. ve Rapoport, A. “Interrelations of the yeast Candida utilis and Cr(VI): metal reduction and its distribution in the cell and medium”, Process Biochemistry, Cilt 36, No 10, 963–970, 2001.

Keklikcioğlu N., Açıkel Ü., “Lipaz Enzimi Aktivitesine Başlangıç Sakkaroz Derişiminin ve Ortamda Bulunan Bakır (II) ve Nikel (II) İyonlarının Etkisi” 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 27 Haziran- 25 Temmuz 2011.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.