ELEKTRO EROZYON İLE İŞLEMEDE Cu-Cr T/M ELEKTROT KULLANIMININ İŞLEME PERFORMANSINA ETKİSİ

Orhan GÜLCAN, İbrahim USLAN, Yusuf USTA, Can ÇOĞUN
3.312 870

Öz


Bu çalışmada, Cu-Cr toz metal (T/M) elektrot kullanımının elektro erozyon ile işleme (EEİ) performans çıktılarından işparçası işleme hızı (İİH), elektrot aşınma hızı (EAH), işlenmiş yüzeyin ortalama ve azami yüzey pürüzlülükleri (Ra ve Rz) ve işparçası yüzey katman kalınlıklarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Farklı toz karıştırma oranları, sıkıştırma basınçları ve sinterleme sıcaklıklarında elde edilen Cu-Cr T/M elektrotlar SAE 1040 çeliğinin işlenmesinde kullanılmıştır. Analizler, elektrot malzemesinin işparçası yüzeyinde katman halinde alaşımlandığını ve karıştırma oranı, sıkıştırma basıncı ve sinterleme sıcaklığının EEİ performans çıktılarını etkilediğini göstermiştir.


Anahtar kelimeler


EEİ, T/M elektrot, Cu tozu, Cr tozu, karıştırma oranı, sıkıştırma basıncı, sinterleme sıcaklığı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.59140

Referanslar


Sarıkavak, Y. ve Çoğun, C., “Elektro Erozyon ile İşlemede İşleme Mekanizmasının Isıl Modellenmesi”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 25, Sayı 3, 517-531, 2010.

Kunieda, M., Lauwers, B., Rajurkar, K.P. ve Schumacher, B.M., “Advancing EDM Through Fundamental Insight into the Process”, CIRP Annals – Manufacturing Technology, Cilt 54, Sayı 2, 64-87, 2005.

Ho, K.H. ve Newman, S.T., “State of the art Electrical Discharge Machining”, International Journal of Machine Tools & Manufacture, Cilt 37, Sayı 11, 1287–1300, 2003.

Naveen, B., Maheshwari, S. ve Sharma, C., “Performance Evaluation of Powder Metallurgy Electrode in Electrical Discharge Machining of AISI D2 Steel Using Taguchi Method”, International Journal of Aerospace and Mechanical Engineering, Cilt 2, Sayı 3, 167-171, 2008.

Samuel, M.P. ve Philip, P.K., “Powder Metallurgy Tool Electrodes for Electrical Discharge Machining”, International Journal of Machine Tools & Manufacture, Cilt 37, Sayı 11, 1625–1633, 1997.

Chen, Y.F., Chow, H.M., Lin, Y.C. ve Lin, C.T., “Surface Modification Using Semi-sintered Electrodes on Electrical Discharge Machining”, International Journal of Advanced Manufacturing Technologies, Cilt 36, Sayı 5-6, 490–500, 2008.

Patowari, P.K., Saha, P. ve Mishra, P.K., “Artificial Neural Network Model in Surface Modification by EDM Using Tungsten Copper Powder Metallurgy Sintered Electrodes”, International Journal of Advanced Manufacturing Technologies, Cilt 51, Sayı 5-8, 627–638, 2010.

Choudhary, R., Kumar, H. ve Garg, R.K., “Analysis and Evaluation of Heat Affected Zone in Electric Discharge Machining of EN-31 Die Steel”, Indian Journal of Engineeering and Materials Sciences, Cilt 17, 91-98, 2010.

Pantelis, D.I., Vaxevanidis, N.M., Houndri, A.E., Dumas, P. ve Jeandin, M., “Investigation into Application of Electrodischarge Machining as Steel Surface Modification Technique”, Surface Engineering, Cilt 14, Sayı 1, 55–61, 1998.

Zaw, H.M., Fuh, J.Y.H., Nee, A.Y.C. ve Lu, L., “Formation of a New EDM Electrode Material Using Sintering Techniques”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 89-90, 182-186, 1999.

Li, L., Wong, Y.S., Fuh, J.Y.H. ve Lu, L., “EDM Performance of TiC/Copper-based Sintered Electrodes”, Materials & Design, Cilt 22, Sayı 8, 669-678, 2001.

Wang, Z.L., Fang, Y., Wu, P.N., Zhao, W.S. ve Cheng, K., “Surface Modification Process by Electrical Discharge Machining with a Ti Powder Green Compact Electrode”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 129, Sayı 1-3, 139–142, 2002.

Simão, J., Aspinwall, D., El-Menshawyb, F. ve Meadows, K., “Surface Alloying Using PM Composite Electrode Materials When Electrical Discharge Texturing Hardened AISI D2”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 127, Sayı 2, 211–216, 2002.

Tsai, H.C., Yan, B.H. ve Huang, F.Y., “EDM Performance of Cr/Cu Based Composite Electrodes”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Cilt 43, Sayı 3, 245-252, 2003.

Simão, J., Lee, H.G., Aspinwall, D.K., Dewes, R.C. ve Aspinwall, E.M., “Workpiece Surface Modification Using Electrical Discharge Machining”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Cilt 43, Sayı 2, 121-128, 2003.

Moro, T., Mohri, N., Otsubo, H., Goto, A. ve Sait, N., “Study on the Surface Modification System with Electrical Discharge Machine in the Practical Usage”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 149, Sayı 1-3, 65-70, 2004.

Luis, C.J., Puertas, I. ve Villa,G., “Material Removal Rate and Electrode Wear Study on the EDM of Silicon Carbide“, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 164-165, 889-896, 2005.

Patowari, P.K., Mishra, U.K., Saha, P. ve Mishra, P.K., “Surface Modification of C-40 Steel Using WC-Cu P/M Green Compact Electrodes in EDM”, Proceedings of the 1st International and 22nd AIMTDR Conference, IIT, Roorkee, India, 875–879, 2006.

Çogun, C., Özerkan, B. ve Karaçay, T., “An Experimental Investigation on Effect of Powder Mixed Dielectric on Machining Performance in Electric Discharge Machining (EDM)”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Cilt 220, Sayı 7, 1035-1050, 2006.

Bai, C.Y. ve Koo, C.H., “Effects of Kerosene or Distilled Water as Dielectric on Electrical Discharge Alloying of Superalloy Haynes 230 with Al–Mo Composite Electrode”, Surface & Coatings Technology, Cilt 200, 4127-4135, 2006.

Bai, C.Y., “Effects of Electrical Discharge Surface Modification of Superalloy Haynes 230 with Aluminum and Molybdenum on Oxidation Behavior”, Corrosion Science, Cilt 49, Sayı 10, 3889–3904, 2007.

Ho, S.K., Aspinwall, D.K. ve Voice, M., “Use of Powder Metallurgy (PM) Compacted Electrodes for Electrical Discharge Surface Alloying/Modification of Ti–6Al–4V Alloy”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 191, Sayı 1-3, 123-126, 2007.

Jahan, M.P., Wong, Y.S. ve Rahman, M., “A Study on the Fine-finish Die-sinking Micro-EDM of Tungsten Carbide Using Different Electrode Materials”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 209, Sayı 8, 3956-3967, 2009.

Patowari, P.K., Saha, P. ve Mishra, P.K., “Taguchi Analysis of Surface Modification Technique Using W-Cu Powder Metallurgy Sintered Tools in EDM and Characterization of the Deposited Layer”, International Journal of Advanced Manufacturing Technologies, Cilt 54, Sayı 5-8, 593–604, 2011.

Das, A. ve Misra, J.P., “Experimental Investigation on Surface Modifıcation of Aluminum by Electric Discharge Coating Process Using TiC/Cu Green Compact Tool-electrode”, Machining Science and Technology, Cilt 16, Sayı 4, 601-623, 2012.

Kumar, D., Mittal, K., Kataria, S., Kadiyan, S. ve Sharma, S., “Experimental Investigation on Surface Modification of WC-Co by Electric Discharge Coating Process Using SiC/Cu Green Compact Tool-electrode”, International Journal of Research in Mechanical Engineering & Technology, Cilt 3, Sayı 2, 274-278, 2013.

Pecas, P. ve Henriques, E., “Influence of Silicon Powder-mixed Dielectric on Conventional Electrical Discharge Machining”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Cilt 43, Sayı 14, 1465–1471, 2003.

Naveen, B., Sachin, M., Chitra, S. ve Anıl, K., “Technological Advancement in Electrical Discharge Machining with Powder Metallurgy Processed Electrodes: a Review”, Materials and Manufacturing Processes, Cilt 25, Sayı 10, 1186-1197, 2010.

Murray, J., Zdebski, D. ve Clare, A.T., “Workpiece Debris Deposition on Tool Electrodes and Secondary Discharge Phenomena in Micro-EDM”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 212, Sayı 7, 1537-1547, 2012.

Marafona, J., “Black Layer Characterisation and Electrode Wear Ratio in Electrical Discharge Machining (EDM)”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 184, Sayı 1-3, 27-31, 2007.

Ergün, Z.E. ve Çoğun, C., “Elektro Erozyon ile İşleme (EEİ) İş Parçası Yüzey Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 21, Sayı 3, 427-441, 2006.