AA5754 MALZEMENİN KESME İŞLEMLERİNDE KESME BOŞLUĞUNUN ÜRÜN KALİTESİNE ETKİLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE BULANIK MANTIK İLE TAHMİNİ

Gökhan Küçüktürk
3.307 554

Öz


Bu çalışmada, AA5754 sac malzemenin kesme kalıpları ile kesilmesinde, kesme boşluğu ve sac kalınlığının kesme parametrelerine (zımba batma derinliği, kesme düzlüğü derinliği, çapak yüksekliği, kesme kuvveti) etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Bunun için 1, 1,5 ve2 mmkalınlığındaki AA5754 sac malzemelere, 20 mm çapında zımba ile kesme işlemi uygulanmıştır. Bu kesme işlemlerinde 0.07, 0.08, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16 ve 0.18 mm olmak üzere yedi farklı kesme boşluğu değeri kullanılmıştır. Kesme boşluğu ve sac kalınlığının, zımba batma derinliği, kesme düzlüğü boyu, çapak yüksekliği ve kesme kuvveti üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Çalışmada AA5754 Alüminyum malzemenin farklı kalınlık değerleri için en uygun kesme boşluğu değeri belirlenmiştir. Deneylerden edilen sonuçlar için regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, bulanık mantık yöntemi ile farklı parametre değerleri için tahminler oluşturulmuştur. Bu yöntem ile elde edilen değerlerin deneysel sonuçlarla tutarlı olduğu gözlenmiştir. 


Anahtar kelimeler


kesme boşluğu; kesme düzlüğü derinliği; çapak yüksekliği; kesme kuvveti; bulanık mantık; regresyon analizi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.09397

Referanslar


Tekiner, Z., Nalbant, M., Gürün, H., “An Experimental Study for The Effect of Different Clearances on Burr, Smooth-Sheared and Blanking Force on Aluminium Sheet Metal”, Materials & Design, Cilt 27, Sayı 10, 1134-1138 2006.

Breitling, J., Pfeiffer, B., Altan, T., Siegert, K., “Process Control in Blanking”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 71, 187-192, 1997.

Pyttel, T., John R., Hoogen, M., “A Finite Element Based Model for The Description of Aluminium Sheet Blanking”, International Journal of Machine Tools & Manufacture, Cilt 40, 1993–2002, 1997.

Stegeman, Y.W., Goijaerts, A.M., Brokken, D., Brekelmans, W.A.M., Govaert, L.E., Baaijens, F.P.T., “An Experimental and Numerical Study of a Planar Blanking Process”, Journal of Materials Processing Technology Cilt 87, 266–276, 1999.

Fang, G., Zeng, P., Lou, L., “Finite Element Simulation of The Effect of Clearance on The Forming Quality in The Blanking Process”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 122, 249-254, 1999.

Faura, F., Garcı´a, A., Estrems, M., “Finite Element Analysis of Optimum Clearance in The Blanking Process”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 80-81, 121-125, 1998.

Brokken, D., Brekelmans, W.A.M., Baaijens, F.P.T., “Numerical Modelling of The Metal Blanking Process”, Journal of Materials Processing Technology Cilt 83, 192–199, 1998.

Vaz J.M., Bressan, J.D., “A Computational Approach to Blanking Processes, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 125-126, 206-212, 2002.

Samuel, M., “FEM Simulations And Experimental Analysis of Parameters of Influence in The Blanking Process, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 84, 97–106, 1998.

Hatanaka, N., Yamaguchi, K., Takakura, N., “Finite Element Simulation of The Shearing Mechanism in The Blanking of Sheet Metal, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 139, 64–70, 2003.

Husson, C., Correia, J.P.M., Daridon, L., Ahzi, S., “Study of Blanking Parameters on Sheared Edge Quality”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 199, 74–83, 2008.

Hambli, R., “Prediction of Burr Height Formation in blanking Processes Using Neural Network”, International Journal of Mechanical Sciences, Cilt 44, 2089–2102, 2002.

Hambli, R., “BLANKSOFT: A Code for Sheet Metal Blanking Processes Optimization”, Journal Of Materials Processing Technology, Cilt 141, 234–242, 2003.

Faura, F. Sebastian, M.A., Zamora, R., “A Decision Support System for Sheet Metal Blanking Process Parameters Selection”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 118, 371-376, 2001.

Nazife, B., Timur, B., Bulanık Mantık İlke ve Temelleri, Bıçakçılar Kitabevi, Türkiye, 243-254, 2004